لذا با توجه به کاهش مبلغ بازپرداخت وام طی مدت ‌بیمه‌نامه، ارزان ترین نوع حق بیمه را در بیمه‌های عمر دارا می باشد و با توجه به پایین بودن حق بیمه، روش پرداخت به صورت یکجا تعیین می گردد.

بیمه  دارای اندوخته و ارزش بازخریدی نمی باشد و بعضی از موسسات مالی و یا بانک‌ها به منظور ارائه تسهیلات به مشتریان، خرید این ‌بیمه‌نامه را الزامی می دانند.

مزایای

  • تعهد شرکت بیمه برای پرداخت مانده بدهی وام باقیمانده بیمه شده در صورت فوت بیمه شده (وام گیرنده)
  • ایجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهی‌های فرد وام گیرنده به خانواده وی پس از فوت.
  • اطمینان موسسات وام دهنده از دریافت کامل وام‌های پرداختی به افراد، در صورت فوت آنان.

ویژگی‌های بیمه عمر مانده بدهکار دی

  • سن بیمه شده : ۱۸ الی ۶۵ سال
  • مدت بیمه : در این ‌بیمه‌نامه مدت ‌بیمه‌نامه معادل مدت بازپرداخت وام می باشد.
  • سرمایه بیمه: سرمایه بیمه معادل اصل وام می باشد.
  • حداکثر سرمایه (وام): ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • روش پرداخت حق بیمه: یکجا