بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
کدام بیمه حوادث برای من مناسب‌تر است!؟

کدام بیمه حوادث برای من مناسب‌تر است!؟ + انواع بیمه حوادث اشخاص

کدام بیمه حوادث برای من مناسب‌تر است!؟ + انواع بیمه حوادث اشخاص

موضوع انواع بیمه حوادث اشخاص، سانحه و حادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و ازکاراُفتادگی دائم کلی و یا جزئی، از کاراُفتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه‌های پزشکی شود.

تعهدات بیمه‌حوادث شامل پرداخت غرامت معین در صورت فوت موردبیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث هستند و خطرات ازکاراُفتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات اضافی (تبعی) محسوب می‌شوند.

بیمه‌های حوادث اکثراً به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام اوقات (۲۴ ساعت شبانه روز) و در هر مکان و یا زمان در طول مدت بیمه‌ بوده و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و … می‌گردد.

 

انواع بیمه حوادث

انواع بیمه حوادث متعدد است؛ اما به صورت کلی  به دو گروه بیمه حوادث انفرادی و حوادث گروهی تقسیم می‌شود که خود شامل زیررشته‌های بسیاری است؛ و عبارتند از:

بیمه حوادث انفرادی

با بیمه‌حوادث انفرادی می‌توانید خود یا فرد دیگری را در برابر حوادث شغلی و غیرشغلی یا خطرات شخصی، در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش قرار دهید.

بیمه‌حوادث انفرادی تمام تعهدات اصلی این بیمه‌نامه را تحت پوشش قرار می‌دهد. شامل فوت، نقص عضو (کلی-جزئی و دائمی-موقت)، ازکارافتادگی، هزینه‌های پزشکی، غرامت روزانه ازکاراُفتادگی بر اثر حادثه، می‌باشد.

حق بیمه، بیمه‌نامه حوادث انفرادی بر اساس شغل افراد (بر اساس شغل افراد و مطابق با پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناک‌ترین شغل طبقه‌بندی مشاغل) تعیین می‌شود.

بیمه حوادث گروهی

بیمه‌حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر‌ می‌شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه‌گذار‌ تعیین می‌شود.

در این بیمه، بیمه‌گذار می‌تواند افرادی را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه، بیمه حوادث گروهی بر اساس شغل افراد (بر اساس شغل افراد و مطابق با پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناک‌ترین شغل طبقه‌بندی مشاغل) تعیین می‌شود.

از جمله بیمه حوادث گروهی می‌توان به بیمه‌نامه‌های زیر اشاره نمود:

  • بیمه حوادث شغلی (ویژه کارکنان شرکت‌ها، کارخانه‌ها و سازمان‌های اداری و …)

در ‌بیمه حوادث شغلی بیمه‌شدگان عبارتند از تمام پرسنل، کارمندان و کارکنان شاغل در شرکت‌ها و کارخانه‌ها و اداراتی که اقدام به تهیه بیمه حوادث گروهی نموده باشند. بیمه‌گذار مشخصات آنان را که توسط بیمه‌گزار معرفی و به تأ‌یید بیمه‌گر رسیده باشد، در شروع قرارداد و ‌یا در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه، ثبت و آنان را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار می‌دهد. حداکثر سن بیمه‌شده جهت پوشش بیمه‌ها‌ی حوادث گروهی ۷۵ سال تمام است. مگر آنکه در شرایط خصوصی توافق دیگری صورت گرفته باشد.

در صورت صدور بیمه حوادث گروهی برای یک مجموعه صدور ‌بیمه‌نامه برای همسران و فرزندان اعضای گروه نیز امکانپذیر است.

حوادث تحصیلی
  • بیمه حوادث تحصیلی

بیمه‌حوادث تحصیلی مخصوص کسانی است که به نوعی اشتغال به تحصیل دارند. بیمه‌گر در این ‌بیمه‌نامه با عقد قرارداد گروهی با مؤسسات آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، هنرستان‌ها، مهدکودک‌ها، و سایر مراکز آموزشی؛ دانش آموزان، دانشجویان، هنرجویان و یا کودکان این مراکز را در داخل و خارج محیط آموزشی، تحت پوشش بیمه حوادث قرار‌ می‌دهد. در بیمه حوادث تحصیلی، بیمه‌شدگان تا حداکثر ۷۵ سالگی تحت پوشش خواهند بود. مگر اینکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق دیگری صورت گرفته باشد.

  • بیمه حوادث خانواده

بیمه‌حوادث خانواده، به عنوان تأمین و ارائه پوشش بیمه‌ای مناسب برای تمام اعضای یک خانواده، طراحی و عرضه می‌گردد. پوشش‌های بیمه حوادث خانواده شامل فوت، ازکاراُفتادگی و نقص عضو (کلی و جزئی) و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث می‌باشد. این بیمه‌نامه تمام افراد خانواده را در مقابل حوادث نامبرده، در ۲۴ ساعات شبانه ‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.

در بیمه‌حوادث خانواده، افراد از بدو تولد تا حداکثر ۷۵ سالگی تحت پوشش خواهند بود. مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
از مزایای بیمه حوادث خانواده می‌توان به حق‌بیمه اندک آن اشاره کرد. نرخ حق‌بیمه در این نوع بیمه‌نامه به طبقه شغلی بیمه‌شدگان ارتباطی ندارد. در بیمه‌حوادث خانواده انتخاب آزادانه سرمایه توسط سرپرست تا حداکثر میزان تعین شده بر مبنای نیازها، امکانات مالی، تعداد اعضای خانواده و … صورت می‌گیرد.

انواع بیمه حوادث
بیمه حوادث خانواده
  • بیمه‌ حوادث گروهی کوتاه‌مدت

با استفاده از بیمه‌حوادث گروهی کوتاه مدت، هر گروهی می‌تواند اعضای خود را در برابر حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای بازه‌های کوتاه‌مدت بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی ناشی از حادثه، غرامت روزانه ازکاراُفتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه‌بندی شغلی و با درنظر گرفتن تعرفه‌های کوتاه‌مدت تعیین می‌شود .

  • بیمه حوادث نوروزی (ارائه شده توسط برخی شرکت‌های بیمه‌گر)

در بیمه‌حوادث نوروزی، سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، تمام افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید. در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کاراُفتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حادثه می‌باشد.

  • بیمه حوادث ورزشی (ویژه باشگاه‌ها، تیم‌های ورزشی، استادیوم‌ها و …)
  • بیمه حوادث توریستی، مسافرتی (شامل بیمه مسافرت و یا بیمه مسئولیت تورها و …)
  • بیمه حوادث سرنشین (بیمه سرنشین در بیمه شخص‌ثالث)
  • بیمه حوادث ناشی از کاروحرفه (بیمه مسئولیت کارفرما)
  • بیمه حوادث مأموریت (بیمه مسئولیت کارفرما)

عوامل موثر بر انواع بیمه حوادث و نرخ حق‌بیمه آن

سن بیمه‌شده

حداقل سن مشمول برای انواع بیمه حوادث انفرادی ۱۲ سال و حداکثر ۷۵ سال می‌باشد. البته شرط سنی بیمه‌شده بسته به شرایط شرکت‌های بیمه مختلف، امکان دارد در این ‌بیمه‌نامه تغییر نماید.

شرایط و بیماری‌های خاص

در صورتی‌که بیمه‌شده به بیمار‌ی‌ها‌یی نظیر آسم، ناراحتی قلبی، ناآرامی‌ها‌ی عصبی، د‌یابت و … مبتلا باشد ‌یا دارای نقص عضو جزئی و دائم یا مواردی از این دست باشد؛ می‌تواند با حق‌بیمه اضافی از پوشش‌های بیمه حوادث استفاده نماید. (البته بستگی به شرکت بیمه‌گر و شرایط خصوصی بیمه‌نامه حوادث دارد).

شرایط زندگی پرریسک

در انواع بیمه حوادث اگر شرایط زندگی بیمه‌شده ریسک‌پذیر است؛ مثلا به ورزش یا انجام اموری که خطر بروز حادثه در آنها بسیار زیاد است مبادرت می‌نماید مانند: اسکی، غریق نجات، دوچرخه سواری و… باید بیمه‌گر را مطلع نماید.

شغل پرخطر

در صورت تغییر شرایط شغلی بیمه‌شده (مطابق با جدول طبقه‌بندی مشاغل بیمه مرکزی) و افزایش ریسک وقوع حادثه، باید بیمه‌گر را مطلع نماید.

Visits: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *