بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
مطالبه خسارت از شرکت بیمه و جبران خسارت توسط بیمه گر

مطالبه خسارت از شرکت بیمه و جبران خسارت توسط بیمه گر

مطالبه خسارت از شرکت بیمه و جبران خسارت توسط بیمه گر

بیمه یکی از بهترین راهکارها برای داشتن زندگی ایمن تر و با آرامش تر است. در حقیقت افراد با بیمه کردن خود و یا وسایلشان در شرایط مختلف موجبات این را فراهم می کنند تا در صورتی که در خطری قرار گرفتند و یا خطری باعث ورود آسیب به آن ها و یا وسایلشان شد، خسارت آن را از بیمه دریافت کنند.

به عبارت دیگر وکیل اصفهان بیان می کند یکی از حقوق شهروندی این است که افراد باید زندگی خود را با امنیت و آرامش سپری کنند و به نوعی اطمینان خاطر داشته باشند نسبت به خطراتی که جان یا مالشان را تهدید می کند، بیمه یک راه برای ایجاد این اطمینان خاطر و آرامش است.

وکیل حقوقی بیان می کند به موجب بند ۹ از ماده ۲ قانون تجارت شرکت های بیمه تاجر به حساب می آیند زیرا به انجام عملیات بیمه سود و منفعت به دست می آورند.مطالبه خسارت از شرکت بیمه و جبران خسارت توسط بیمه گر

شیوه ی فعالیت شرکت های بیمه

به شرکت های بیمه که امور بیمه ای را در زمینه های مختلف انجام می دهند، لازم است که مثل هر نهاد دیگری نظارت صورت بگیرد. این نظارت بر شرکت های بیمه باید از طریق بیمه مرکزی انجام شود.

اما نکته ای که وجود دارد این است که زمانی که یک حادثه ای رخ می دهد، بیمه گذارانی که خسارت به آن ها وارد شده است، ترجیح می دهند به جای این که به مقصر اصلی حادثه رجوع کرده و بر علیه او طرح دعوا و مطالبه خسارت کنند، از شرکت بیمه خسارت خود را دریافت کند زیرا زودتر نتیجه داده و آسان تر است.

همچنین ممکن است کسی که مقصر اصلی خسارت وارد شده است معسر از پرداخت هزینه ی جبران خسارت وارد شده باشد در صورتی که به ندرت پیش می آید یک شرکت بیمه ورشکست شود.

نحوه مطالبه یا جبران خسارت توسط بیمه گر

بنا بر گفته ی وکیل خوب در اصفهان بیمه گذار یا آن کسی که خسارت به او وارد شده است برای آن که بتواند هزینه ی جبران خسارت خود را از بیمه گر دریافت کند باید وجود ۴ پارامتر را برای شرکت بیمه ثابت کند تا بتاند هزینه ی خسارت را دریافت کند که این ۴ مورد شامل موارد زیر می شود:

۱- ضرورت دارد که آن خطری که بیمه مبنی بر آن واقع شده است رخ دهد مثل بیمه آتش سوزی که باید از طریق آتش سوزی به بیمه گذار خسارت وارد شود.
۲- خسارتی که به بیمه گذار وارد می شود باید مستقیما ناشی از خطر بیمه شده باشد.
۳- لازم است به اموالی خسارت وارد شده باشد که بیمه شده اند.
۴- موارد فوق از طریق اعلام خسارت و ارائه لیست اموال خسارت دیده، حدود میزان خسارت وارد شده و اسنادی که ثابت کننده ی قوع یافتن خطر بیمه شده است، صورت می گیرد. پس نمی توان تنها میتنی بر یک ادعای ساده بیمه گر را ملزم کرد مبلغی برای جبران خسارت وارد شده پرداخت کند.

اصل جبران خسارت در بیمه

وکیل حقوقی در اصفهان بیان می دارد در کلیه عقود و قرارداد ها طرفین میزان تعهدات هر کس و شیوه ی انجام دادن آن را تعیین می کنند.

به عنوان مثال در قرارداد فروش طرفین آزادی دارند تا به هر نحوی قرارداد خود را تنظیم نمایند، مثلا مبلغ مورد معامله را کمتر یا بیشتر از آنچه در عرف است تعیین کنند. ولی باید متذکر شد این آزادی در قرارداد بیمه وجود ندارد.

به گفته وکیل دادگستری مطابق با اصل جبران خسارت طرفین این امکان را ندارند که از طریق قرارداد بیمه سودی تحصیل کنند.

به بیان دیگر به موجب قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم است که خسارتی که به بیمه گذار وارد شده است را جبران کند و بیمه گذار را در حالت پیش از وقوع ضرر قرار دهد. به موجب این اصل باید هزینه ی پرداختی از سوی بیمه گر برای خسارت های مسلم و قطعی باشد که به بیمه گذار وارد شده است.

این اصل در حقیقت باعث می شود که از قرارداد بیمه سوءاستفاده نشود و افراد به منظور به دست آورن پول به خود خسارت عمدی وارد نکنند.

چون این امر موجب آن خواهد شد که به اقتصاد جامعه ضرر وارد شود و از طرف دیگر نیز باعث می شود که هدف اصلی بیمه که ایجاد امنیت خاطر و آرامش است زیر پا گذاشته شود.

بهترین وکیل اصفهان در این خصوص ابراز کرد در صورتی که کسی خانه یا محل کارش دچار آتش سوزی شود و یا به اتومبیلش خسارتی وارد شود، بیمه گر باید به نحوی خسارت او را جبران کند تا در وضعیتی قرار بگیرد که پیش از حادثه داشت.

اصل مزبور یعنی اصل جبران خسارت در بیمه از بنیادی ترین و اساسی ترین اصول بیمه است و چنانچه ثابت شود طرفین عقد بیمه برخلاف آن توافق کرده اند، باطل است.

اما باید عنوان کرد که در اصل جبران خسارت یک استثنایی وجود دارد و آن بیمه اشخاص است. در بیمه اشخاص در صورتی که خطر بیمه شده رخ دهد مثل فوت، حوادث بدنی و …، بیمه گر موظف است که مبلغی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است را بپردازد، چه مبلغ بیمه از زیان وارد شده کمتر باشد چه بیشتر. به این خاطر که مقدار خسارت وارده بر بیمه شده اعم از آن که بدنی باشد یا فوت، قابلیت تعیین به صورت دقیق را ندارد.

از سوی دیگر خیلی کم پیش می آید که کسی با صدمه زدن به خود قصد دریافت وجه بیمه را داشته باشد و همچنین باید بیان کرد که از استثنائات تعهد بیمه گر ، خودکشی و تقصیر عمدی است.

وکیل خوب اضافه می کند چنانچه ذینفع در قرارداد بیمه عمر بیمه گذار را به قتل برساند به جهت این که وجه بیمه را زود تر دریافت کند، از دریافت این وجه محروم خواهد شد.

یعنی شرکت بیمه کار هایی از قبیل صدور بیمه نامه، قبول پیشنهاد بیمه و پرداخت خسارت انجام می دهد و بیمه مرکزی نیز به عنوان یک نهاد کنترل کننده باید بر این شرکت ها نظارت کرده و آن ها را هدایت کند.

در نتیجه می توان چنین گفت که میان شرکت های بیمه تفکیک باید قائل شد و شرکت های بیمه مثل شرکت بیمه ایران و … امور معمول بیمه را انجام می دهند، و بیمه مرکزی ایران هیچ یک از کار هایی که آن ها انجام می دهند را انجام نمی دهند. و به گفته ی وکیل اصفهان نمی توان برای دریافت خسارت به بیمه مرکزی ایران رجوع نمود.

پس گرفتن خسارت از‌ مقصر حادثه، توسط شرکت بیمه

همانطور که سابق بر این گفتیم زیان دیده می تواند به جای این که به مقصر اصلی حادثه رجوع کند که امری طولانی تر و پیچیده تر است می تواند به شرکت بیمه رجوع کرده و جبران خسارت کند.

اما خلاف اصل عدالت است اگر مسئول اصلی را مبرا از جبران بدانیم. در حقیقت شرکت های بیمه بعد از آن که خسارت زیان دیده را جبران نمودند، به مقصر اصلی رجوع کرده و خسارتی که پرداخت کرده اند را از او پس می گیرند.

به دیگر بیان می توان چنین گفت زمانی که حادثه ای بر اثر عمل شخص ثالثی وارد می شود، فرد زیان دیده از جهت دریافت جبران خسارت دو متعهد دارد، یکی شخص مسئول که از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت وارد کرده است، و دیگری شرکت بیمه که از باب قرارداد بیمه متعهد به جبران خسارت است.

اما نکته ای که وجود دارد این است که شخص زیان دیده بر اساس اصل جبران خسارت نمی تواند جبران خسارت را بیشتر از آن چه به او وارد شده است دریافت کند، یعنی نمی تواند هم از شرکت بیمه جبران خسارت دریافت کند و هم از شخص مسئول حادثه. در نتیجه با دریافت خسارت از شرکت بیمه، این شرکت جایگزین زیان دیده شده و حق رجوع به مقصر اصلی را پیدا می کند.

کلام آخر درباره مطالبه خسارت از بیمه

به عنوان نتیجه گیری باید بیان کنیم که شرکت های بیمه این روز ها نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند و باعث ایجاد آرامش و آسودگی می شوند.

زیرا که افراد اطمینان خاطر دارند که حتی اگر روزی حادثه ای برایشان پیش آید ممی توانند با مراجعه به شرکت بیمه خسارت وارد شده به خود را دریافت کنند. البته این دریافت خسارت شرایطی دارد از جمله این که خود شخص عمدا زیان را به خود وارد نکرده باشد.

همچنین اصل جبران خسارت که از اصول بنیادین در بیمه است باعث می شود که کسی بیشتر از زیانی به او وارد شده است خسارت دریافت نکند.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله مطالب خسارت از شرکت بیمه کلیک کنید

Visits: 3

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *