بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
ارائه‌ی یک مدل دو مرحله‌ی مبتنی بر داده کاوی جهت ارزیابی عملکرد مشتریان مشترک بانک و بیمه

ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی

ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی

با توجه به جایگاه بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بی شک مستلزم وجود زیربناهایی برای گسترش در سطح جامعه است که در این مسیر جایگاه فرهنگ به عنوان عاملی برای نهادینه کردن بیمه برای افراد جامعه مطرح می شود. توسعه به عنوان فرآیندی چند بعدی، تلاشی برای بهبود زندگی مادی و معنوی انسانی و فرهنگ به منزله بنیان زندگی فکری و معرفتی جامعه محسوب می شود. هدف از این  تحقیق بازیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی بیمه گذاران شهر نیشابور می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی – همبستگی و علی است. جامعه ی آماری پژوهش مشتریان بیمه در شهر نیشابور بوده است که براساس جدول مورگان تعداد۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه ها با روش تصادفی بین آنها توزیع شدارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و به منظور سنجش روایی سازه، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفت. نتایج نشان می دهد که مولفه فناوری های نوین، تکریم ارباب رجوع، تنوع بیمه گری، آموزش کاربردی، تسریع در پرداخت خسارت، تبلیغات اثربخش تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه فرهنگی خرید بیمه داشته که تسریع در پرداخت خسارت، مهمترین عامل موثر برتوسعه فرهنگی خرید بیمه در بین بیمه گذاران شهر نیشابور با رویکرد مدیریت راهبردی می باشد. تبلیغات اثربخش، تکریم ارباب رجوع، فناوری نوین، تنوع بیمه گری و آموزش کاربردی در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرند

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی کلیک کنید

Visits: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *