بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

درباره شرکت بیمه آرمان

بیمه آرمان

معرفی شرکت آرمان

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز شماره ۴۱۹۸۰۱بیمــه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، به ثبت رسید و پروانه فعالیت بیمه گری در انواع رشته های بیمه ای را تحت شماره۴۳۵۴۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.

سرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس ۶۰۰ میلیارد ریال بود که با مشارکت شرکت ها و بنگاه هایمالی، اقتصادی و خدماتی در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید. هیأت مدیره شرکت به منظور حضور قدرتمند در بازار بیمه و سرمایه کشور، افزایش سرمایه شرکت را تا مبلغ ۲۶۴۰میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ تصویب کرد و به دنبال آن مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ تشکیل شد و با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمانبورس اوراق بهادار، سهامداران با افزایش سرمایه شرکت موافقت کردند و در۱۳۹۳/۰۵/۲۰ اولینمرحله افزایش سرمایه انجام پذیرفت و سرمایه شرکت به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه آرمان که روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با حضور نمایندگان سازمان های بیمه مرکزی، بورس و حسابرسی و ۷۴٫۳۶ درصد سهامداران تشکیل شد،

افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته تصویب شد و از ۱۲۰۰میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

معرفی سهامداران عمده شرکت

سهامداران عمده شرکت عبارتند از:

⭐ بانک ایران زمین

⭐ بانک گردشگری

⭐ شرکت پاتین بین الملل پردیس

چشم انداز و ماموریت :

  • تجمیع و تخصیص امکانات به منظور حضور شرکت بیمه ای پیشرو، سرآمد و متعالی در سطح کشور و در صورت امکان در عرصه های منطقهای
  • ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و متمایز مطابق با نیازهای جامعه و بازاربیمه کشور
  • مشارکت موثر و تلاش به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی
  • سرمایه گذاری بهینه منابع و کسب سود منطقی، مناسب و پایدار
  • مشارکت موثر و فعال در مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی صنعتبیمه از قبیل شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گران ایران
  • تلاش در جهت توزیع مناسب ریسک و تقلیل خروج ارز از کشور
  • جذب کارکنان توانمند و آشنا به امور و ارتقای دانش فنی و آموزشمستمر آنان
  • گسترش جفرافیایی خدمات با ایجاد شبکه فروش فعال، حرفه ای و کارآمد

حوزه فعالیت شرکت بیمه آرمان

انجام فعالیت بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه های بازرگانی و زندگی

سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی

Visits: 1249