بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
job-satisfaction-work-morale-2-790x1024

تاثیر اعتماد ادراک شده کارکنان

تاثیر اعتماد ادراک شده کارکنان

رضایت شغلی منعکس کننده احساس مثبت نسبت به کار انجام شده است. از طریق این ارزش رضایت شغلی، فرد در هر کاری که انجام می شود، احساس اعتماد به نفس و اشتیاق خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل جامعه شناختی تاثیر اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران و رضایت شغلی آنها (مطالعه موردی: کلیه کارمندان بیمه ایران شهر تهران) است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه کارمندان بیمه شهر تهران به تعداد ۱۷۰۰ نفر که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۱۴ نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش، پرسشنامه های اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران توسط فرجیان و همکاران(۱۳۹۲) و پرسشنامه اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران توسط اسمیت، کندال و هیولین(۱۹۶۹) استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور، که از نرم افزار PLS استفاده شده است. بین اعتماد ادراک شده و مولفه های رضایت شغلی رابطه معنادار وجود داشت. نتایج آزمون گام به گام نشان داد، اعتماد ادراک شده تاثیر معناداری بر مولفه های رضایت شغلی نظیر حقوق و مزایا، ماهیت کار، روابط کاری، رفتار مدیریت، شرایط محیط کار، ترفیع و ارتقاء شغلی دارد. نتایج نظرسنجی هر شش فرضیه را تایید می کند. درک شاخص های رضایت شغلی می تواند از توسعه و اجرای استراتژی هایی برای افزایش رضایت شغلی و حفظ ماندگاری کارکنان حمایت کند.تاثیر اعتماد ادراک شده کارکنان به مدیران بر رضایت شغلی آنها

بررسی تاثیر اعتماد کارکنان به مدیران سازمان بر سکوت سازمانی

 کاهش اعتماد کارکنان به مدیران مانع از آن می شود که آنها دانش و تجربه خود را برای حل مسائل سازمان به مشارکت بگذارند و از طریق ابراز ایده های جدید در ایجاد تغییرات مطلوب سازمانی سهیم شوند. از این رو, این پژوهش به بررسی تاثیر اعتماد کارکنان به مدیران بر سکوت سازمانی آنها می پردازد. این پژوهش تاثیر درک کارکنان از ویژگی های مدیر که طبق نظر مایر و همکاران (۱۹۹۵), شامل درک آنها از توانایی, خیرخواهی و درستی مدیران است, بر سکوت مطیع و تدافعی آنها را مورد مطالعه قرار داده است. بدین منظور ۲۸۲ نفر از کارکنان ستاد مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران واقع در تهران, به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. تحلیل داده ها نشان می دهد با افزایش اعتماد کارکنان به مدیران, سکوت سازمانی کاهش یافته و با افزایش درک کارکنان از توانایی, خیرخواهی و درستی مدیر, سکوت مطیع افزایش ولی سکوت تدافعی کاهش می یابد. یافته های این پژوهش می تواند شناخت مدیران از فضای سکوت سازمانی را افزایش دهد و به انتقال تجربه, دانش و اطلاعات کارکنان به سازمان و در نهایت بهبود عملکرد سازمان کمک نماید.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *