بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تحلیل عوامل موثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

تحلیل عوامل موثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

تحلیل عوامل موثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

 

هدف این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و ماهیت آن اکتشافی-بنیادی است. جامعه آماری تحقیق تمامی نخبگان حوزه بیمه در ورزش را دربرمی گیرد. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعداد ۱۵ نفر تا رسیدن به اشباع نظری، به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. خروجی پژوهش عبارت است از مدل پارادایمی عوامل موثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور. در مجموع پنج مقوله کلی شناسایی شد که شامل عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست. در مرحله کدگذاری محوری، عوامل علی، زمینه ای (مسایل قانونی، مسایل ساختاری، مسایل فرهنگی و مسایل دانشی)، مداخله گر (عوامل مدیریتی، عوامل نگرشی، عوامل اقتصادی-سیاسی)، راهکارها، پیامد (پیامدهای ورزشی و پیامدهای فنی) و پدیده اصلی به همراه کدهای مربوط به هر عامل شناسایی شدتحلیل عوامل موثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *