بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
Lloyd's_insurance_exterior_at_night

کارشناسان بیمه لویدز لندن برای برآورد خسارات به تهران آمدند . (سرمایه)

کارشناسان بیمه لویدز لندن برای برآورد خسارات به تهران آمدند . (سرمایه)

یک گروه کارشناسی از بیمهء لویدز لندن روز گذشته برای بررسی‌های فنی و اقتصادی و برآورد هزینهء خسارت هواپیمای توپولف که روز جمعه در مشهد دچار سانحه شد، وارد تهران شدند. بیمهء لویدز لندن به عنوان بیمه‌گر اتکایی به همراه بیمهء ایران جزو شرکت‌های بیمه‌ای هواپیمای توپولف ایران ایرتور بوده است.
برآورد خسارت هواپیمای توپولف شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که هفتهء گذشته در مشهد دچار سانحهء آتش‌سوزی شد و سقوط کرد حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که این رقم تمامی هزینه‌های بیمهء این هواپیما را شامل می‌شود. هزینه‌هایی چون پرداخت دیه به تمام مسافران و گروه ‌پروازی و هزینه‌های پاکسازی باند، ‌هزینه‌های بیمارستان و خسارت هواپیما را در بر می‌گیرد.
ورود لندنی‌ها
کنوانسیون بین‌المللی ایکائو که_ در برگیرندهء سازمان‌های هواپیمایی هر کشوری است یکی از مهم‌ترین اصول خود را به بیمهء هواپیما اختصاص داده است به طوری که تا هواپیمایی در هر جای دنیا بیمه نباشد مجوز پروازی آن هواپیما صادر نخواهد شد.
آتش‌سوزی هواپیمای توپولف هواپیمایی ایران ایرتور این بحث را مطرح کرده که آیا این هواپیما از بیمهء بدنه برخوردار بوده یا نه؟
گرچه به گفتهء سیدمهدی صادقی مدیرعامل ایران ایرتور، هواپیما تا بیمهء اعتباردار نداشته باشد امکان پرواز آن وجود ندارد اما سوختن این هواپیما این موضوع را مطرح کرد که آیا این سرمایهء ملی بازمی‌گردد؟
در همین زمینه یک گروه کارشناسی از بیمهء لویدز لندن روز گذشته جهت بررسی‌های فنی و اقتصادی و هزینهء کامل پرداخت بیمهء این هواپیما وارد تهران شدند.
بیمهء ۵۰۰ میلیون دلاری
هواپیمای توپولف شرکت ایران ایرتور که جمعهء گذشته در مشهد دچار سانحه شد، یک هواپیمای روسی بود که حدود دو سال در ناوگان هوایی ایران به صورت استیجاری فعالیت می‌کرد.
بیمهء بدنه جزو قرارداد اجاره‌ای این هواپیما بود که تا زمان سانحه همچنان اعتبار نیز داشته است.
این را سیدمهدی صادقی، مدیرعامل ایران ایرتور به«سرمایه» می‌گوید و توضیحات بیش‌تری می‌دهد: «اگر هواپیما بیمه نداشته باشد اجازهء حتی یک ساعت پرواز را نیز ندارد و به صورت مرتب بیمهء هواپیما از طرف شرکت اجاره دهنده تمدید می‌شود.»
به گفتهء صادقی، دو نوع بیمه در هواپیما وجود دارد که بیمهء بدنه و بیمهء شخص ثالث (مسوولیت) است. او در ادامه می‌گوید: «بیمهء مسوولیت شامل حوادثی مثل پرداخت دیهء افراد در صورت فوت، مصدومیت، مجروحیت و خسارات ناشی از سقوط هواپیما است.»
او به رقم ۱۲۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری بیمهء مسوولیت هواپیما اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «هواپیمای توپولف سانحه دیده تا زیر ۵۰۰ میلیون دلار بیمه بود.»
«تمام هزینه‌های بیمهء بدنهء هواپیمای چارتر (اجاره‌ای) به عهدهء شرکت اجاره‌دهنده است.» این‌ها را پروین زاهدی، مدیر بیمه‌های باربری بیمهء‌ایران می‌گوید و توضیح می‌دهد: «بیمه گستره‌ای فنی است که مسایل مهمی چون بیمهء بدنه، بیمهء مسوولیت مسافر، هزینه‌های پاکسازی باند، بار همراه مسافر، هزینه‌های پزشکی، غرامت پزشکی و مصدومین و بیماران را شامل می‌شود.»
براساس کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی مجموعه‌ای از شرایط خاص در بیمهء هواپیما حاکم است.
ضیایی‌پور، مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمهء دانا می‌گوید: «بیمه‌های بدنه، ‌مسوولیت، سرنشین و مسافر جزیی از بیمه‌نامهء اجباری هواپیماهاست.»
بیمه اتکایی
بیمه، دقیق‌ترین سیستمی است که می‌تواند بر مجموعه‌ای حاکم باشد. به نظر می‌رسد دقت، صحت، استاندارد و کنترل صنعت هوایی نیز در میان خدمات بیمه‌ای محسوب می‌شود.
«بیمه ایران، مسوولیت بیمه کردن هواپیماهای ایران ایرتور را به عهده دارد.» این را صادقی مدیرعامل ایران ایرتور می‌گوید و اضافه می‌کند: ‌«بیمهء این هواپیما با اتکا به بیمه‌های بین‌المللی صورت گرفته و بیمهء لویدز لندن، به عنوان بیمهء اتکایی مرتبط با این هواپیما محسوب می‌شود.»
او توضیحات بیش‌تری می‌دهد: «براساس اعلام بیمهء ایران، یک گروه کارشناسی از بیمه اتکایی لویدز لندن برای بررسی موضوع و هزینه‌های آن، دیروز وارد تهران شدند.»کارشناسان بیمه لویدز لندن برای برآورد خسارات به تهران آمدند . (سرمایه)
ناوگان هوایی ارزش بالایی دارد که شرکت‌های بیمه‌ای در ایران نمی‌توانند به تنهایی هواپیما را بیمه کنند. پروین زاهدی، مدیر بیمه‌های باربری بیمهء ایران توضیحات بیش‌تری می‌دهد: ‌«با توجه به فشارهای غرب علیه ایران نمی‌توان کار زیادی در بیمهء هواپیماها انجام داد و به دلیل این امر از کشورهای اروپایی یک شریک انتخاب می‌کنیم که بخشی از کار بهء بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شود.»
هواپیمای پنج میلیون دلاری
در حالی که قیمت‌های انواع هواپیما با توجه به مدل و نوع آن‌ها متفاوت است و برخی اوقات در هواپیماهای بویینگ و ایرباس رقم‌های خرید هواپیما به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد، با توجه به این رقم بیمهء هواپیما اختصاص پیدا می‌کند. اما به گفتهء سید مهدی صادقی، مدیرعامل ایران ایرتور «هواپیمای توپولوف قیمتی بین چهار تا پنج میلیون دلار داشت.»
چند شرکت معتبر بیش‌تر در دنیا وجود ندارد که به امر قیمت‌گذاری هواپیما اختصاص دارند. صادقی توضیحات بیش‌تری می‌دهد.« قیمت‌گذاری هواپیما در دنیا محدود به چند شرکت است که شرکت ایر لکین هم یکی از آن‌ها است که با داشتن شرایطی خاص قیمت هواپیما را تعیین می‌کند.»
از نظر سازمان هواپیمایی و ایکائو چه هواپیمایی یک ساعت عمر داشته باشد چه ۱۰ سال، از نظر ایمنی با هم هیچ تفاوتی ندارد. این را صادقی می‌گوید ضمن این‌که بیمهء هواپیما را در ایمنی هواپیما بسیار مهم می‌داند.
دیه کامل یک سرنشین
در ایران شرکت‌های بیمه‌ای متفاوتی وجود دارند که در میان آن‌ها تنها دو بیمهء مرکزی و ایران و برخی اوقات دیگر بیمه‌ها، بیمهء هواپیما را به عهده دارند.
مشخصات ناوگان، این‌که شرکت هواپیمایی چند هواپیما، چه نوع و مدلی دارد در قیمت‌گذاری بیمهء هواپیما موثر است. پروین زاهدی، مدیر بیمه‌های باربری بیمهء ایران توضیحات بیش‌تری می‌دهد: «سن هواپیما، ظرفیت و تعداد مسافر نیز در قیمت‌گذاری بیمه اثر‌بخشند.»
او به قیمت چهار میلیون دلاریهواپیمای توپولف اشاره می‌کند و معتقد است: «پوشش مسوولیت مسافر و شخص ثالت به صورت پرداخت دیهء کامل یک نفر صورت می‌گیرد.»
پرداخت هزینهء هواپیمایی که از بین رفته است به عهدهء شرکت اجاره‌دهنده است. این را پروین زاهدی می‌گوید و بر این باور است: «ایران ایرتور و بیمهء ایران، پوشش بیمهء مسافران، گروه پروازی و خدمه را به عهده دارند.»
عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که تمدید بیمه‌نامهء هواپیما یکی از مهم‌ترین اصول اجارهء یک هواپیما است و در صورت بروز حادثه شرکت هواپیمایی باید خود را مجبور کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به همراه شرکت بیمه‌ای بیمهء مسافران و هواپیما را پرداخت کنند
روزبه عبادی نمین کد۹۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *