بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
چگونه-برای-استارتاپم-1024x569

بررسی عوامل موثر بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه

بررسی عوامل موثر بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه

استارتاپ ها، شرکت های نوپایی هستند که چارچوب و شالوده اصلی آ نها بر مبنای نوآوری استوار است و ضمن بهره گیری از به روزترین فناوری ها، توانایی ویژه ای در انطباق با تغییرات محیطی دارند که می توانند با تکیه بر این قابلیت خود، نقش شایان توجهی در کمک به شرکت های بزرگ بیمه ای در راستای ارایه خدمات بهتر داشته باشند. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری استارتاپ های فعال در صنعت بیمه پرداخته است. نوع تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و معاونان و کارشناسان شرکت های بیمه فعال در استارتاپ های فعال در صنعت بیمه می باشد؛ که تعداد آنها نامشخص است؛ بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۵ پرسشنامه بین کارکنان شرکت های ذکر شده که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شده اند توزیع و جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که برای تمامی متغیرهای پژوهش از مقدار ۰.۷ بالاتر بود. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده گردیده است استارتاپ. نتایج تحقیق حاضر تاثیر علاقمند بودن به نوآوری، سهولت درک شده، ادراک شخصی، و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری را مثبت ارزیابی نمود. همچنین نتایج نشان داد که برداشت ذهنی از مفید بودن و سن کاربر هیچ تاثیری بر پذیرش ظرفیت های نوآورانه در راستای افزایش سودآوری ندارند. که با توجه به تاثیر ادراک شخصی با بالاترین ضریب تاثیر پیشنهاد شد که دسته بندی و شناسایی برداشت ها از محیط پیرامون شرکت انجام شود و بودجه های آموزش و با دید سرمایه گذاری درازمدت در نظر گرفته شود نه هدر رفت سرمایه.

چالش های پیش روی صنعت بیمه و راهکارهای مدیریت آن

آزاد سازی صنعت بیمه، ورود شرکت های بیمه خصوصی، شرایط و تحریم های اقتصادی کشور و فرهنگ بیمه ای از جمله مسایلی است کهامروزه صنعت بیمه با آن مواجه است؛ به طور خاص، رقابتی شدن فضای کسب و کار بیمه در ایران به عنوان یک تغییر بزرگ در بستر فرهنگی، قانونی و اقتصادی کشور، موجد مزیت ها و عدم مزیت هایی برای صنعت بیمه بوده است. شناسایی، رصد، آسیب شناسی و انجام اقدامات اصلاحی در یک نظام منسجم و متوازن می تواند صنعت بیمه را در این دوران گذار و پرتلاطم به ساحل آرامش، رشد و توسعه پایدار رهنمون شود. با توجه به فقدان تحلیلی جامع و مانع در خصوص مسائل پیش رو، هدف این مقاله، تبین چالش های فضای کسب و کار بیمه صنعت بیمه در سه سطح محیط اختصاصی، محیط عمومی و محیط کلان صنعت بیمه است. روش تحقیق توصیفی – کتابخانه ای است و در فرآیند انجام تحقیق علاوه بر منابع ثانویه به طیف وسیعی از منابع اولیه در اینترنت و مصاحبه های عمیق با خبرگان و تشکیل گروه کانون ارجاع شده است. نتایج تحقیق شامل ارائه و تبین چالش های فراروی صنعت بیمه، ارتباط متقابل بین متغیر های تاثیر گذار و ارائه راه حل هایی جهت تعامل و مدیریت متغیرهای موجد چالش های صنعت بیمه است.

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *