بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
139505101012159068254134

بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه

بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه

سودآوری در صنعت بیمه عاملی مهم و حیاتی برای بقا است. بدون سودآوری، حتی در صورت وجود سهم بازار بالا، به سرعت توان مانور شرکت های بیمه تحلیل میرود و پس از مدتی به دلیل عدم وجود منابع لازم برای ارائه خدمات با کیفیت و متمایز به بازار هدف ، به خصوص در شرایط رقابتی، از دست دادن تعهد کارکنان و حمایت سهامداران، کسب و کار در سراشیبی قرار خواهد گرفت. با این حال مشاهده میشود که یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد و موفقیت شرکتها به ویژه صنعت بیمه، سودآوری آن میباشد(ایرجی، ۱۳۹۳ ) در این تحقیق به بررسی اثر عوامل موثر بر سود در صنعت بیمه و چهار شرکت برتر بیمهبررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه پرداخته شده است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: سود(متغیر وابسته)، سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشتهها. دادههای مورد استفاده در این تحقیق در قالب مدل ور۶ و آزمون علیت گرنجر و با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی ایوییوز٢ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده برای صنعت بیمه به شرح ذیل می باشد: ۶- هر سه متغیر مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و اثر مثبت و مستقیم بر روی سود شرکتهای بیمه دارند. ضرایب بدست آمده متغیرهای مستقل سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشته ها در صنعت بیمه به ترتیب برابر با ۰.۱۷۴۳ ، ۰.۲۵۱۶ و ٣۴١٣٢٩ می باشند. ٢- میزان همبستگی بین سه متغیر سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشته ها با متغیر سود به ترتیب برابر با: ۰.۷۵۲۸ ، ٣۰,۸۱۰۰۲ و ۰.۷۳۹۱می باشد که از لحاظ آماری ، معنی دار می باشد. ١- بررسی علیت گرنجری نشان می دهد که، ارتباط دو سویه بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده برای چهار شرکت برتر بیمه به شرح ذیل می باشد: ۲- هر سه متغیر مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و اثر مثبت و مستقیم بر روی سود شرکتهای بیمه دارند. ضرایب بدست آمده متغیرهای مستقل سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشتهها در صنعت بیمه به ترتیب برابر با ۰.۰۹۴۸، ۰.۱۸۹۶ و ۰.۲۷۳۱ می باشند. ۳- میزان همبستگی بین سه متغیر سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشته ها با متغیر سود به ترتیب برابر با: ۰.۵۶۴۷ ، ۰.۶۱۸۴ و ۰.۳۱۷۵می باشد که از لحاظ آماری ، معنی دار می باشد. ۳- بررسی علیت گرنجری نشان می دهد که ارتباط دو سویه بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد.

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه کلیک کنید

Visits: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *