بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
نااطمینانی سیاست های اقتصادی  و ارایه خط مشی های سیاست گذاری برای عملکرد بهینه شرکت ها

تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی و ارایه خط مشی های سیاست گذاری برای عملکرد بهینه شرکت ها

نااطمینانی سیاست های اقتصادی  و ارایه خط مشی های سیاست گذاری برای عملکرد بهینه شرکت ها

هدف: این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر نااطمینانی اقتصادی بر عملکرد شرکت های بیمه می باشد. صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از یک سو و یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می نماید.روش شناسی: در این تحقیق متغیر مستقل نااطمینانی اقتصادی می باشد که برای محاسبه آن از متغیرهای کلان اقتصادی شامل سه مولفه: ۱- نرخ رشد اقتصادی ۲- نرخ تورم ۳-نرخ بیکاری می باشد و متغیر وابسته عملکرد بیمه می باشد که با سه شاخص ۱-حاشیه سود ۲-بازده دارایی ها ۳-رضایت مشتریان سنجیده شد. در بخش آمار استنباطی جهت آزمون کردن فرضیه ها و پیداکردن رابطه ها بین متغیرها می باشد. ما در این پژوهش جهت آزمون کردن فرضیات از معادلات ساختاری به روش pls استفاده می شود یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند و همچنین متغیرهای غیر مالی نیز با عملکرد صنعت بیمه روابط معنی داری دارند.نتیجه گیری: امروزه در عمده کشورها موضوع عدم اطمینان در اقتصادی از مباحث حائز اهمیت اقتصادی محسوب میشود .پدیده هایی همچون رشد، بیکاری تورم، به هر علتی که در هر کشوری بوجود می آید. نتایج نشان دادند : متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد،نرخ تورم، نرخ بیکاری) با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند.و همچنین متغیرهای غیر مالی(ثبات سیاسی، استقلال شرکت های بیمه از دولت) با عملکرد صنعت بیمه رابطه معنی داری دارند.
تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی و ارایه خط مشی های سیاست گذاری برای عملکرد بهینه شرکت ها

فرآیند خط مشی گذاری عمومی

خط مشی عمومی : تصمیم ها و سیاستهائی که بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی ( مجلس ، قوای سه گانه و …) که نماینده حفظ منافع عمومی اند اتخاذ می شود یا اقدامات هدفدار ، راه و روش انجام هدفها ی نظام ، بایدها و نبایدها و راهنمای عمل ، قلمرو خط مشی عمومی جامعه است.

اصطلاحات کلیدی در تعریف خط مشی :

فرایند تبدیل و بیان اصول و اولویتهای سیاسی دولت به برنامه ها و فعالیتهایی است که به منظور دستیابی به تغییرات مطلوب اجرا می شوند.

تبدیل و بیان اصول : هیات حاکمه اصول و مبانی مشخصی برای اداره امور مملکت در ذهن دارند که در سطحی بالاتر از خط مشی قرار دارند ممکن است مکتوب نباشند و خط مشی ها ترجمه عملیاتی آنها باشد.

اصول: مفاهیمی کیفی اند که بوسیله خط مشی ها ترجمه و بیان می شوند.

اولویتهای سیاسی : خط مشی ها، اهداف هیات حاکمه را بیان می کنند .دولتها در تلاش اند تا از راه وضع خط مشی های مطلوب مشروعیت خود را تقویت نمایند.دولتها به همه ی خطمشی ها به صورت سیاسی نگاه می کنند ووجه اثر بخشی را بر کارآئی حتی در ارزیابی خط مشی ها ترجیح می دهند.

دولت : یک نهاد قانونی خط مشی گذاری عمومی است نهاد نهادهاست . هر دولتی از جمعیت ، سرزمین ( ماهیت هر حکومت اگر نباشد دولت تشکیل نمی شود تشکیل نمی شود) تشکیل شده است . حکومت از : ۱- رهبری ۲- رژیم سیاسی ۳- ارگانهائی که عمل حکومت را بعهده دارند تشکیل شده است که همان دولت است.

برنامه ها و فعالیت : برنامه هاراه رسیدن به اهداف اند دولت برای این که بتواند خط مشی های خود را اجرا کنداز طریق برنامه ها به هدف کوتاه مدت تبدیل کرده و راه رسیدن به انها را تعیین می کند . برنامه ها دارای بعد زمانی بوده و نتیجه گرایند .

تغییرات مطلوب خط مشی تصمیمی بلند مدت است کهه در پاسخ به مسائل اتخاذ گردیده است اما این پاسخ از طریق ایجاد تغییر، مسائل را حل می کند . تغییری که وضعیت ناهنجار را رفع کند تغییری مطلوب ودر صورتی که بر وضعیت نامطلوب بیافزایند نا مطلوب خواهد بود .

محاسن و منافع خط مشی گذاری:  خط مشی گذاری نوعی برنامه ریزی محسوب می شود که برای تحقق بخشیدن به اهداف عالی یک چارچوب معین ارائه می کند .

احتمال رسیدن به هدف از طریق تعیین اولویت ها و تخصیص منابع افزایش می یابد.

مبانی ارزشی و هنجاری جامعه را تحکیم می بخشد.

در پیش بینی و توجیه رفتار افراد جامعه و سازمانها موثرند.

اقتدار سیاسی و مشروعیت هیات حاکمه از طریق خط مشی ها افزایش می یابد.

به افزایش سرعت توسعه و رفاه عمومی کمک می کند .

مسائل عمومی از طریق خط مشی ها امکان پذیر است.

رابطه بین دولت و حکومت از طریق خط مشی ها امکان پذیر است .

فرایند خط مشی گذاری عمومی :

شناخت ودرک مسئله : عوامل بی شماری ممکن است در معرفی و ارائه یک مشکل به عنوان مشکل عمومی نقش داشته باشند از میان این عوامل می توان به تاثیر مطالعات ، سخرانیها، اجتماعات ، گزارشهاو………….. اشاره کرد که به نحوی نیازها و کمبودهای شهروندان را بیان و به دنبال آن ضرورت پی گیری و اقدام از سوی نهادهای دولتی احساس می شود.

طرح مسئله در سازمانهای دولتی : بعد از شناخت مسئله به عنوان یک مشکل عمومی ضرورت حل مسئله به سازمانهای مختلف دولتی که متولیان جامعه در حل و فصل مشکلات اند مطرح می شود تا برای یافتن راه حل و جوابگوئی به خواستها و انتظارات عمومی اقدامات اجرائی خودرا شروع کنند.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

طراحی سایت ومیزبانی وب درکلاب هاست

برای خواندن مقاله کلیک کنید

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *