بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا

  در بیمه مسئولیت مدنی تولیدکننده در قبال استفاده کننده زیان وارد به استفاده کنندگان از کالاهای تولیدی بیمه گذار که ناشی از عدم کیفیت کالای تولیدی باشد ، پوشش داده می شود. در این بیمه نامه ، خسارت وارد به خود کالا (گارانتی) پوشش ندارد .

استعلام نرخ بیمه مسئولیت مدنی تولید کننده کالا

Views: 24