بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه مسئولیت مدنی عمومی

  در بیمه مسئولیت مدنی عمومی زیان وارد به اشخاص غیر مرتبط با فعالیت بیمه گذار که در جریان کار روزمره خود از سوی بیمه گذار در اثر فعالیت مشخص شده در بیمه نامه زیان دیده اند پوشش داده می شود .

استعلام نرخ بیمه مسئولیت مدنی عمومی

Views: 24