بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
سیستم کارت سبز چیست ؟
بیمه آرمان
website manager

سیستم کارت سبز چیست ؟

سیستم کارت سبز چیست ؟ اساس نظام کارت بیمه بین المللی وسایل نقلیه موتوری موسوم به سیستم کارت سبز Green Card system بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا

ادامه مطلب »
بیمه شخص ثالث چیست
بیمه آرمان
website manager

بیمه شخص ثالث چیست

بیمه شخص ثالث چیست بیمه شخص ثالث خودرو، یکی از بیمه هایی است که توسط شرکت های بیمه گر مختلفی به افرادی که دارای خودرو های مختلف می باشند، تعلق خواهد

ادامه مطلب »
بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه
مسئولیت حرفه ای
website manager

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های خودرو در قبال مراجعه کنندگان

بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاه های خودرو در قبال مراجعه کنندگان بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه،مسئولیت خسارت های جانی و مالی وارده در محدوده تعمیرگاه

ادامه مطلب »
بیمه شخص ثالث خودرو
بیمه ثالث
website manager

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث یکی از زیر مجموعه‌های بیمه خودرو و یک بیمه اجباری برای تمام وسایل نقلیه زمینی موتوری است. بیمه نامه شخص

ادامه مطلب »
بیمه بدنه خودرو چیست؟
بیمه بدنه
website manager

بیمه بدنه خودرو چیست

بیمه بدنه خودرو چیست ا توجه به گران بودن خودرو و قطعات یدکی از یک طرف و اجتناب ناپذیر بودن حوادث رانندگی، اهمیت بیمه بدنه

ادامه مطلب »

فهرست مطالب