بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

خرید و استعلام بیمه نامه آتش سوزی بصورت آنلاین و فوری

 آشنایی با بیمه آتش سوزی شرکت بیمه آرمان

خرید آنلاین و استعلام فوری و غیر حضوری بیمه نامه آتش سوزی، بیمه نامه ای است که در آن خسارتهای مستقیم وارد به اموال بیمه شده در محل مورد بیمه ، ناشی از خطرات اصلی و اضافی خریداری شده را تحت پوشش قرار میدهد.

خطرات اصلی بیمه نامه : شامل آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار و خطرات اضافی شامل زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، طوفان و گردباد ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف ، سقوط هواپیما ، سرقت با شکست حرز ، شکست شیشه ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله های آب در قبال همسایگان ، هزینه پاکسازی میباشد.

انواع بیمه نامه آتش سوزی : مسکونی ، صنعتی (کارخانه و واحدهای تولیدی) ، غیرصنعتی ( اداری ، تجاری و …) ، انبار

 

آشنایی با اصطلاحات بیمه آتش سوزی بصورت غیر حضوری

 • بیمه نامه اظهارنامه ای (شناور) : ارزش مورد بیمه بند اظهارنامه‌ای (موجودی انبار) بر اساس حداکثر میزان موجودی انبار که از سوی بیمه‌گذار در زمان صدور بیمه‌نامه اعلام می‌شود تعیین می‌گردد و بیمه گذار در زمان صدور بیمه‌نامه حداقل ۷۵ درصد از حق بیمه موقت سالیانه را که در بیمه‌نامه محاسبه گردیده است در وجه بیمه‌گر پرداخت میگردد و در ابتدای هر ماه ، بیشترین میزان موجودی بند اظهارنامه‌ای مورد بیمه مربوط به ماه قبل را (جهت محاسبه حق بیمه قطعی در پایان مدت بیمه‌نامه) کتباً به بیمه‌گر اعلام مینماید و این نوع بیمه نامه فقط برای موجوی انبارها صادر میگردد.
 • بیمه نامه مرهوناتی: یکی از انواع بیمه نامه های آتش سوزی، بیمه مرهوناتی می باشد. در این بیمه نامه، وثیقه ای که به منظور دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار میگیرد تحت پوشش بیمه آتش سوزی خواهد بود و سرمایه ،مدت و خطرات بیمه نامه توسط بانک ذینفع تعیین و اعلام میگردد.
 • حد غرامت ( Loss Limit) : حد غرامت یکی از ابزارهای کاهش تعهدات بیمه گر است که حداکثر سقف تعهد بیمه نامه صادره را در صورت وقوع حادثه تعیین میکند . حد غرامت با کاهش تعهدات بیمه نامه باعث کاهش حق بیمه میشود
 • بیمه نامه با شرایط فرست لاس (First Loss) : این بیمه نامه برای مواردیکه به دلیل پراکندگی جغرافیایی اموال مورد بیمه ، در زمان وقوع یک حادثه امکان سرایت خسارت به آنها وجود ندارد و امکان از بین رفتن کل موارد بیمه نیست ، صادر میگردد و حداکثر خسارت قابل پرداخت از طرف شرکت بیمه گر برابر با ارزش فرست لاس میباشد و بیمه گر برای حق بیمه تخفیف در نظر میگیرد.
 • بیمه نامه با شرایط جایگزینی: این بیمه نامه فقط برای ساختمان و ماشین آلات واحدهای صنعتی صادر میگردد . جبران خسارت در این نوع بیمه نامه بر مبنای هزینه تعویض و یا تعمیر به نرخ روز بر اساس شرایط خاص میباشد

انواع طرحهای بیمه آتش سوزی شرکت بیمه آرمان

مسکونی :

 • طرح ” هیوا ”  با خطرات آصا / زلزله و آتشفشان / سیل و طغیان آب / طوفان و گردباد / ترکیدگی لوله آب / ضایعات ناشی از برف و باران  /ریزش سقف ناشی از سنگینی برف.
 • طرح دفترچه ای مسکونی با نام ” بیمه آتش سوزی منازل مسکونی آرمان ” :در رشته آتش سوزی انواع طرحها مطابق با طرح انتخابی بیمه گذار از ۶ طرح موجود صادر میگردد (جزئیات طرح بر روی بنر سایت موجود است)
 • طرح ” خط قرمز منازل مسکونی ” : در این طرح صرفا خسارت و آسیبهای وارده ناشی از زمین لرزه با بزرگی بیش از ۷ ریشتر تحت پوشش قرار میگیرد و به همین دلیل خطر زلزله با نرخ بسیارکمتری ارائه شده است . خطرات : آصا / زلزله و آتشفشان / سیل و طغیان آب / طوفان و گردباد / ترکیدگی لوله آب / ضایعات ناشی از برف و باران /ریزش سقف ناشی از سنگینی برف.
 • طرح ” بیمه مجتمع مسکونی آرمانی” مطابق با ماده۱۴ قانون تملک آپارتمانها: فروش بیمه نامه به صورت بسته بیمه ای و شامل آتش سوزی کل مجتمع / مسئولیت هیئت مدیره و مسئولیت آسانسور نیز میباشد که به صورت جداگانه و در رشته مربوطه صادر خواهند شد .خطرات: آصا / زلزله و آتشفشان / سیل و طغیان آب / طوفان و گردباد / ترکیدگی لوله آب.

غیرصنعتی :

 • طرح دفترچه ای غیرصنعتی با نام ” بیمه آتش سوزی اصناف آرمان” که شامل ۴ طرح با سرمایه و حق بیمه های متفاوتی است و فعالیتهای شغلی مشخصی در این طرح ارائه شده است (جزئیات طرح بر روی بنر سایت موجود است)

راهنمای صدور بیمه نامه فوری غیر حضوری و آنلاین

 • تکمیل فرم پیشنهاد : بیمه نامه با درخواست کتبی بیمه گذار که طی فرم پیشنهاد به بیمه گر اعلام میگردد تنظیم خواهد شد و فرم پیشنهاد جزء لاینفک بیمه نامه است و بیمه‌گذار موظف است بر اساس اصل حسن نیت پیشنهاد را تکمیل نماید
 • بازدید اولیه : به منظور ارزیابی ریسک قبل از صدور بیمه نامه، بنا به سرمایه مورد بیمه / فعالیت شغلی / خطرات درخواستی ، بازدید اولیه توسط کارشناس بیمه گر از محل مورد بیمه انجام میپذیرد و امکانات ایمنی اطفائی و حفاظتی محل مورد بیمه بررسی میشود .
 • تائیدیه صدور : پس از طی مراحل یاد شده، در صورت موافقت بیمه گر برای پذیرش ریسک و موافقت بیمه گذار با حق بیمه و شرایط اعلام شده از جانب بیمه گر ، بیمه نامه صادر و یک نسخه از بیمه‌نامه تحویل بیمه گذار می گردد.

راهنمای پرداخت خسارت در بیمه آرمان

 • تکمیل فرم اعلام خسارت توسط بیمه گذار (بند۱و۳و۴ ماده۲۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی )
 • تشکیل پرونده خسارت
 • اعزام کارشناس ارزیاب بیمه مرکزی به محل حادثه به منظور بررسی خسارت
 • درخواست مدارک مورد نیاز با توجه به علت حادثه و موارد خسارت دیده (بند ۲و۵ ماده ۲۳شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی)
 • تنظیم گزارش و برآورد خسارت توسط کارشناس ارزیاب بیمه مرکزی
 • اعلام میزان خسارت در صورت قابل پرداخت بودن پس از تطبیق با شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه طی فرم تسویه و جانشینی به منظور تائید مبلغ خسارت و اعلام شماره حساب بانکی توسط بیمه گذار
 • صدور حواله خسارت و اعلام به واحد مالی جهت پرداخت خسارت (ماده۲۶ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی)

Views: 2