بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه زالو

   با توجه به نیاز حمایت از کسب و کارهای کوچک و زود بازده و با توجه به بررسی نیاز بازار و نظر به تالش در جهت توسعه فروش بیمه نامه های خرد با قابلیت ارائه پوشش های حداکثری و جامع، متعاقب سیاست کلان این شرکت مبنی بر ارائه طرحهای نو و جدید در صنعت بیمه کشور، برای اولین بار در کشور شرکت بیمه آرمان اقدام به طراحی و اخذ مجوز بیمه نامه زالوی طبی صنعتی نموده است. این بیمه نامه میتواند در کلیه مزارع پرورش زالوی طبی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه­ گذار بروز کرده و منجر به از بین رفتن مورد بیمه گردد. مانند زلزله، سیل، طغیان آب، آتش سوزی، صاعقه، انفجار و دودزدگی. شکست مکانیکی و الکترونیکی ماشین آالت و تاسیسات مربوط به محدوده مکانی، تحت پوشش این بیمه نامه می­باشد.

استعلام نرخ بیمه زالو

Views: 22