بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بیمه آرمان

درباره بیمه آرمان

درباره بیمه آرمان

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز شماره ۴۱۹۸۰۱ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، به ثبت رسید و پروانه فعالیت بیمه گری در انواع رشته های بیمه ای را تحت شماره ۴۳۵۴۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.
سرمایه اولیه شرکت در زمان تأسیس ۶۰۰ میلیارد ریال بود که با مشارکت شرکت ها و بنگاه های مالی، اقتصادی و خدماتی در اداره ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسید. هیأت مدیره شرکت به منظور حضور قدرتمند در بازار بیمه و سرمایه کشور، افزایش سرمایه شرکت را تا مبلغ ۲۶۴۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۹ تصویب کرد و به دنبال آن مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ تشکیل شد و با توجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از بیمه مرکزی ج.ا. ا و سازمان بورس اوراق بهادار، سهامداران با افزایش سرمایه شرکت موافقت کردند و در۱۳۹۳/۰۵/۲۰ اولین مرحله افزایش سرمایه انجام پذیرفت و سرمایه شرکت به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه آرمان که روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با حضور نمایندگان سازمان های بیمه مرکزی، بورس و حسابرسی و ۷۴٫۳۶ درصد سهامداران تشکیل شد، افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته تصویب شد و از ۱۲۰۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه آرمان که روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ با حضور نمایندگان سازمان های بیمه مرکزی، بورس و حسابرسی و ۶۰٫۴۰ درصد سهامداران تشکیل شد، افزایش سرمایه این شرکت از محل آورده نقدی تصویب شد و از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

نماینده رسمی این شرکت در سرتاسر استان مازندران وب سایت بیمه با شما میباشد که در ضمینه فروش و صدور انواع بیمه نامه شرکت آرمان فعالیت میکند.

خدمات بیمه آرمان

بیمه های مسئولیت
انواع بیمه های مسئولیت مدنی را می توان در ۴ گروه زیر دسته بندی نمود:
۱ .بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
۲ .بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای.
۳ .بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا.
۴ .بیمه مسئولیت مدنی عمومی.
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما:

این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار و یا عوامل اجرایی وی را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. به این معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت جانی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت وی برای بیمه گر محرز گردد، خسارت وارده بر اساس درصد قصور بیمه گذار جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان است.
بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای :

در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای منظور از دیگران افرادی است که در ارتباط با حرفه ی بیمه گذار دچار زیان می شوند . مانند بیمار که به سبب تقصیر پزشک دچار زیان می شود و یا مالک ساختمان که به سبب تقصیر مهندس در طراحی یا نظارت دچار زیان می شود.
بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا:

در بیمه مسئولیت مدنی تولیدکننده در قبال استفاده کننده زیان وارد به استفاده کنندگان از کالاهای تولیدی بیمه گذار که ناشی از عدم کیفیت کالای تولیدی باشد ، پوشش داده می شود. در این بیمه نامه ، خسارت وارد به خود کالا (گارانتی) پوشش ندارد.
بیمه مسئولیت مدنی عمومی :

در بیمه مسئولیت مدنی عمومی زیان وارد به اشخاص غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار که در جریان کار روزمره خود از سوی بیمه گذار در اثر فعالیت مشخص شده در بیمه نامه زیان دیده اند پوشش داده می شود.
بخش دوم: پوشش های تکمیلی در رشته های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

۱ -پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری

۲ -پوشش جبران هزینه های پزشکی

۳ -پوشش تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

۴ -پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث

۵ -پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه

۶ -پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری

۷ -پوشش ماموریت خارج از کارگاه (مکان فعالیت) کارکنان

۸ -پوشش مسئولیت مجری ذیصالح ساختمان

۹ -پوشش نوسان تعداد کارکنان تا ۲۰ درصد زمان صدور بیمه نامه

۱۰ -پوشش غرامت دستمزد روزانه

۱۱ -پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی

 

اهداف و مزایای بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

حمایت از فعالان در بخش ساخت و ساز کشور اعم از سازندگان بناهای کوچک یا انبوه ساز
جبران خسارت در اسرع وقت و به شکل عادلانه و واقعی
تامین آرامش برای سرمایه گذاران اقتصادی در این بخش که بدون نگرانی به سرمایه گذاری هرچه گستردتر در این بخش تشویق گردند و تامین آینده زیاندیدگان و بازماندگان با پرداخت خسارت واقعی

بازار هدف :

کلیه پروژه های ساختمانهای در حال ساخت با متراژ های مختلف بازار هدف این بیمه نامه میباشند .
بخش سوم : نحوه استعلام حق بیمه رشته های بیمه های مسئولیت

– تکمیل فرم پیشنهاد از سوی بیمه گذار .

– ارائه آن به مرکز صدور.

– تحویل پیش نویس بیمه نامه به بیمه گذار.

– پس از تائید آن توسط بیمه گذار توسط بیمه گر ثبت نهائی و اختصاص شماره بیمه نامه
بخش چهارم: نحوه اعلام خسارت در بیمه های مسئولیت

پس از وقوع حادثه بیمه گذار میبایست فرم اعلام خسارت که در آن موارد زیر تکمیل شده باشد را ارسال نماید:

– نام وامضای بیمه گذاردر صورت حقوقی بودن ایشان ممهور به مهر بیمه گذار

– درج تاریخ تکمیل توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی وی

– اعالم حادثه توسط بیمه گذار در زمان تعیین شده(۵ روزکاری)

– ثبت فرم اعالم خسارت بیمه گذار توسط شعبه وبررسی خسارت وپیگیری های بعدی که با بیمه گذار هماهنگ می گردد

بیمه گذار مکلف در مهلت قانونی ۵ روز از زمان اطالع حادثه را به نزدیکترین شعبه بیمهآرمان اطالع دهد که در صورت لزوم

پس از بازدید و معاینه زیاندیده توسط پزشک معتمد و دریافت سایر مدارک در صورت تکمیل بودن و قابل پرداخت بودن خسارت

برآورد خسارت انجام و حداکثر ظرف مدت ۱۴روز اززمان دریافت مدارک نسبت به تسویه خسارت وارده اقدام نماید .
بخش پنجم: اهداف و مزایای بیمه مسئولیت بیمه آرمان
– مزایای شرکت بیمه آرمان

اعمال ۴۰ درصد تخفیف برای بیمه نامه های مسئولیت
فروش اینترنتی بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

– نگاه کلی به اهداف بیمه مسئولیت شرکت بیمه آرمان

ارائه خدمات برتر و متمایز در صدور و خسارت
پرداخت خسارت در اسرع وقت بارویکرد استفاده از پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه به جهت جلوگیری از طولانی شدن مراحل رسیدگی و رجوع به دادگاه ها و تحمل هزینه های زمانی و مادی

بیمه آتش سوزی

 

خطرات اصلی : آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار

خطرات اضافی: زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، طوفان و گردباد ، ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، ریزش سقف ناشی از سنگینی برف ، سقوط هواپیما ، سرقت با شکست حرز ، شکست شیشه ، مسئولیت ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله های آب در قبال همسایگان ، هزینه پاکسازی

 

انواع بیمه نامه آتش سوزی : مسکونی ، صنعتی (کارخانه و واحدهای تولیدی) ، غیرصنعتی ( اداری ، تجاری و …) ، انبار

طرحهای آرمان :

 

خانه آرمانی (مسکونی) : شامل ۴ طرح ذیل میباشد : (در حال راه اندازی است)

طرح ۱ : سرمایه تحت پوشش : ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حق بیمه ۳۰۰.۰۰۰ ریال با مالیات (خطرات آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار ، زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، طوفان و گردباد،مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان )

طرح ۲ : سرمایه تحت پوشش : ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه ۵۰۰.۰۰۰ ریال با مالیات (خطرات آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار ، زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، طوفان و گردباد،مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان )

طرح ۳ : سرمایه تحت پوشش : ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال با مالیات (خطرات آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار ، زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، طوفان و گردباد،مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان )

طرح ۴ : سرمایه تحت پوشش : ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حق بیمه ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال با مالیات (خطرات آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار ، زلزله و آتشفشان ، سیل و طغیان آب ، طوفان و گردباد،مسئولیت ناشی از آتش سوزی در قبال همسایگان، سرقت با شکست حرز )
طرح جشنواره آتش سوزی تا پایان سال ۱۴۰۰

در رشته های مسکونی -صنعتی -غیر صنعتی و انبار

– آتش سوزی مسکونی:

۱- با طرح هیوا و نرخ های جدید با خطرات: اتش سوزی و صاعقه و انفجار -زلزله و اتشفشان -سیل و طغیان اب -طوفان -ترکیدگی لوله آب -ریزش سقف ناشی از سنگینی برف -ضایعات ناشی ذوب برف و باران

۲-طرح دفترچه ای با خطرات :اتش سوزی و صاعقه و انفجار -زلزله و اتشفشان -سیل و طغیان اب -طوفان -سرقت با شکست حرز -هزینه اجاره و اسکان موقت -مسئولیت ناشی از آتش سوزی

-آتش سوزی غیر صنعتی: ۳۰درصد تخفیف خطرات اصلی (اتش سوزی و صاعقه و انفجار ) و ۵۰درصد تخفیف خطرات اضافی و پوشش ها

-آتش سوزی صنعتی : ۲۵درصد تخفیف خطرات اصلی (اتش سوزی و صاعقه و انفجار ) و ۵۰درصد تخفیف خطرات اضافی و پوشش ها

-آتش سوزی انبار : ۱۵درصد تخفیف خطرات اصلی (اتش سوزی و صاعقه و انفجار ) و ۴۰درصد تخفیف خطرات اضافی و پوشش ها

 

مزایای بیمه نامه آتش سوزی :

-جبران خسارت های کلی و جرئی وارد به مورد بیمه بر اثر خطرهای بیمه شده.

-پرداخت زیان ها و هزینه های اقداماتی که به منظور جلوگیری از گسترش و توسعه خسارت صورت می گیرد.

-پرداخت هزینه های نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن.

-بازدید رایگان از مورد بیمه توسط کارشناسان متخصص مدیریت ریسک و ایمنی و ارائه توصیه های لازم به منظور پیشگیری و کاهش حوادث و زیان ها.

-ارائه خدمات مشاوره مورد نیاز بیمه گذار قبل از صدور و در طول مدت اعتبار بیمه نامه.

بیمه خودرو

امروزه وسایل نقلیه نقش مؤثری در زندگی روزمره و ارتقای سطح کیفی آن اعم از سهولت در ترددهای شهری و مسافرت‌های برون شهری و صرفه جویی در زمان به خود اختصاص داده و از جایگاه ویژه ای در جوامع برخوردار است؛ اما از سوی دیگر استفاده از این وسایل، خطرات و خسارت‌هایی برای رانندگان، صاحبان آنها و اشخاص ثالث به وجود آورده است. با توجه به این که جبران این گونه خسارت‌ها بار مالی زیادی در پی دارد، اکثر رانندگان و صاحبان خودرو هنگام وقوع حادثه و ایجاد خسارت قادر به جبران هزینه های آن نیستند و با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. شرکت بیمۀ آرمـــان با آگاهی از وضعیت زیان دیدگان ناشی از خسارت‌های مذکور برای جبران و رفع پیامدهای آن با ارائه بیمه نامه های خودرو سعی در جبران خسارت‌ها و رفع پیامد های آن کرده تا رانندگان و صاحبان خودروها بتوانند با برخورداری از مزایای این بیمه نامه‌ها احساس آرامش و امنیت کنند.
انواع بیـمه های خـودرو
بیمۀ شخص ثالث:

در بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تحت پوشش قرار می‌گیرد. منظور از شخص ثالث کلیه اشخاصی (به غیر از رانندۀ مسبب حادثه) است که به سبب وقوع حوادث مرتبط با وسیله نقلیه مورد بیمه و یا محمولات آن دچار زیان‌های مالی و جانی شوند. زیان‌های مالی، زیان‌های مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود و زیان‌های جانی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی یا دیه فوت شخص ثالث است.
بیمۀ حوادث راننده:

پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذی‌ربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. تعهدات بیمه گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود.
بیمه بدنه خودرو:

بیمه بدنه، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه (حادثه، تصادف، تصادم، واژگونی، سقوط، آتش سوزی، انفجار، صائقه، سرقت) طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواه ناشی از تقصیر دارنده (راننده) و یا دیگران باشد، جبران می کند. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه است اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید:

سرقت درجا (قطعات و لوازم درخواستی و یا کلیه قطعات)
شکست شیشه به تنهایی
سیل، زلزله و آتشفشان
پاشیدن رنگ، اسید و مواد شیمیایی
غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر
نوسان قیمت خودرو

بیمۀ آرمـــان در راستای رفاه حال بیمه گذاران و زیان‌دیدگان محترم و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های اضافی، علاوه بر صدور بیمه نامه در اسرع وقت و حق بیمه مناسب، با حضور بموقع در صحنه تصادف و یا نشانی اعلام شده، خسارت‌های مالی را تا سقف ضوابط و مقررات جاری بیمه مرکزی، پرداخت می‌ کند.
بیـمه اشخاص
آشنایی با بیمه های اشخاص:

بیمه اشخاص شامل بیمه مسافرتی ، درمان ، عمر و حادثه می باشد که در ذیل به معرفی اجمالی آنها می پردازیم.
* معرفی بیمه مسافرتی خارج ازکشور:

مسافران نظیر همه فعالیت های دیگر در معرض خطرات ناشی از بیماری وحو ادث قرار دارند .چنا نچه تحت پوشش بیمه مسافرتی باشید هرکجای دنیا که باشیدما به شماکمک می کنیم تاهرآنچه را که موجب آرامش خاطر شمادر تعطیلات ویا سفرکسب وکار به صورت۲۴ساعته وحتی درتمام طول سال مورد نیاز است تضمین شود .

بیمه آرمان محصول جامع بیمه مسافرتی خود را که بازار هدف آن مسافران عازم به خارج از کشوراست جهت رویارویی با آنها تهیه نموده اندک صرفه جوئی درهزینه های سفرمی توانید آنرا خریداری نمایید.

شما که برای سفر و خرید برنامه ریزی کرده ایدآیا به فکرخرید بیمه نامه جامع مسافرتی خودهستید ؟

اگردر دوره کوتاه مدت سفر،تحت پوشش بیمه مسافرتی نباشید و ناخواسته اتفاقی بیافتد.چه خواهید کرد؟
بازار هدف بیمه مسافرتی خارج از کشور:

بیمه آرمانبا شرکت کمک رسان ایران(sos )که بزرگترین شرکت کمک رسانی خاور میانه است ودر زمینه ارائه خدمات به مسا فرانی که عازم به خارج ازکشورایران هستند فعالیت دارد همکاری می نماید ،شرکت کمک رسان ایران عضو گروه مرکزی (IAG)international assistance group بوده که درسراسرجهان فعال بوده و امکان استفاده شبانه روزی بیمه شدگان ازخدمات شبکه بین المللی را فراهم آورده و دردسترس آن ها قرار میدهد .

این بیمه نامه شامل افرادی که مقیم خارج ازکشور هستند نمیگردد
مزایای بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور:

خدمات ما با دسترسی جهانی وتخصصی

راهنمائی پزشکی تلفنی .

دسترسی شبانه روزی به خدمات در سراسرجهان .

معرفی بیمارستان و مراکز درمانی .

اخذ پذیرش بستری در بیمارستان .

پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی .

پرداخت هزینه های پزشکی وبستری در بیمارستان خارج از کشور.

ارسال پیام واطلاعات مراجع درمانی درمواقع اضطراری .

جا بجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور درطول سفر به علت بیماری یا حادثه .

بازگشت اعضای بلا فصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور ایران .

سازماندهی و تامین هزینه انتقال جنازه بیمه شده به کشور ایران .

سفر اضطراری یکی از اعضای بلا فصل خانواده به کشور محل بستری بیمه گذار .

سازماندهی و تأمین هزینه انتقال پزشکی هوائی- زمینی در سراسر جهان .

بازگشت اضطراری به کشور به علت فوت یکی از اعضای خانواده نزدیک بیمه گذار .

تحویل دارو درصورت فقدان آن درمحل اقامت بیمه گذار.

حواله تضمینی وجه نقد .

حواله وجه نقد .

معاضدت حقوقی درمقابل اشخاص ثالث .

امداد رسانی در صورت فقدان گذرنامه و گواهینامه رانندگی وشناسنامه .

جبران خسارت فقدان بار و یا تأخیر پرواز بیمه شده در طول سفر.

یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی .

درحال سفر که هستید یک اورژانس پزشکی با بهترین مراقبت پزشکی همراه شماست
* معرفی بیمه گروهی درمان تکمیلی

شما میتوانید علاوه بربیمه درمانی دولتی( بیمه گران پایه) ازمزایای بیمه خصوصی(تکمیلی) هم بهره مند شوید دراین صورت مبلغی ازحقوق ماهانه شماکسر و به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. در بیمه های گروهی معمولا”بخشی از حق بیمه را بیمه گذار تقبل می کندکه این هزینه مورد قبول دستگاه های ذیربط بوده ومشمول مالیات نمیگرددبیمه درمان تکمیلی پوشش ومزایای گسترده وجامعی دارد و مراقبت های درمانی رادربرمی گیرد. با توجه به اینکه هزینه درمان درمواردی سنگین و برخی ازپزشکان نیزنسبت به پذیرش بیماران دارای بیمه تکمیلی راغب تر هستند بنابراین بیماران علاوه بر اینکه درمورد انتخاب پزشک حق انتخاب بیشتری دارند، مشکلات تهیه هزینه های درمان را نیز ندارند .

تعهدات بیمه نامه عبارتست ازجبران هزینه های مازاد برپوشش بیمه یکی ازسازمان های بیمه گری ویاکارگزارانی که درحوزه های حمایتی و توانبخشی و امدادی شناخته شده اند بدین روکلیه بیمه شوندگان می بایست نزدیکی از بیمه گران پایه دارای پوشش بیمه باشندتا بتوانند از مزایای بیمه درمان تکمیلی بهره مند شوند .

بیمه شده گان کارکنان شاغل و تمام وقت و بازنشسته بیمه گذار واعضای خانواده آنان به استثنای کارکنان فصلی و دوره ای و موقت بیمه گذارمی باشند

اعضای خانواده بیمه شدگان اصلی عبارتند از:

همسر بیمه شده اصلی .

فرزندان تحت تکفل بیمه شده اصلی .

پدرو مادرتحت تکفل بیمه شده اصلی .

پدرومادرغیرتحت تکفل بیمه شده اصلی .

بیمه نامه گروهی مازاد درمان (درمان تکمیلی) جهت بیمه گذارانی صادرخواهد شدکه پرتفوی بیمه ای آنان والزاما” قراردادهای بیمه عمر و حوادث جهت بیمه شدگان اصلی خودرا نزد همین بیمه گر صادر نمایند؛ هدف ازاین اقدام عمدا” به منظورخدمت انجام می پذیرد.

مدت بیمه نامه یکسال تمام شمسی است که ازساعت ۲۴روز پرداخت حق بیمه شروع خواهدشد . دراین رشته از بیمه مدت قرارداد نمی تواند کمترو یا بیشتر از یک سال بیمه ای تعیین شود .
نحوه محاسبه خسارت بیمه گروهی تکمیلی

هزینه های پاراکلینیکی+ سرپائی هزینه های تشخیصی درمانی هستند لذا چنانچه این گونه هزینه ها درشمول تعهدات بیمه گر قرارگرفته باشد طبق ضوابط مربوط قابل پرداخت است . توضیح اینکه هزینه های مذکور در زمان بستری بیمه شده در بیمارستان انجام شود هزینه های بیمارستانی تلقی شده و از تعهدات بستری کسر می گردد .

بستری در بیمارستان و مراکزجراحی محدودخساراتی را تشکیل می دهندکه بیمه شده درهنگام ضرورت و بمنظور انجام معالجات لازم پزشکی بنا به تشخیص تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک بیمه گردریکی از مراکز پزشکی مورد تائید وزارت متبوع اعم از داخل و یا خارج از کشور بستری شود .

مبنای بررسی و محاسبه صورت هزینه ها،دستور العمل و ضوابط و مقررات مورد تایید از طرف بیمه گر و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تاریخ انجام صورت هزینه می باشد .

 

معرفینامه به منظورصرفه جوئی درهزینه ها ی بیمه شدگان و ارائه خدمات بهتر به آنان جهت استفاده ازمراکز پزشکی طرف قرارداد با بیمه گر صادر میگردد. از اینرو بیمه آرمان با مراکزپزشکی تراز اول درسطح کشور قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منعقد نموده تا بیمه شدگان بتوانند با دریافت معرفی نامه ازتسهیلاتی که برای آنان فراهم گردیده ا ستفاده نمایند .

معرفینامه در صورتی صادرخواهد شدکه بیمه شده تمایل به انجام معالجات و موارد تشخیصی لازم دریکی ازمراکز پزشکی طرف قرارداد با بیمه گر را داشته باشد در این صورت در هنگام ترخیص میبایست هزینه هائی که درتعهد بیمه گر نمی باشد به اضافه فرانشیز مورد نظر را شخصاً پرداخت نماید .چنانچه مرکز پزشکی ، طرف قرارداد با بیمه گر پایه ای باشدکه بیمه شده تحت پوشش آنان قراردارد، معرفی نامه بدون کسرفرانشیز صادرخواهد شد .

برای دریافت معرفی نامه بیمه شده می بایست مدارک مورد نظر را تهیه به یکی از مراکزی که توسط بیمه گر تعیین نموده مراجعه نماید ، تا پس ازبررسی مدارک ارائه شده و تایید موضوع درمان ،معرفی نامه صادر گردد .

چنانچه مرکز پزشکی درمحلی باشدکه بیمه گر فاقد شعبه است لازم است مدارک از طریق فکس و از مرکز پزشکی ارسال شود .

درصورتیکه بیمه شده به مراکز پزشکی طرف قرارداد مراجعه نماید لازم است معرفینامه را از بیمه گردریافت و به مرکز پزشکی مورد نظر ارائه نموده و در هنگام ترخیص هزینه هائی که در تعهد بیمه گر نمی باشد به علاوه فرانشیز مورد نظر را شخصاً پرداخت نماید .

درمواردی که بیمه شده تمایل به استفاده ازمراکزپزشکی طرف قرارداد بااین شرکت را نداشته باشد و یابه مراکز طرف قرارداد مراجعه و به هرعلت معرفی نامه صادر نگردد و یامرکز پزشکی ازدریافت آن خوداری نماید. دراین صورت مرکز پزشکی وی را بیمار آزاد تلقی نموده و لازمست هزینه ها را شخصا پرداخت و بعدا به بیمه گر مراجعه نماید.

بیمه آرمان جهت بیمه گذارانی که پرتفوی اموال مطلوبی نزد این شرکت صادر نمایند خدمات ویزه ای در رشته بیمه درمان ارائه خواهد نمود که در هنگام استعلام حق بیمه واعلام پرتفوی اموال به استثای بیمه نامه های شخص ثالث اعلام خواهد شد .

سلامت وآرامش شما آرزوی ماست

بیمه های مهندسی:

۱ -بیمه تمام خطر پیمانکاری (CAR)

۲ -بیمه تمام خطر نصب (EAR)

۳ -بیمه تجهیزات و ماشین آالت پیمانکاری (CPM)

۴ -بیمه شکست ماشین آالت (MB)

۵ -بیمه تجهیزات الکترونیک(EE)

۶ -بیمه تمام خطر اموال (PAR)

۷ -بیمه جامع ماشین آالت (CMI)

۸ -بیمه فسادکاال در سردخانه (DOS)

۹ -بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

۱۰ -بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی) سازه های تکمیل شده(CECR)
بیمه نامه های دوران احداث پروژه های عمرانی:
بیمۀ تمام خطر پیمانکاری(Risk All Contractors)

بیمه تمام خطر پیمانکاران اصولا برای یک پروژه در حال ساخت که اجرای آن طی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است صادر میگردد و پروژه را از زمان شروع کار تا پایان تحت پوشش قرار میدهد. موضوع مورد بیمه در بیمه نامه CAR میتواند شامل کلیه پروژه های آب و خاکی، راهسازی، ساختمانی و … میباشد. لذا موضوعات مورد بیمه بسیار متنوع بوده که به عنوان مثال پل ها،سدها، تونل ها، سیستم های آبیاری و زهکشی، بندرگاه ها، کارخانجات و سیلوها، تأسیسات راه آهن و فرودگاه ها، ساختمانهای مسکونی و اداری، مدارس و غیره را تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاری قرار داد.
بیمه تمام خطر نصب (Risk All Erection)

این بیمه مشابه بیمه تمام خطر پیمانکاران بوده و کلیه موارد تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران را پوشش میدهد. هدف اصلی این بیمه ارائه تأمین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی میباشد. بیمه نامه EAR می تواند توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکتهای مجری عملیات نصب، خریداران ماشین آلات و لوازم مورد نصب، بانک ها )در صورتی که اعتبار اجرای پروژه را تأمین کرده باشند، ( سازندگان یا عرضه کنندگان ماشین آلات یا لوازم مورد نصب مشروط بر آنکه عملیات نصب را انجام داده یا مسئول انجام آن باشند، منعقد گردد.

موضوع مورد بیمه بسیار گسترده و متنوع بوده و به عنوان مثال میتوان از نصب و آزمایش کامل موارد زیر نام برد :ماشین آلات، دستگاه ها و قطعات منفصله از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، موتورهای الکتریکی، تأسیسات کامل نیروی برق و کارخانجات تولیدی از قبیل نیروگاهها، کارخانجات فولاد سازی و تهیه مواد شیمیایی، خطوط انتقال گاز و برق و غیره.
بیمه نامه های دوره بهره برداری:
بیمه تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاری (Machinery and Plant Contractor)

استفاده از ماشین آلات راهسازی و ساختمانی همواره با مخاطراتی برای افراد ثالث و ماشین آلات همراه بوده است که گاها این خطرات میتواند آثار مخرب و زیانباری را به همراه داشته باشد. بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاری خطرات تهدید کننده این ماشین آلات مانند : لودر، بلدوزر، گریدر، انواع جرثقیل، لیفتراک، تراکتور، غلطک، بتونیر و غیره را تحت پوشش قرار میدهد. ماشین آلات مذکور فقط در پروژه مشغول فعالیت هستند و میتوان آنها را به صورت یک ساله و یا کوتاه مدت بیمه نمود.
بیمه شکست ماشین آلات:(Breakdown Machinery)

این بیمه حوادث ماشین آلات را تحت پوشش قرار میدهد و جهت پوشش جامع برای دستگاهها و ادوات گران قیمت و ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی در بخش صنایع مورد استفاده میباشد. به طور کلی این بیمه نامه دستگاههای ثابت و فاقد نیروی محرکه را تحت پوشش قرار داده و خسارت فیزیکی وارد بر اقالم بیمه شده را که به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و بر اثر شکست داخلی و یا از هم گسیختگی دستگاه و ماشین آالت به وقوع پیوسته و موجب تعمیر و یا تعویض قطعه­ای از مورد بیمه بشود را جبران می­نماید. موضوع مورد بیمه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

ماشین آلات تولیدی و ابزار کمکی (ماشین‌های ابزار و ماشین‌های بافندگی و کاغذ سازی، پمپ‌ها و کمپرسورها،مخازن و …)
تأسیسات شبکه برق رسانی (ترانسفورماتورها، تجهیزات برق فشار قوی و ضعیف)
دستگاه‌های مولد نیروی برق (بویلرها، توربین‌ها و ژنراتورها)

طرح آرمان زندگی:

بیمه عمرو زندگی ترکیبی از یک بیمه عمر و همچنین تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آینده می باشد که علاوه بر ارائه پوشش های بیمه ای ، بیمه گذار را در مجموع معاملات بیمه های زندگی سهیم نموده و سرمایه گذاری مطمئنی را در زمان حیات نصیب بیمه‌گذار می نماید

تأمین درآمدی معین و مشخص برای افراد یک خانواده پس از فوت نان آور خانواده

تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی.

طرح دختران و پسران آرمانی:

این طرح نوعی تامین هزینه های آتی فرزندان مانند : تحصیلات دانشگاهی، شروع کسب و کار ، و هزینه تهیه جهیزیه و… می باشد که به صورت تدریجی پس انداز و در انتهای بیمه نامه سرمایه قابل توجهی را به فرزند پرداخت می نماید.در این طرح پدر یا مادر به عنوان بیمه شده اصلی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال به عنوان بیمه شده فرعی تحت پوشش قرار می گیرند.

بیمه آرمان زندگی طرح مشترک :

طرح مشترک نوعی از بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری است که دو نفر تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند (عمدتاً اعضای یک خانواده). در این طرح ، هر یک از بیمه شده گان میتوانند علاوه بر پوشش اصلی سرمایه فوت، با پرداخت حق بیمه مجزا، از سایر پوشش های اضافی بیمه نامه بهره مند گردند

منافع و مزایای بیمه عمرو زندگی

سود تضمینی بیمه‌نامه: سود تضمینی برای ۲ سال اول ۱۶% و برای دو سال دوم ۱۳% ومازاد آن ۱۰ % می باشد.

سود مشارکت در منافع : در بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی ، بیمه‌گذار علاوه بر سود علی‌الحساب تضمینی، در ۸۵% منافع حاصل از سرمایه گذاری بیمه‌گر بر روی ذخیره بیمه‌نامه‌ مشارکت دارد و این مشارکت در پایان هر سال و بعد از اعلام مجمع سالانه شرکت، به اندوخته بیمه نامه ها واریز می‌گردد.

(سود قطعی اعلام شده در بیمه آرمان در سال ۹۲و ۹۳ به میزان ۲۳% ، در سال ۹۴ ،۲۲% ، در سال ۹۵ ،۲۰ % ، سال ۹۶، ۷/۲۰ % ، سال ۹۷ ، ۲۰ % ، سال ۹۸ ، ۳۵/۲۰% و در سال ۹۹ ، ۲۲/۲۲ % بوده است )

بیمه گذار می تواند از پایان سال دوم بیمه نامه تا ۹۰% ارزش بازخرید بیمه نامه , درخواست وام نماید .ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعیین می‌شود , حداقل مبلغ وام ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

بیمه گذار می تواند از پایان سال دوم , حداکثر ۹۰% اندوخته بیمه نامه خود را برداشت نماید قابل ذکر است تعهدات بیمه‌گر نسبت به اندوخته بیمه نامه تا مبلغ برداشت از اندوخته کاهش می‌یابد.

بیمه گذار میتواند در شروع بیمه نامه و طی سال بیمه ای علاوه بر حق بیمه ، مبلغی یا سپرده ای را به اندوخته بیمه نامه اضافه نماید.

طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته ، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند.

بیمه گذاران آرمان زندگی اطلاعات شفاف و کاملی را در هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه خود شامل ؛ سرمایه بیمه , میزان اندوخته , حق بیمه و سایر موارد می توانند دریافت نمایند.

پوشش های بیـمه های آرمان زندگی

طرح آرمان زندگی:

در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت برخی پوششهای اضافی نیز پیش‌بینی شده که هر یک از آنها با لحاظ حق بیمه مربوطه، تعهدات خاصی را برای بیمه‌گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر تحت پوشش ، از بیمه‌شده حمایت می‌نماید.

پوشش فوت به هر علت :

بیمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده ، مبلغ سرمایه فوت و اندوخته بیمه­ نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت به ذینفعان پرداخت نماید.

سرمایه ‌فوت می‌تواند از ۱ تا ۴۰ برابر حق‌بیمه انتخاب شود.

سقف سرمایه ‌فوت تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

حداقل سرمایه فوت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

سقف سنی تا۷۵ سالگی بیمه‌شده می‌باشد.

به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت و حق بیمه به میزان ۵ تا ۳۰ درصد در هر سال را داشته باشد.

پوشش فوت حادثه :

در صورتی‌که بیمه‌شده بر اثر حادثه فوت نماید، سرمایه‌فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت پرداخت خواهد شد.

تعریف حادثه : هر واقعه ناگهانی ناشی از برخورد یک عامل خارجی، که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به فوت بیمه شده گردد .

سقف پوشش حداکثر تا ۴۰۰درصد (۴ برابر) سرمایه‌فوت .

برای سنین زیر ۱۵ سال حداکثر تا ۱ برابر سرمایه فوت.

از بدو تولد پوشش تعلق می‌گیرد .

سقف سنی ۷۵ سالگی بیمه‌شده.

سقف سرمایه ‌تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه:

دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید.

تعریف نقص عضو : منظور از نقص‌عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آید .

سقف سرمایه پوشش حداکثر تا ۴۰۰ درصد سرمایه فوت(۴برابر سرمایه‌فوت) .

از بدو تولد پوشش تعلق می‌گیرد.

سقف سنی پوشش، ۶۰ سالگی بیمه‌شده می‌باشد‎.

سقف سرمایه ‌تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

این پوشش هر سال با دریافت حق بیمه اضافی مربوط ، به بیمه شده ارائه می گردد.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه :

هزینه‌های بستری بیمارستانی خطرات ناشی از حادثه را تاسقف تعهد شده تحت پوشش قرار میدهد.

سقف سرمایه پوشش۲۰ درصد سرمایه‌فوت حادثه می‌باشد.

از بدو تولد بیمه‌شده تعلق می‌گیرد

سقف سنی پوشش ۶۰ سالگی بیمه‌شده می‌باشد

سقف سرمایه ‌تا ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

این پوشش هر سال با دریافت حق بیمه اضافی مربوط ، به بیمه شده ارائه می گردد.

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم :

هرگونه ازکارافتادگی کامل و دائم عبارت از ناتوانی کامل بیمه گذار بر اثر حادثه و یا بیماری به صورتیکه دیگر قادر به ادامه کار نباشد و براساس قانون تامین اجتماعی یا تایید پزشک معتمد بیمه گر از کارافتاده به شمار آید.

مدت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه حداکثر ۲۰ سال می باشد .

حداقل سن ورود برای پوشش ۱۸ سال وحداکثر ۵۵ سالگی می باشد .

سقف سنی ۶۵ سالگی می باشد .

دوره انتظار این پوشش در اثر بیماری یک سال است.

محاسبه هزینه پوشش معافیت بر روی حق‌بیمه اصلی و پوشش‌های اضافی لحاظ گردد.

پوشش دریافت مستمری در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ( پوشش درآمد از کار افتادگی )

در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم، به میزان ۱ , ۲ ، ۳ و ۴ برابر حق بیمه پرداختی سالی که بیمه گذار معاف از پرداخت حق بیمه شده است به مدت ۲۰ سال هر ساله به عنوان مستمری به بیمه شده پرداخت می گردد .

در صورتی‌که بیمه‌گذار و بیمه‌شده شخص واحدی نباشند پوشش مستمری تعلق نخواهد گرفت.

سقف این پوشش از ۱ تا ۴ برابر حق بیمه پرداختی می باشد .

تمام شرایط این پوشش وابسته و مانند پوشش معافیت ‌می‌باشد.

پوشش بیمای های خاص:

در صورت ابتلای بیمه شده به بیماری‌های تحت پوشش (سکته قلبی , سکته مغزی , جراحی عروق کرونر قلب ، پیوند اعضای اصلی و انواع سرطان‌ها ) سرمایه امراض خاص قابل پرداخت می باشد ، اثبات بیماری بر اساس مستندات پرونده بالینی نظر پزشک معالج بیمه شده و تایید پزشک معتمد بیمه گر می باشد .

سقف پوشش تا ۱۰۰ درصد سرمایه‌ فوت بهر علت و حداکثر تا ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .

از بدو تولد بیمه‌ شده این پوشش تعلق خواهد گرفت .

سقف سنی این پوشش۶۰ سالگی بیمه‌شده .

دوره انتظار این پوشش سه ماهه می‌باشد

این پوشش در طول مدت بیمه نامه جهت هر بیماری یکبار قابل پرداخت می باشد.

پرداخت خسارت بصورت سرمایه ای می باشد .

سایر شرایط بیمه‌نامه:

حداقل حق‌بیمه سالانه هر بیمه نامه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

حداکثر تعدیل حق بیمه ۳۰ درصد می باشد.

روش پرداخت می‌تواند یکجا، سالانه، شش ماهه ، چهارماهه ، سه ماهه و دو ماه خواهد بود که در صورت گروهی بودن روش پرداخت ماهانه نیز قابل قبول می‌باشد

تمدید بیمه‌نامه به صورت خودکار هر ساله در سررسید بیمه نامه انجام خواهد گرفت.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و وجود اندوخته در بیمه نامه، بیمه‌گر هزینه‌های بیمه‌ای را از اندوخته بیمه نامه برداشت نموده و پوشش‌های بیمه‌ای را کامل ادامه خواهد داد و چنانچه اندوخته بیمه نامه برای پوشش هزینه های مربوطه کفایت ننماید بیمه نامه به حالت تعلیق درآمده و بیمه گر هیچ گونه تهعدی در قبال پوشش های ارائه شده نخواهد داشت .

ارزش بازخرید بیمه‌نامه از پایان ماه اول بیمه نامه مقدور بوده و معادل ۱۰۰% اندوخته هر سال می‌باشد که از سال‌های دوم به بعد سود قطعی سال‌های گذشته نیز به اندوخته قابل پرداخت اضافه خواهد شد.

شروع بیمه نامه از بدو تولد بیمه شده.

انعطاف پذیری و امکان تغییر شرایط بیمه نامه در ابتدای هرسال بیمه ای.

هزینه چکاپ : در صورت صدور بیمه نامه ، هزینه چکاپ بیمه شده ، به عهده بیمه گر می باشد.

عدم وجود محدودیت سنی .

پرداخت سود روزشمار در صورت واریز حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید قسط

بیمه آرمان زندگی طرح مشترک :

* پوشش معافیت صرفاً متعلق به بیمه‌شده اصلی می‌باشد .

* سرمایه‌فوت بیمه ‌شده فرعی می بایست حداکثر مساوی یا کمتر از سرمایه‌فوت بیمه‌شده اصلی ‌باشد .

* تمام پوشش‌های بیمه‌شده اصلی نیز می تواند به بیمه ‌شده فرعی هم تعلق گیرد .

* حداکثر سن پرداخت پوشش معافیت برای بیمه شده اول ( اصلی ) ۶۰ سالگی می‌باشد .

فوت بیمه‌شده اصلی : در صورت فوت بیمه‌شده اصلی و دارا بودن پوشش معافیت ، سرمایه فوت به استفاده‌کننده(گان) پرداخت شده و بیمه‌شده فرعی به مدت ۲۰ سال از پرداخت حق‌بیمه معاف می‌شود .

فوت بیمه‌شده فرعی : در صورت فوت بیمه شده فرعی ، سرمایه فوت بیمه‌شده فرعی به استفاده‌کننده(گان) پرداخت شده و بیمه نامه با شرایط قبلی ادامه پیدا می‌کند .

 

طرح دختران و پسران آرمانی:

پوشش معافیت جزء پوشش های اصلی و صرفاً متعلق به بیمه گذار می‌باشد .

در صورت فوت یا ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار ( پدر /مادر) ، فرزند به مدت ۲۰ سال معاف از پرداخت حق بیمه می گردد.

بیمه گذار و بیمه شده اول می بایست پدر یا مادر بیمه شده فرعی باشد .

درپایان مدت بیمه نامه ، استفاده کننده از منافع بیمه نامه فرزند می باشد .

سایر شرایط بر اساس بیمه نامه طرح مشترک خواهد بود.

بیمه های نفت، گاز و پتروشیمی(انرژی)

در بیمه انرژی ریسک های شرکتهای نفتی و گازی در بخش های مختلف همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، مقاطعه کاری و اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات و امکانات، زیان های ناشی از
عدم سود بهره برداری بر اثر توقف عملیات و ریسک های مرتبط با کارکنان این شرکت ها تحت پوشش قرار می گیرد.
بیمه آرمان با تجهیز کمی و کیفی منابع و نیروی انسانی، زمینه همکاری در خصوص انواع بیمه های انرژی با بیمه گذاران بزرگ نفت و انرژی را فراهم کرده است .
پوشش های بیمه آرمان در پروژه های انرژی به دو بخخش کلی زیر تقسیم می شود:
بخش خشکی یا ساحلی (shore On)

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز ) چاه ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری(، پاالیشگاه های نفت، توسعه پالایشگاه های نفت، پاالیشگاه های گاز، توسعه پالایشگاه های گاز، تاسیسات پتروشیمی در حال بهره برداری ، ساخت و نصب تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی، کارخانه های تولید روغن موتور، مخازن نفت و خطوط لوله در حال بهره برداری.
بخش دریایی یا فراساحلی (shore Off)

عملیات مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز) چاه ها، تاسیسات، عملیات و دستگاه های حفاری(، ساخت سکوهای حفاری دریایی،
بارگذاری جکت ها، Deck ها و غیره بروی Barge و حمل و استقرار آن ها در محل نصب در دریا جهت ساخت سکوهای حفاری
دریایی، بازسازی سکوهای حفاری دریایی، سکوهای حفاری دریایی در حال بهره برداری، لوله گذاری در دریا و خطوط لوله در حال
بهره برداری در دریا و سایر موارد مرتبط با عملیات اکتشاف و استخراج نفت و گاز در دریا.

بیمه های خاص

در این بخش هر آنچه که در سایر بخش های بیمه قابلیت تعریف ندارد به عنوان ریسک خاص و در قالب بیمه نامه خاص یا مخصوص تعریف می شود. این نوع بیمه نامه ها مختص افرادی است که با شرایط خاص به بیمه نیاز دارند و تقاضای آن در سطح جامعه وجود ندارد .پوشش های بیمه ای طبق توافقات حاصل ما بین بیمه گر و بیمه گذار بر قرار می گردد. در این بیمه نامه ها می توان خسارات مالی و جانی وارد بر مورد بیمه و همچنین خسارات جانی و مالی وارد بر اشخاص ثالث تحت پوشش قرار داد .
بیمه اعتباری:

بیمه های اعتباری خسارت های مالی بیمه گذاران که ناشی از عملیات مالی و پولی وام گیرندگان است را تحت پوشش قرار میدهد. درواقع خطرهای بازرگانی و خطرهای سیاسی (اقدامهای سیاسی) رد این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرند.

انواع بیمه های اعتباری، عبارتند از:

۱- بیمه اعتبار داخلی
۲- بیمه اوراق قرضه
۳- بیمه معامالت بینالمللی
۴- بیمه اعتبار وام نقدی
۵- بیمه های عمر اعتبار
۶- بیمه های بیماری و حوادث اعتباری
۷- بیمه حساب های سپرده
۸- بیمه حساب های دریافتی

بیمه های اعتباری را که جزو بیمه های اموال و زیان های پولی است، میتوان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود. در بخش خارجی، فروشندگان کالا و خدمات از یک نوع پوشش بیمه ای به نام بیمه نامه اعتباری صادراتی برخوردار شده و زیانهایی مانند ریسک های سیاسی، تغییر قوانین و مقررات دولت ها و … را تحت پوشش قرار میدهند. اما در بخش داخلی، بیمه تسهیلات اعطایی و بیمه فروش های اعتباری، از جمله مهمترین بیمه نامه های اعتباری هستند.
بیمه پول

بیمه پول که در آن انواع وجوه نقد شامل انواع پول رایج )اسکناس، مسکوکات( و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع چک، سفته، تمبر،
اوراق قرضه و مشارکت، شمش و سکههای طال و نقره تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.

بیمه پول مشتمل بر ۲ زیر رشته میباشد که عبارتند از:

۱ -بیمه وجوه و مسکوکات (درراه):

بانکها، موسسات و شرکتها جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانکها و واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا مقصدهای مختلف در داخل شهرها و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش سوزی، انفجار و سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه نیاز به بیمه وجوه در راه دارند.

۲ -بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق:
بانکها، موسسات و شرکتها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانهروز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه )با شکستن حرز( تصرف، قهر و تهدید، آتشسوزی، انفجار، سیل، زلزله،شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه مینمایند.
بیمه زالو

با توجه به نیاز حمایت از کسب و کارهای کوچک و زود بازده و با توجه به بررسی نیاز بازار و نظر به تالش در جهت توسعه فروش بیمه نامه های خرد با قابلیت ارائه پوشش های حداکثری و جامع، متعاقب سیاست کلان این شرکت مبنی بر ارائه طرحهای نو و جدید در صنعت بیمه کشور، برای اولین بار در کشور شرکت بیمه آرمان اقدام به طراحی و اخذ مجوز بیمه نامه زالوی طبی صنعتی نموده است. این بیمه نامه میتواند در کلیه مزارع پرورش زالوی طبی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه­ گذار بروز کرده و منجر به از بین رفتن مورد بیمه گردد. مانند زلزله، سیل، طغیان آب، آتش سوزی، صاعقه، انفجار و دودزدگی. شکست مکانیکی و الکترونیکی ماشین آالت و تاسیسات مربوط به محدوده مکانی، تحت پوشش این بیمه نامه می­باشد.
بیمه دام و طیور

عبارت است از جبران خسارتهای مالی وارده به بیمه گذار یا ذینفع ناشی از خطرات تحت پوشش این بیمه نامه که منجر به تلف دام و طیور در مکان مورد بیمه شود .

به طور کلی خطرات زیر تحت پوشش این بیمه نامه میباشد:

خطرات اصلی:

۱ -تلف ناشی ازآتش سوزی و حوادث طبیعی شامل سیل، زلزله، طوفان و صاعقه در مکان مورد بیمه
۲ -تلف ناشی ازبیماری طبق تشخیص دامپزشک بیمه گر و تایید سازمان دامپزشکی در مکان مورد بیمه

خطرات اضافی :

۱ -تلف ناشی از برق گرفتگی
۲ -تلف ناشی از سقوط از بلندی
۳-تلف ناشی از برخورد با جسم ثابت یا متحرک
۴ -تلف در اثر حمل و نقل
۵ -تلف ناشی از حمله وحوش
۶ -تلف جنین دام
۷ -تلف ناشی از پرخوری
۸ -تلف ناشی از مارگزیدگی

بیمه باربری، کشتی و هواپیما
عمده پوشش های بیمه ای قابل ارائه به مالکان شناورها توسط شرکت بیمه آرمان:

۱-پوشش بیمه های بدنه و ماشین آلات شناورها تحت کلوزهای موسسه بیمه گران لندن به شرح ذیل:

کلوز ۲۸۰ (شامل پوشش خسارات جزئی و کلی شناور، هزینه نجات شناور، زیان همگانی و سه چهارم مسئولیت ناشی از تصادم با سایر شناورها)
کلوز ۲۸۴ (شامل پوشش خسارت کلی شناور، هزینه نجات شناور، زیان همگانی و سه چهارم مسئولیت ناشی از تصادم با سایر شناورها)
کلوز ۲۸۹ (شامل پوشش خسارت کلی و هزینه نجات شناور)
سایر کلوزها حسب درخواست بیمه گذاران و بررسی شرایط توسط بیمه گر

۲- پوشش مسئولیت در قبال خدمه و مسافرین

۳- پوشش مسئولیت در قبال آلودگی محیط زیست ناشی از سوخت شناور

(موضوع کنوانسیون مسئولیت مدنی در قبال آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتیها، مصوب سال ۲۰۰۱ میلادی اجباری برای شناورهای باظرفیت ناخالص ۱۰۰۰ تن و بالاتر)

۴-پوشش مسئولیت در قبال برداشت لاشه شناور مغروقه

(موضوع ماده ۱۲ کنوانسیون خارجسازی مغروقه موسوم به کنوانسیون نایروبی ) اجباری برای شناورهای با ظرفیت ناخالص ۳۰۰ تن و بالاتر

۵- سایر پوششها:

حسب درخواست بیمه گذاران و بررسی شرایط توسط بیمه گر

درباره وب سایت بیمه با شما

~~~~

بیمه با شما

خرید آنلاین بیمه نامه

خدمات بیمه آرمان

Visits: 3

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *