بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

خرید و استعلام آنلاین بیمه نامه مهندسی، کارفرما، تمام خطر شرکت آرمان

 

 

 

انواع بیمه نامه های مهندسی – صدور و خرید آنلاین و آنی

۱ -بیمه تمام خطر پیمانکاری (CAR)

۲ -بیمه تمام خطر نصب (EAR)

۳ -بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاری (CPM)

۴ -بیمه شکست ماشین آلات (MB)

۵ -بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

۶ -بیمه تمام خطر اموال (PAR)

۷ -بیمه جامع ماشین آلات (CMI)

۸ -بیمه فسادکالا در سردخانه (DOS)

۹ -بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

۱۰ –بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی سازه های تکمیل شده(CECR)چ

 

بیمه نامه های دوران احداث پروژه های عمرانی:

بیمۀ تمام خطر پیمانکاری(Risk All Contractors)

بیمه تمام خطر پیمانکاران اصولا برای یک پروژه در حال ساخت که اجرای آن طی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است صادر میگردد و پروژه را از زمان شروع کار تا پایان تحت پوشش قرار میدهد. موضوع مورد بیمه در بیمه نامه CAR میتواند شامل کلیه پروژه های آب و خاکی، راهسازی، ساختمانی و … میباشد. لذا موضوعات مورد بیمه بسیار متنوع بوده که به عنوان مثال پل ها،سدها، تونل ها، سیستم های آبیاری و زهکشی، بندرگاه ها، کارخانجات و سیلوها، تأسیسات راه آهن و فرودگاه ها، ساختمانهای مسکونی و اداری، مدارس و غیره را تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاری قرار داد.

بیمه تمام خطر نصب (Risk All Erection)

این بیمه مشابه بیمه تمام خطر پیمانکاران بوده و کلیه موارد تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران را پوشش میدهد. هدف اصلی این بیمه ارائه تأمین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی میباشد. بیمه نامه EAR می تواند توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکتهای مجری عملیات نصب، خریداران ماشین آلات و لوازم مورد نصب، بانک ها )در صورتی که اعتبار اجرای پروژه را تأمین کرده باشند، ( سازندگان یا عرضه کنندگان ماشین آلات یا لوازم مورد نصب مشروط بر آنکه عملیات نصب را انجام داده یا مسئول انجام آن باشند، منعقد گردد.

موضوع مورد بیمه بسیار گسترده و متنوع بوده و به عنوان مثال میتوان از نصب و آزمایش کامل موارد زیر نام برد :ماشین آلات، دستگاه ها و قطعات منفصله از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، موتورهای الکتریکی، تأسیسات کامل نیروی برق و کارخانجات تولیدی از قبیل نیروگاهها، کارخانجات فولاد سازی و تهیه مواد شیمیایی، خطوط انتقال گاز و برق و غیره.

بیمه نامه های دوره بهره برداری:

بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاری (Machinery and Plant Contractor)

استفاده از ماشین آلات راهسازی و ساختمانی همواره با مخاطراتی برای افراد ثالث و ماشین آلات همراه بوده است که گاها این خطرات میتواند آثار مخرب و زیانباری را به همراه داشته باشد. بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاری خطرات تهدید کننده این ماشین آلات مانند : لودر، بلدوزر، گریدر، انواع جرثقیل، لیفتراک، تراکتور، غلطک، بتونیر و غیره را تحت پوشش قرار میدهد. ماشین آلات مذکور فقط در پروژه مشغول فعالیت هستند و میتوان آنها را به صورت یک ساله و یا کوتاه مدت بیمه نمود.

بیمه شکست ماشین آلات:(Breakdown Machinery)

این بیمه حوادث ماشین آلات را تحت پوشش قرار میدهد و جهت پوشش جامع برای دستگاهها و ادوات گران قیمت و ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی در بخش صنایع مورد استفاده میباشد. به طور کلی این بیمه نامه دستگاههای ثابت و فاقد نیروی محرکه را تحت پوشش قرار داده و خسارت فیزیکی وارد بر اقالم بیمه شده را که به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و بر اثر شکست داخلی و یا از هم گسیختگی دستگاه و ماشین آالت به وقوع پیوسته و موجب تعمیر و یا تعویض قطعه­ای از مورد بیمه بشود را جبران می­نماید. موضوع مورد بیمه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

طراحی وب سایت بیمه ای

خرید آنلاین بیمه نامه مهندسی بصورت غیر حضوری

Views: 78