بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
صنعت-بیمه

نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

امروزه نوآوری های تکنولوژیکی تغییرات بسیاری درتمامی سطوح ساختاراقتصادی واجتماعی جوامع ایجادکرده وانتظارمی رود درآینده ی نه چندان دور انتشاروسیع ابزارهای تکنولوژیکی به طورقابل توجهی برمدل های سازمانی وتجاری تأثیرگذارباشدکه این امر به نوآوری درروش های تعامل باذینفعان منجرخواهدشد. همچنین بازاربه دلیل وروداپراتورهای جدید ورقابت با اپراتورهای قبلی همواره درحال تغییر است. ازطرف دیگر رشد سریع اینترنت سبک زندگی مردم و روش انجام کار سازمان ها را تغییرداده است وسازمان ها می خواهند از این سبک پیروی کنند. بنابراین سازمان ها به سمت استفاده از اینترنت در کسب وکارها رفته و در نتیجه استفاده ازمجازی سازی توسعه پیداکرده است.
صنعت بیمه هم گام با رشد و پیشرفت صنعت از تکنولوژی استفاده نموده ولی در دو دهه ی اخیر اینشورتک ها به شدت آن را تحت تاثیر قرارداده و تغییرات فراوانی در آن ایجاد نموده اند طوری که درقرن بیست ویکم استفاده ازفناوری اطلاعات می تواند به عنوان یکی از کلیدی ترین رموز موفقیت درکسب و کار بیمه مطرح شود.
فناوری اطلاعات اصطلاحی است که مفهوم کاربرد فناوری در چرخه ی تولید، پردازش، بازیابی و اشاعه اطلاعات را در برمیگیرد و یک نوع کسب و پردازش اطلاعات به روشی جدید و سیستمی است که باعث می شود کارهای غیر تکراری به گونه ای موثرتر تحلیل شوند

نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه مضاف براینکه بعضی از عدم قطعیت ها و تنوع-پذیری را نیز حذف نماید.
فناوری دیجیتال تاثیرات به سزایی برمدل های تجاری موجود می گذارد؛ در فضای کسب و کار پویای امروز ورود به تجارت تسهیل شده که باعث افزایش رقابت، کاهش فاصله ی بین تولیدکننده ومصرف کننده، افزایش قدرت انتخاب و چانه زنی مشتری در اثر استفاده از فناوری های ارتباطی شده است. در این فضا بسیاری از مشتریان علاوه بر قیمت مناسب محصول، خدمات سفارشی و دسترسی به موقع به محصول یا خدمات را خواستارند؛ بنابراین لازمست سازمان ها بدون اینکه آسیبی به کسب وکارشان واردشود، ازاین عوامل حداکثر استفاده را ببرند. بسیاری از شرکت های بیمه درنقاط مختلف دنیا با استفاده از فناوری اطلاعات خدمات بیمه ای مختلفی مانند توزیع وفروش بیمه نامه، تجزیه، تحلیل ونگهداری داده ها، رسیدگی به امور ادعاها وخسارت بیمه گذاران را انجام می دهند. لذا هدف از ارائه ی این مقاله بیان ابعاد مختلف اثرات فناوری اطلاعات در صنعت بیمه مانند مدیریت استراتژیک، زنجیره ی ارزش بیمه، مدیریت ریسک، توزیع، فروش و مدیریت منابع انسانی می باشد.
کاربرد فناوری اطلاعات درصنعت بیمه به نوآوری در روش های تعامل با همه ذینفعان و رقبا منجر خواهدشد؛ همچنین بازار به دلیل ورود اپراتورهای جدید و رقابت با اپراتورهای قبلی درحال تغییر می باشد. فناوری دیجیتال همچنین به شدت مدل های تجاری موجود را تحت تأثیر قرارمی دهد چرا که سرعت یک عامل مهم در این چالش است و در عصرحاضر زمان بسیار ارزشمند است. شرکت های بیمه از این موضوع مستثنی نبوده وساختار سازمانی، نحوه تعامل آن ها با محیط کسب وکار وسایر ذینفعان دچار تغییر خواهدشد. به خصوص که شرکت های بیمه با افراد در سطح جامعه ارتباط مستقیم دارند و برای جمع آوری اطلاعات و برآورد ریسک احتیاج به این ارتباط دارند به طورکلی استفاده از فناوری اطلاعات به شرکت های بیمه در طراحی، قیمت گذاری و ارائه خدمات و محصولات جدید کمک شایانی می نماید. لذا لازمست شرکت های بیمه جهت برآورده کردن نیازها و تقاضای بیمه گذاران که با تحولات سریع محیط، ذائقه و نگرش آن ها هم تغییر می-کند، خود را با پیشرفت و توسعه ی فناوری اطلاعات تطبیق دهند و سعی کنند نیازهای بالقوه ی مشتریان را پیش بینی، مدل سازی و برآورده کنند تا در بازار پرچالش امروز تاب آورده و در رقابت از رقبا عقب نمانند. در این میان فناوری اطلاعات به صنعت بیمه اجازه می دهد مشتری را بهتر شناخته، ریسک ها را ارزیابی، شناسائی وسپس ریسک های مناسب را انتخاب نمایند.
فرایند دیجیتالی کردن صنعت بیمه را می توان نتیجه ی عواملی مانند توسعه ی کمی و کیفی تکنولوژی و زیرساخت های اینترنت، ارتباطات و تعاملات، تغییر نگرش مشتریان و تمایل بیشتر به استفاده از کانال های مجازی به خصوص در فرایند تولید وتوزیع همچنین جستجوی راهی برای کاهش هزینه ها دانست؛ ضمن اینکه عادات مشتریان در نحوه توزیع و ارائه خدمات بی تاثیر نمی باشد و پلتفرم های دیجیتالی وکانال های مستقیم ایجاد شده با کاربر به طور محسوسی نیاز به واسطه ها و کارگزاران را کاهش می دهد.
البته فناوری اطلاعات از یک سو موجب کاهش ارتباط مستقیم بیمه گر با مشتریان شده و از سوی دیگر به آن ها اجازه می دهد برای محصولات با پیچیدگی کمتر ارتباط با بیمه گر با تناوب بیشتری برقرار گردد که این خود سبب افزایش وفاداری مشتریان خواهد شد.
محیط همیشه آنلاین و مبتنی بر برنامه مصرف کننده بر انتظارات مشتریان در خرید بیمه نامه تاثیر می گذارد و مشارکت مشتری را به دنبال خواهدداشت. افزایش اتوماسیون و کانال های شخصی به افزایش رابطه با مشتری منجر خواهدشد. باید درنظر داشت در وب سایت ها محصولات و هزینه ها ارائه می گردد و قیمت ها مقایسه خواهدشد در نتیجه فرصت انتخاب بیشتر می گردد و احتمال تغییر پیشنهاد وجود دارد که می تواند وفاداری مشتریان را کاهش دهد.
برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه مدیران این صنعت باید به تمام جنبه های استراتژی، مدیریت ریسک، نیازها وسلایق بازار، منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی توجه کنند. مدیران شرکت های بیمه دریافته اند که تأثیر فناوری اطلاعات به سرعت در حال گسترش است و لازمست تغییرات ریشه ای و عمیقی در کلیه ی اکوسیستم های بیمه ای بوجود آید که این تغییرات در تمامی مراحل زنجیره ی ارزش بیمه (از درخواست ها و بیمه نامه، مدیریت ریسک ، فروش و توزیع که در نهایت فضای رقابتی و تعامل با مشتری را تغییر می دهد) تاثیرگذار است.
برخی از نوآوری های تکنولوژیکی می تواند روی مدل های تجاری صنعت بیمه اثرگذار باشد، فناوری اطلاعات شرکت های بیمه را در طراحی تولیدات جدید و قیمت گذاری تولیدات موجود کمک می کند. همچنین کیفیت و روش تحلیل داده ها را تغییر می دهد. بنابراین به شرکت های بیمه اجازه ی شناسایی مشتریان به منظور تعیین استراتژی های بهتر ریسک را می دهد که این موضوع موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه، افزایش کیفیت خدمات وسرویس دهی به بیمه گذاران خواهدشد.
شرکت های بیمه ای که در به کارگیری فناوری اطلاعات ،ایجاد تمایز در ارائه خدمات یا حداقل یک مزیت رقابتی موفق عمل نکنند به مرور بازار را به نفع رقبا از دست خواهند داد. لذا لازمست شرکت های بیمه ضمن به کارگیری فناوری اطلاعات، رویکرد ارتباط با مشتری و پیشرفت مستمر داشته باشند.
شرکت های بیمه می توانند با استفاده فناوری اطلاعات (ابزارها و تکنیک های مختلف آن) پس از جمع آوری داده ها، ریسک های مختلف را ارزیابی کنند. به این طریق که داده ها را تجزیه و تحلیل سپس نیازهای مشتریان یا ریسک های احتمالی را پیش بینی و مدل سازی کنند و محصولات و خدماتی که ریسک های آن پیش بینی شده را با حق بیمه ی واقعی به جای استانداردهای عمومی ارائه نمایند.
تحولات گسترده ی اقتصاد دیجیتال، انتظارات و رفتارهای مشتریان را تغییر می دهد. استفاده از پورتال ها و کانال های متفاوت موجب شفافیت محصول و کاهش هزینه ها ازجمله حق بیمه ی بیمه نامه ها خواهدشد. مشتریان نیز خواستار ارائه ی محصولات و خدمات یکپارچه و از طریق کانال های فروش متفاوت هستند.نقش فناوری اطلاعات در تحول بازارهای مالی عامل مهمی برای تغییر دنیای رقابت و عامل مهمی برای دسترسی به اهداف تجاری آن ها می باشد.
همچنین فناوری اطلاعات با افزایش مناطق جغرافیائی و حجم داده هایی که جمع آوری می نماید به بیمه گر اجازه ی انعطاف بیشتری در تنوع محصولات و قیمت-گذاری آن ها می دهد.
با تغییر شرایط اقتصادی انتظارات مشتریان نیز تغییر می نماید و رقابت افزایش می یابد که شرکت های بیمه باید بتوانند با این تغییرات شرایط خود را تغییر داده و خواسته های مشتریان را پاسخ دهند. با افزایش رقابت در قیمت، بیمه گران سعی در بهره وری عملیاتی و کاهش هزینه ها خواهندکرد ضمن اینکه نیاز به نوآوری در مراحل مختلف زنجیره ی ارزش بیمه خواهندداشت.
فناوری اطلاعات ضمن کاهش هزینه های تولید و توزیع(افزایش بهره وری) محصول را در شرایط رقابتی مناسبی قرار می دهد که متناسب با نیازهای مصرف کننده خواهد بود.

 

Visits: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *