بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

چشم انداز

 

فعالیت در یک صنعت خدماتی مبتنی بر رقابت آزاد مستلزم تدوین و تالیف نقشه راه و ترسیم افق فعالیت های سازمان است. افزایش چشمگیر تعداد شرکت های بیمۀ فعال در سطح کشور و نیز حضور شرکت های با سابقه و توانمند در این صنعت، نشان از اهمیت و لزوم برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و اتخاذ تدابیر مناسب برای شرکت های نو پاست.

گروه موسسان و سهامداران تیم تخصصی بیمه_با_شما شرکت بیمه آرمان ضمن بررسی و تحقیق گسترده و با فراخوان مدیران و کارشناسان باسابقه، اهداف و چشم انداز فعالیت شرکت را مطابق با اصول زیر ترسیم کرده اند:

Bulletpoint Bullet تجمیع و تخصیص امکانات به منظور حضور تیم متخصص و  پیشرو، سرآمد و متعالی در سطح کشور و در صورت امکان در عرصه های منطقه ای

Bulletpoint Bullet ارائه خدمات بیمه ای متفاوت و متمایز مطابق با نیازهای جامعه و بازار بیمه کشور

Bulletpoint Bullet مشارکت موثر و تلاش به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی

Bulletpoint Bullet سرمایه گذاری بهینه منابع و کسب سود منطقی ، مناسب و پایدار

Bulletpoint Bullet مشارکت موثر و فعال در مراکز سیاست گذاری و تصمیم سازی صنعت بیمه از قبیل شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گران ایران

Bulletpoint Bullet تلاش در جهت توزیع مناسب ریسک و تقلیل خروج ارز از کشور

Bulletpoint Bullet جذب کارکنان توانمند و آشنا به امور و ارتقای دانش فنی و آموزش مستمر آنان

Bulletpoint Bullet گسترش جفرافیایی خدمات با ایجاد شبکه فروش فعال، حرفه ای و کارآمد

Views: 23