بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه نامه های باربری

 

 

بیمه نامه های باربری به اعتقاد محققین‌ قدیمی‌ترین‌ نوع‌ بیمه‌ که‌ تا حدود زیادی با قواعد بیمه‌ امروزی‌ تشابه داشته، بیمه باربری و حمل و نقل دریایی‌‌ می‌باشد. این ‌بیمه‌نامه ‌در اواسط‌ قرون‌ وسطی‌ در بین‌ تجار، مالکان‌ کشتی‌ و سرمایه‌ داران‌ و بانکداران‌ رایج‌ بوده‌ است‌.

 

بیمه‌ حمل و نقل کالا همچون‌ سایر پدیده‌‌های اجتماعی‌ سیر تکاملی‌ خود را در ط‌ول‌ زمان‌ سپری‌ نموده ‌تا به ‌شکل ‌امروزی‌ در آمده‌ است.

در این شکل گیری‌، عوامل، مراجع‌ و مؤسسات‌ مختلفی‌ نقش‌ مؤثر داشته ‌که معروف‌ترین ‌آنها ‌مؤسسه ‌بیمه‌گران‌ لندن‌‌ می‌باشد. مؤسسه‌ نامبرده‌ شرایط‌ و مقرراتی‌ را تدوین‌ نمود که ‌حاوی‌ مسائل‌ فنی‌ و حقوقی‌ بیمه‌ بیمه باربری و حمل و نقل بوده‌ و در زمینه‌ کشتی‌ و کالا، مبنای‌ صدور بیمه‌نامه‌ در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ از جمله‌ کشور ما قرارگرفت‌. دربیمه‌ حمل‌ ونقل‌ آخرین‌ شرایط‌، مربوط‌ به‌ سال‌ ۱۹۸۳ میلادی‌‌ می‌باشد که‌ به‌ شرایط‌ C ،B ،A  معروف‌ و به‌ ترتیب‌ جایگزین‌ شرایط‌ قدیمی‌ F.P.A ،W.A ،ALL RISKS  شده است.

 بیمه باربری و حمل و نقل کالا چیست؟

بیمه باربری و حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی و هوایی) ‌بیمه‌ای‌ است‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ‌بیمه‌گر در مقابل‌ دریافت حق‌ بیـمه‌ ‌از ‌بیمه‌گذار، متعهد‌ می‌شود درصورتی که در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه ‌ای‌ (مبداء حمل‌ کالا) به‌ نقطه دیگر (مقصد حمل‌ کالا)، در اثر وقوع‌ خطرهای‌ موضوع‌ بیمه‌، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا ‌بیمه‌گذار هزینه هایی در رابطه‌ با این‌ خطرات ‌متحمل‌ شود، تمام خسارت‌های وارد را جبران‌ نماید. علاوه‌ برآن‌ در بعضی‌ موارد زیان‌ وارده‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ نیز از طریق‌ این‌ بیمه‌ جبران‌‌ می‌شود.

اصطلاحات عمومی بیمه

اصطلاحات زیر صرف‌ نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

‌بیمه‌گر: شرکت ‌بیمه‌ای‌ است که مشخصات آن در این ‌‌بیمه‌نامه نوشته شده است و در ازای دریافت ‌حق ‌بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌‌بیمه‌نامه‌ می‌باشد.

‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه است که که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن‌ می‌باشد.

ذی‌نفع: شخصی است که بنا به درخواست ‌‌بیمه‌گذار نام وی در این ‌‌بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌شود.

حق ‌بیمه: مبلغی است که در ‌‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌‌بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در ‌‌بیمه‌نامه مشخص می‌شود، به ‌‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه : موضوع بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه‌ می‌باشد.

مدت اعتبار ‌بیمه ‌نامه: مدت این ‌بیمه‌نامه بر اساس شرایط کلوز پیوست‌ می‌باشد، اما در مورد حمل غیر دریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین کلوزهای C ،B ،A‌ می‌گردد:

مدت‌های ذکر شده، با درخواست ‌بیمه‌گذار و موافقت ‌بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید‌ می‌باشد.

فرانشیزبخشی از هر خسارت است که به عهده ‌‌بیمه‌گذار است و میزان آن در ‌‌بیمه‌نامه مشخص ‌می‌گردد.

اصطلاحات تخصصی بیمه باربری و حمل و نقل

 

زیان همگانی یکی از اصول قانون دریانوردی است که بر پایه آن همه طرف‌‌های دخیل در یک سفر دریایی، در هرگونه خسارتی که با قربانی کردن داوطلبانه بخشی از کشتی یا کالاهای آن به منظور نجات از موارد اضطراری صورت گرفته، به تناسب سهیم‌ هستند.

بیمه اتکایی (Reinsurance): قرارداد واگذاری که به موجب آن شرکت بیمه بخشی از تعهدات ‌بیمه‌ای‌ مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را، مجدداً نزد شرکت یا شرکت‌‌های بیمه دیگر (شرکت‌های بیمه اتکایی) بیمه می‌نمایند.

بارنامهبارنامه اوراق بهاداری است که از طرف مؤسسه بیمه باربری و حمل و نقل صادر و مشخصات کالا، نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا، میزان کرایه حمل، مشخصات، تعداد و وزن کالا در آن قید‌ می‌گردد. بارنامه به منزله قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است.

Total Loss: فقط تلف شدن کامل مورد بیمه در یک مرحله بر اثر آتش سوزی، غرق شدن، سقوط هواپیما را در بر‌ می‌گیرد. این ‌بیمه‌نامه فقط تا رسیدن به مبادی ورودی کشور مقصد اعتبار دارد.

ارزش مورد بیمهدر صورتی که بین ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر توافق خاصی صورت نپذیرفته باشد، ارزش مورد بیمه شامل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و عدم النفع‌ می‌باشد.

عدم نفعمیزان عدم نفع این ‌بیمه‌نامه معادل ۱۰% مجموع قیمت خرید کالا و هزینه حمل آن‌ می‌باشد، مگر آنکه صریحاً توافق دیگری شده باشد.

پارتشیپمنت چیست؟

یعنی حمل به دفعات؛ به این معنی که کالای مورد بیمه طی چند مرحله از مبدا ء به مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه حمل گردد.

ترانشیپمنت (Transshipment) چیست؟

انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر ترانشیپمنت است. این نوع نقل و انتقال بیشتر در حمل و نقل ترکیبی رایج است که در آن از وسایل نقلیه مختلف از جمله کشتی، هواپیما، قطار، کامیون، تریلر و سایر وسایل برای ارسال کالا به مقصد استفاده‌ می‌شود. جریان انتقال غالباً با تخلیه و بارگیری مجدد همراه بوده و به دو شکل انتقال مستقیم و انتقال غیر مستقیم‌ می‌باشد.

اف او بی (FOB)چیست؟

یا تحویل روی عرشه، کلمه ‌ای برای توصیف یک فرآیند خاص از حمل و نقل کالاست و به معنی قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی است. بنابر قوانین بین‌المللی در شرایط فوب، فروشنده وظیفه دارد تمامی هزینه‌‌های کالا را تا محل حمل اصلی متقبل شود و تمامی هزینه‌‌های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و غیره را خریدار متقبل می‌شود.

 

 

انواع بیمه باربری و حمل و نقل بر اساس پوشش

۱) ‌بیمه‌نامه از بین‌ رفتن‌ تمامی‌ کالا (Total Loss)

بیمه Total Loss عملاً در دنیا منسوخ شده و کاربرد چندانی ندارد و اساساً به بیمه تشریفاتی یا بیمه گمرگی شهرت یافته است. براساس‌ شرایط این‌ بیمه ‌نامه‌، ‌بیمه‌گر زمانی‌ اقدام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ بیمه‌گذار می‌کند که‌ تمامی‌ کالا و محموله‌ در جریان‌ حمل‌ و به‌ علت‌ یکی‌ از خطرات‌ دریا، از بین‌ رفته‌ است؛ و به ‌همین‌ دلیل‌ اگر بخش‌ عمده‌ کالا از بین‌ رفته‌ و صرفاً اندکی‌ از آن‌ باقی‌ بماند، ‌بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ کالا نخواهد داشت. بر اساس‌ مصوبات‌ هیئت‌ وزیران‌، کالای‌ صادراتی‌ باید تحت‌ پوشش‌ ‌بیمه‌ای‌ قرارگیرد و چون‌ عرف‌ بر این ‌است‌ که‌ خریدار پوشش‌ ‌بیمه‌ای‌ مورد نیاز خود را که‌ متناسب‌ با کالاست‌ نزد ‌بیمه‌گر کشور خود تهیه‌ کند این‌ نوع‌ پوشش‌ ‌بیمه‌ای‌ صرفاً به ‌صورت‌ تشریفاتی‌ و جهت‌ ترخیص‌ کالا برای‌ عملیات‌ صادرات‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت‌.

۲) مجموعه شرایط C

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط ‌بیمه‌گران کالا با کلوز C عبارتست از:

علاوه بر خطرات اشاره شده در کلوز C،‌ می‌توان با دریافت حق بیمه اضافی خطر عدم تحویل یک بسته کامل کالا طبق کلوز (عدم تحویل انستیتو ‌بیمه‌گران لندن) را تحت پوشش قرار داد؛ که در این صورت باید ضمن قید شرط (عدم تحویل یک بسته کامل کالا طبق کلوز) در بخش شرایط خصوصی بیمه نامه، کلوز مورد اشاره نیز به ‌بیمه‌نامه الصاق گردد.

این ‌بیمه‌نامه با توجه به خطرات محدود خود، جزء بیمه نامه‌های ارزان قیمت محسوب‌ می‌گردد، که معمولاً فقط برای برخی کالاها که احتمال خسارت‌های جزئی آنها کمتر است، به کار‌ می‌رود؛ مثلاً برای حمل تیرآهن، ورق فولاد و ….

۳) مجموعه شرایط B

خطرات تحت پوشش در مجموعه شرایط ‌بیمه‌گران کالا با کلوز B عبارتست از:

 مطابق قوانین علاوه بر خطرات مندرج در شرایط خسارات ناشی از عدم تحویل یک بسته کامل کالا، دزدی و دله دزدی، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی، شکست، ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر نیز تحت پوشش بیمه می‌باشد.

فرانشیز یا سهم ‌بیمه‌گذار از خسارت

در مجموعه شرایط B به علت پوشش خطرات اضافی در ایران، معادل ۳% ارزش هر بسته خسارت دیده تحت عنوان فرانشیز به عهده ‌بیمه‌گذار خواهد بود. منظور از بسته، کوچکترین واحد بسته بندی مندرج در بارنامه‌ می‌باشد.

برای خطراتی که بین شرایط C  و B  مشترک‌ می‌باشد، فرانشیز اعمال نخواهد شد.

۴) مجموعه شرایط A

در مجموعه شرایط ‌بیمه‌گران کالا با کلوز A، تمامی خطرات به جز موارد استثناء شده (استثنا شده در مجموعه شرایط مذکور که در بخش استثنائات به آنها اشاره خواهیم کرد) تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد.

 استثنائات کلوزهای سه گانه بیمه باربری و حمل و نقل

بیمه باربری و حمل و نقل با شرایط کلوزهای B ،A و C به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی شود:

بعضی از استثنائات، از جمله خطر جنگ، شورش، بلوا و اعتصاب و … با دریافت هزینه اضافه و خرید پوشش مربوط به آنها، قابل بیمه شدن می‌باشند.

۵) پوشش داخلی

در بیمه نامه‌های باربری و حمل و نقل داخلی خطرات تحت پوشش به دو دسته خطرات اصلی و اضافی تقسیم‌ می‌شود که به شرح ذیل‌ می‌باشد:

خطرات اصلی

دلیل نامگذاری خطرات اصلی این است که احتمال وقوع آنها نسبت به سایر خطرات مرتبط با کالاهای خاص بیشتر است و ارتباطی به ماهیت مورد بیمه ندارد. این خطرات عبارتند از:

‌آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل تصادف، واژگون شدن و پرت شدن وسیله نقلیه

خطرات اضافی

این دسته از خطرات متنوع بوده و بیشتر مرتبط با نوع کالا‌ می‌باشد که با درخواست ‌بیمه‌گذار و پرداخت حق بیمه اضافی‌ می‌توان آنها را پوشش داد. خطرات رایج اضافی عبارتند از:

خطرات اصلی به صورت پیش فرض درشرایط خصوصی بیمه باربری و حمل و نقل داخلی چاپ می‌شود و خطرات اضافی باید پس از اخذ درخواست ‌بیمه‌گذار با دریافت حق بیمه اضافی، در قسمت خطرات اصلی در شرایط خصوصی درج گردد.

 

درج شماره وسیله نقلیه و بارنامه در متن ‌بیمه‌نامه باربری و حمل و نقل الزامی است. در غیر این صورت متن زیر باید در شرایط خصوصی ‌بیمه‌نامه درج گردد.

 ” بیمه‌گذار موظف است پیش از شروع حمل شماره وسیله نقلیه و بارنامه را کتباً به ‌بیمه‌گر اعلام نماید. در غیر این صورت ‌بیمه‌گر هیچگونه تعهدی در قبال خسارت وارد نخواهد داشت.“

 

شروع و خاتمه تعهدات ‌بیمه‌گر

بیمه نامه‌های باربری و حمل و نقل بین المللی

مدت اعتبار بیمه نامه‌های B ،A و C یکسان است. این ‌بیمه‌نامه از زمانی که کالای مورد بیمه، از انبار یا محل نگهداری ذکر شده در بیمه نامه، بارگیری شود و مقصد را توسط وسیله نقلیه یا هر وسیله حمل دیگری بدون وقفه و برای اولین بار ترک نماید، آغاز و در طول جریان عادی حمل ادامه‌ می‌یابد و در یکی از حالات زیر، هر کدام زودتر واقع شود، خاتمه‌ می‌یابد:

بیمه نامه‌های داخلی

‌بیمه‌نامه داخلی از زمانی که وسیله نقلیه حامل کالا انبار یا محل نگهداری درج شده در این ‌بیمه‌نامه را، به منظور شروع حمل، ترک نماید، آغاز و در طول جریان و مسیر عادی حمل ادامه‌ می‌یابد و به محض رسیدن وسیله حمل به مقصد مندرج در این ‌بیمه‌نامه خاتمه‌ می‌یابد.

مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه ها

در صورتی که تا قبل از انقضای تاریخ مدت اعتبار بیمه نامه، طبق شرایط عمومی بیمه باربری و حمل و نقل (وارداتی و صادراتی) تمام یا بخشی از محموله حمل نشده باشد، ‌بیمه‌گذار باید پیش از انقضای مدت بیمه نامه، درخواست تمدید ‌بیمه‌نامه را به ‌بیمه‌گر ارائه دهد تا الحاقیه مربوطه صادر گردد.

شرط طبقه بندی کشتی ها

هر نوع شناور، دریا پیما یا اقیانوس پیما با بدنه فلزی و دارای نیروی محرک، که از نظر رده‌بندی توسط یکی از اعضاء یا اعضای وابسته به انجمن بین المللی موسسات رده‌بندی (IACS) و یا مؤسسات مجاز رده‌بندی ایرانی، مورد تأیید قرارگرفته باشد و همچنین از نظر محدودیت سنی نیز منطبق با کلوز رده‌بندی باشد، کشتی طبقه بندی شده تلقی‌ می‌گردد.

حمل دریایی مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد، در غیر این صورت ‌بیمه‌گذار موظف است مشخصات کشتی یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به ‌بیمه‌گر اعلام نموده و موافقت ‌بیمه‌گر را اخذ نماید. چنانچه حمل کالا با کشتی طبق بندی نشده بدون اطلاع ‌بیمه‌گذار صورت گرفته باشد، ‌بیمه‌گذار موظف است مراتب را، بلافاصله پس از اطلاع، به ‌بیمه‌گر اعلام نموده و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.

در بیمه نامه‌های باربری و حمل و نقل که وسیله نقلیه آن کشتی است قید” کشتی طبقه بندی شده طبق کلوز پیوست “در متن ‌بیمه‌نامه الزامی می‌باشد.

بیمه ارزش اضافی

باتوجه به قوانین و شرایط عمومی آئین نامه بیمه باربری و حمل و نقل، در صورت درخواست ‌بیمه‌گذار،‌ می‌توان بابت کرایه حمل، عدم النفع و سایر هزینه ها، سرمایه بیمه شده را اضافه نمود. یکی از ابزارهای شناسائی مؤلفه‌های تشکیل دهنده ارزش کالای مندرج در فاکتورها برای محموله‌های بین المللی، استفاده از شرایط اینکوترمز‌ می‌باشد. به عنوان مثال فاکتورهای صادره تحت شرایط FOB شامل هزینه حمل نمی شود.

اما درخصوص عدم النفع صرفنظر از شرایط اینکوترمز، اگر ‌بیمه‌گذار متقاضی ارزش اضافی بابت عدم النفع باشد، باید ۱۰ درصد به سرمایه بیمه شده اضافه کند. 

قرارداد‌های متحدالشکل خرید و فروش کالا (اینکوترمز)

اینکوترمز مجموعه ای ازمقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات رایج مورد استفاده در تجارت بین المللی است تا از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات درکشورهای مختلف جلوگیری شود.

در اینجا به سه کاربرد اصلی اینکوترمز اشاره‌ می‌کنیم:

  1. تعیین حدود مسئولیت و وظایف خریدار و فروشنده.
  2. نحوه تقسیم هزینه ها.
  3. تعیین نقطه انتقال مسئولیت (ریسک).

موارد مشمول اضافه نرخ ها:

موارد مشمول تخفیف:

وظیفه ‌بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات به ‌بیمه‌گر

‌بیمه‌گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا شامل:

وظایف ‌بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت

 

‌بیمه‌گذار یا نمایندگان او در صورت بروز حادثه و فقدان یا خسارت کالا، وظایف زیر را برعهده دارند:

به صاحبان کالا و نمایندگان ایشان توصیه می‌شود مقررات ادارات و گمرک بندر تخلیه را دقیقاً مطالعه و رعایت نمایند.

سایر وظایف ‌بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت

اسناد مورد نیاز برای درخواست خسارت

‌بیمه‌گذار و یا نمایندگان وی موظفند در اسرع وقت کلیه اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به ‌بیمه‌گر تسلیم نمایند. از جمله اسناد یاد شده عبارتند از:

درصورتی که ‌بیمه‌گر علاوه بر مدارک نامبرده نیاز به مدارک دیگری داشته باشد. باید بلافاصله از ‌بیمه‌گذار مطالبه نماید و ‌بیمه‌گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه‌ می‌شوند

در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه‌ می‌شوند. ‌بیمه‌گر صرفاً به جبران خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده‌ می‌پردازد. بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن کالا، مگر آنکه صریحاً توافق دیگری شده باشد.

 

 

تیم تخصصی بیمه با شما

۰۱۱۴۴۴۵۰۳۴۶

۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

 

Views: 10