بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه آتش سوزی اصناف آرمان

  
بیمه با شما

طرح یک

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش موجودی کالا

  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش شیشه های منصوب در محل مورد بیمه

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه پاکسازی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۱۵۰.۰۰۰ تومان

طرح دو

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش موجودی کالا

  ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش شیشه های منصوب در محل مورد بیمه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه پاکسازی

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۳۰۰.۰۰۰ تومان

طرح سه

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش موجودی کالا

  ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش شیشه های منصوب در محل مورد بیمه

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه پاکسازی

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۴۰۰.۰۰۰ تومان

طرح چهار

سرمایه مورد تعهد خطرات تحت پوشش

ارزش اعیان ساختمان و تاسیسات

  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش موجودی کالا

  ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش اثاثه ثابت

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ارزش شیشه های منصوب در محل مورد بیمه

۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه پاکسازی

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه نامه حوادث انفرادی دفترچه ای

حق بیمه با مالیات

۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

بیمه با شما

حق بیمه با تخفیف بیمه_با_شما

۵۵۰.۰۰۰ تومان

طرح و قراردادهای رشته غیرصنعتی :

 • بیمه نامه دفترچه ای غیرصنعتی با نام “بیمه آتش سوزی اصناف آرمان“:
 • در آتش سوزی انواع طرحها مطابق با طرح انتخابی بیمه گذار صادر میگردد .
 • روش فروش به صورت حضوری میباشد و دفترچه های مذکور در حال توزیع به شعب سرپرستی میباشند.
 • دستورالعمل صدور بیمه های اصناف به پیوست میباشد.

 

طرح اصناف

بمنظور تحویل فوری بیمه‌نامه بدون تشریفات اداری و امکان انتخاب مبلغ سرمایه و حق بیمه با توجه به ۴ طرح ارائه شده توسط بیمه گذار “طرح اصناف” توسط مدیریت بیمه های آتش سوزی طراحی شده است. این طرح مربوط به واحدهایی با فعالیت شغلی غیرصنعتی (واحدهای صنفی) می باشد. هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود که بیمه نمودن فعالیت واحدهای صنفی سیار به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. صنوف مختلف به چهار گروه عمده بشرح زیر تقسیم می شوند:

ü     صنوف تولیدی

ü     صنوف خدمات فنی

ü     صنوف توزیعی

ü     صنوف خدماتی

 

مشاغلی که در این طرح قابل بیمه کردن می باشند شامل مشاغل کم خطر با طبقات خطر ۱-۲-۳-۴ هستند که صرفاً شامل ۲۴۲ فقره فعالیت شغلی مطابق با جدول پیوست می باشند. لذا واحدهای صدور بایستی قبل از فروش طرح، نسبت به مشمول بودن فعالیت شغلی اطمینان حاصل نمایند. لازم به ذکر است اضافه کردن فعالیت شغلی مازاد بر موارد تعیین شده به طرح مذکور امکانپذیر نخواهد بود. سایر نکات مربوط به “طرح اصناف” به شرح زیر می باشد:

 

 • موارد بیمه این طرح شامل: ساختمان و تاسیسات، اثاثه و لوازم، موجودی و شیشه های منصوب به ساختمان می باشد.
 • خطرات تحت پوشش این طرح شامل : آتش سوزی،صاعقه و انفجار – زلزله و آتشفشان – سیل و طغیان آب – طوفان و گردباد – شکست شیشه – هزینه پاکسازی می باشد.
 • مدت بیمه نامه ها یکسال شمسی خواهد بود.
 • انجام بازدید اولیه در بیمه نامه های صادره طرح اصناف الزامی نمی باشد ولی با توجه به ماهیت طرح که بصورت فروش در محل مورد بیمه می باشد در صورت امکان تهیه عکس توسط ارائه کننده طرح توصیه می شود.
 • فروش این طرح برای اصناف واقع در مناطقی با تراکم خطر بالا از قبیل بازارهای سنتی و قدیمی مجاز نمی باشد.
 • فروش این طرح برای فعالیتهای شغلی که به صورت موقت بوده مانند بازارچه و نمایشگاه های موقت و فصلی مجاز نمی باشد.
 • فرانشیز هر خطر مطابق با شرایط اختصاصی هر خطر و به شرح ذیل اعمال خواهد شد و خطرات آتش سوزی،صاعقه و انفجار فاقد فرانشیز می باشند.
 • فرانشیز خطر زلزله و آتشفشان : معادل ۱۵ درصد از مبلغ خسارت قابل پرداخت و حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال .
 • فرانشیز خطر سیل و طغیان آب : معادل ۱۵ درصد از مبلغ خسارت قابل پرداخت و حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال .
 • فرانشیز خطر طوفان و گردباد : معادل ۱۵ درصد از مبلغ خسارت قابل پرداخت و حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • فرانشیز خطر شکست شیشه : معادل ۱۵ درصد از مبلغ خسارت قابل پرداخت و حداقل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 • فرانشیز پوشش هزینه پاکسازی : معادل ۱۵ درصد از مبلغ خسارت قابل پرداخت .
 • هر گونه خسارت احتمالی وارد به طبقات زیرزمین(زیر همکف) تحت پوشش سیل و طغیان آب نمیباشد.
 • هر گونه خسارت وارد به تابلوها و سایبان های منصوب در محل مورد بیمه تحت پوشش خطر طوفان و گردباد نمی باشند.
 • هر گونه خسارات وارده به شیشه های با قطر کمتر از ۶ میلیمتر تحت پوشش نمی باشد.
 • این طرح مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه می باشد لذا بیمه گذار بایستی از بین ۴ طرح موجود، موردی را انتخاب کند که متناسب با سرمایه واقعی اموال در زمان صدور بیمه باشد و یا در صورت بیشتر بودن سرمایه از ۴ طرح ارائه شده، اقدام به خرید بیمه نامه با سرمایه واقعی نماید.
 • صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت منوط به ثبت و اعتبار کدپستی محل نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها می باشد.
 • واحدهای صدور موظف هستند دفترچه تحویلی به بیمه گذار را حتماً تا آخر وقت اداری همان روز در سیستم فناوران ثبت و بیمه را صادر نمایند.

Views: 236