بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

مشاوران فروش بیمه_با_شما

خرید آنلاین بیمه نامه

آیین نامه شماره ۹۶

شرایط اعطای پروانه نمایندگی تخصصی بیمه های زندگی

 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
 • اعتقاد به ادیان رسمی کشور
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • نداشتن سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر
 • داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا هر نوع معافیت قانونی در مدت قرارداد نمایندگی
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • طی دوره های آموزش نظری و عملی مورد تایید بیمه مرکزی ایران و اخذ گواهینامه مربوطه

کارمزد فروش بیمه های زندگی

پرداخت کارمزد بیمه های زندگی مطابق با آیین نامه های زیر محاسبه و پرداخت میشود

 • آیین نامه شماره ۶۸ بیمه مرکزی
 • آیین نامه شماره ۹۶ بیمه مرکزی فرمول محاسبه کارمزد بر اساس آئین نامه :

(۷۵ درصد حق بیمه سال اول به شرطی که از ۳۰ در ۱۰۰۰ سرمایه فوت تجاوز نکند)

۴۰درصد در سال اول و مابقی طی پنج سال بصورت مساوی

کارمزد فروش بیمه های زندگی

محاسبه کارمزد به زبان ساده برای نمایندگان آیین نامه ۹۶

 1. سال اول ۲۱درصد  حق بیمه وصول شده (کارمزد)
 2. سال دوم تا پنجم ۱۰ درصد حق بیمه وصول شده (کارمزد)
 3. از سال سوم تا انتهای قرارداد ۳ درصد حق بیمه وصول شده (کارمزد حق الوصول)

۴. پرداخت کارمزد به شرط تعدیل حق بیمه و سرمایه فوت و متاثر از مبالغ حق بیمه و سرمایه فوت و تعدیل های ضرایب حق بیمه و سرمایه فوت ( صرفا در بیمه آرمان پرداخت می گردد.)

۵. پرداخت کارمزد به سپرده های اولیه به میزان ۲% بدون محدودیت واریز

۶. سال ششم تا انتهای قرارداد کارمزد پوشش ها به ترتیب ذیل محاسبه می گردد

 • کارمزد پوشش های حادثی ۲۵درصد هزینه پوشش

کارمزد پوشش های معافیت ، امراض و مستمری ۱۵ درصد هزینه پوشش

بیمه با شما

مزایای دریافت کد نمایندگی

⭐ امکان ثبت و استعلام از بیمه مرکزی(سامانه سنهاب)

⭐ وام خرید تجهیزات

⭐ امکان تاسیس دفتر

مدارک لازم جهت انجام مراحل اداری

 کپی شناسنامه
 کپی کارت ملی
 کپی آخرین مدرک تحصیلی
 کپی کارت پایان خدمت (آقایان)
۲ قطعه عکس ۴*۳
 گواهی آزمون
 گواهی پایان دوره
 گواهی عدم سوء پیشینه
 گواهی عدم اعتیا

ورود به صفحه دعوت به همکاری

Views: 29