بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
494048_514

شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه

شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه General condition:

مقررات و دستورالعمل های کلی و عمومی است که متضمن حقوق، وظایف و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در هر یک از رشته‌های بیمه می‌باشد که به طور جداگانه در مورد هر یک از رشته‌های بیمه‌ای نظیر بیمه آتش سوزی،اتومبیل، حوادث و … وضع گردیده است.

شرایط خصوصی بیمه نامه Special Condition:

به آن دسته ازمقرراتی اطلاق می‌گردد که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق‌های خاص بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گذاران می‌باشد. از نظر حقوقی شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی می‌باشد؛ به این معنی که اگر بین مندرجات شرایط عمومی با شرایط خصوص تعارض وجود داشته باشد، شرایط خصوصی حاکم برقضیه بوده و در حل اختلافات و داوری ارجحیت بر شرایط عمومی دارد.شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاری، موضوع ماده (۳۰)

فصل اول: کلیات

ماده ۱- اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس ماده ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ هیأت واگذاری و قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ و پیشنهاد بیمه گذار که جزء لاینفک بیمه نامه می‌باشد، تنظیم گردیده است و مورد توافق طرفین می‌باشد.

 آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی‌شود.

 ماده ۲ – تعاریف و اصطلاحات :

 ۱- بیمه‌ گر: هر یک از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در رشته‌های بیمه مسئولیت را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده‌اند.

۲- بیمه گذار: سازمان خصوصی سازی که موظف به پرداخت حق بیمه تمام بیمه شدگان می‌باشد.

 ۳- بیمه شده/گان: کلیه مسئولان و مجریان ذی سمت در امر واگذاری که هر ساله فهرست مشاغل و مصادیق مسئولیت‌های آن‌ها توسط هیأت واگذاری تصویب و اسامی متصدیان هر شغل به همراه حداکثر تعهد بیمه گر برای هر یک، از طرف بیمه گذار به بیمه گر اعلام و در گواهی بیمه صادره درج می‌شود.

۴-مبلغ بیمه شده: حداکثر تعهد بیمه گر به ازای هر بیمه شده و به ازای هر بنگاه مورد واگذاری و سقف کلی تعهدات بیمه نامه در طول مدت اعتبار آن به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می‌گردد.

۵- مدت اعتبار بیمه نامه: شروع و انقضای مدت اعتبار این بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می‌گردد.

۶- امر واگذاری: فروش و واگذاری سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که توسط سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود.

۷-دوره کشف: منظور از دوره کشف سه سال پس از انقضاء دوره اعتبار بیمه نامه می‌باشد که بیمه گذار می‌تواند ادعای خسارات مطروحه را همانند زمان اعتبار بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید. چنانچه خطای غیر عمد در دوره اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد و در دوره کشف مطرح گردد، بیمه گر متعهد جبران خسارت‌های مذکور خواهد بود.

۸-خطای غیر عمد: هر گونه غفلت، قصور، اهمال یا اشتباه در انجام وظیفه که ناشی از عمد نباشد و موجب مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی یا هر محکومیت قابل خرید دیگر یا محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری موضوع این بیمه نامه شود.

۹- هزینه‌های حق‌الوکاله و یا دادرسی: کلیه هزینه‌های حق‌الوکاله و یا دادرسی که بیمه شده موظف و یا محکوم به بازپرداخت آن به زیاندیده‌گان است.

ماده ۳ – موضوع بیمه: عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل تقویم به جزای نقدی بیمه شدگان در قبال خطاهای غیر عمدی آنان در ارتباط با امر واگذاری.

فصل دوم : وظایف و تعهدات بیمه گذار

ماده ۴ – رعایت اصل حد اعلای حسن نیت: بیمه گذار مکلف است پرسش‌های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد.هر گاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، به نحوی که مطالب اظهار نشده یا اظهارات خلاف واقع، موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود.حتی اگر مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.در این صورت علاوه بر آنکه وجوه پرداختی بیمه گذار به وی مسترد نخواهد شد، بیمه گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید.

ماده ۵- شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه گر: شروع پوشش و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به انقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه آن است.

ماده ۶- اعلام خسارت : بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روزکاری ازتاریخ اطلاع از طرح هرگونه دادخواست، شکایت و خسارت ادعاشده ناشی از مسئولیت هر یک از بیمه شدگان، به بیمه گر (شرکت بیمه صادر کننده بیمه نامه) مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، خسارت ادعا شده ناشی از مسئولیت هر یک از بیمه شدگان را اعلام نماید یا مراتب را ظرف مدت مذکور کتباً به اطلاع بیمه گر برساند و ضمن انجام اقدامات و دفاعیات لازم، مدارک مثبته و سایر اطلاعاتی که راجع به حادثه و تعیین میزان خسارت از او خواسته می شود را در اختیار بیمه گر قرار دهد.در صورتی که بیمه گذار هر یک از تعهدات فوق را انجام ندهد بیمه گر تعهدی در قبال خسارت مورد ادعا نخواهد داشت، مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند به دلیل امور غیر قابل اجتناب از عهده انجام بر نیامده است.

ماده ۷ – اعلام فهرست بیمه شد‌گان: بیمه گذار موظف است فهرست بیمه شدگان را به همراه میزان حداکثر تعهد بیمه‌گر برای هر یک از این افراد، جهت صدور گواهی بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور بیمه نامه به بیمه گر اعلام نماید. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.

ماده ۸- رعایت قوانین و مقررات مربوط : بیمه گذار و بیمه شدگان موظفند، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا ، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین دستورالعمل‌ها و رویه جاری در امر موضوع این بیمه نامه، بخصوص ضوابط کارشناسی، آئین نامه معاملات و مزایده و غیره را رعایت نماید.

ماده ۹ – توجه بیمه گذار به نظرات بیمه گر در مراجع قضایی: در صورتی که بیمه گر پس از دریافت فرم اعلام خسارت نسبت به جزئیات امر از جمله چگونگی و میزان ضرر و زیان ادعا شده و کم و کیف ادعای مطروحه دادگاه یا سایر مراجع رسیدگی کننده نظراتی داشته باشد و آن‌ها را به بیمه گذار منعکس نماید، بیمه گذار مکلف است به نظرات وی توجه کافی و دقیق نموده و آن را در هر مرحله در اختیار مراجع قضایی و یا سایر مراجع رسیدگی کننده قرار دهد. علاوه بر آن در صورتی که مقررات و پرونده قضایی اجازه دهد، بیمه گر می تواند در جلسات رسیدگی به دعاوی شرکت نماید.

فصل سوم: وظایف و تعهدات بیمه گر

ماده ۱۰- بیمه گر متعهد است در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار در مراجع ذیصلاح، حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز، نسبت به ایفای تعهدات خود، طبق شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه اقدام کند.میزان هزینه‌ها و خسارات موضوع بیمه و عمد یا غیر عمد بودن جرم یا خطا، توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود.

تبصره ۱ – پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله و یا دادرسی موضوع بند ۹ ماده ۲ در تعهد بیمه گر قرار دارد.

تبصره ۲- تعیین وکیل برای دفاع از دعاوی موضوع این بیمه نامه با موافقت بیمه گر و بیمه گذار انجام می‌شود.پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه بیمه شدگان منوط به موافقت قبلی بیمه‌گر طبق قرارداد وکالت و‌ جمعاً تا ۱۰% مبلغ تعهد بیمه گر می‌باشد.

تبصره ۳ – در مواردی که مسئولیت بیمه گذار و بیمه شده/گان با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می‌تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.

فصل چهارم: استثنائات

ماده ۱۱- خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نمی‌باشند:

  1. مسئولیت‌های مدنی بیمه گذار و بیمه شدگان خارج از موضوع این قرارداد
  2. مسئولیت‌های ناشی از تولیدات و خدمات هر یک از شرکت های واگذار شده
  3. خسارت ناشی از عدم‌النفع، از دست دادن هر گونه سود، پاداش و درآمد شرکت های واگذار شده
  4. خسارت ناشی از اعتصاب و اغتشاش نیروی کار معترض به امر واگذاری
  5. خسارت‌های ناشی از هر گونه معاملات و تبانی مجریان و مسئولان امر واگذاری، عمد بیمه‌شدگان، افترا، تهمت و انتشار افترا به صورت کتبی یا شفاهی، غرامت‌های کیفری ناشی از تقلب و کلاهبرداری
  6. هر گونه صدمه بدنی وارده از سوی هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری
  7. خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارزش سهام در بازار بورس

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده ۱۲- در موارد سکوت این قرارداد مطابق ضوابط کلی حاکم بر امر بیمه، عرف بیمه‌گری و سایر مقررات و قوانین جاری عمل خواهد شد.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله بیمه شرایط عمومی وخصوصی کلیک کنید

Visits: 5

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *