بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه مسافرتی خارج ازکشور

 

* معرفی  بیمه مسافرتی خارج ازکشور:

مسافران نظیر همه فعالیت های دیگر در معرض خطرات ناشی از بیماری وحو ادث قرار دارند .چنا نچه تحت پوشش بیمه مسافرتی باشید هرکجای دنیا که باشیدما به شماکمک می کنیم تاهرآنچه را که موجب آرامش خاطر شمادر تعطیلات ویا سفرکسب وکار به صورت۲۴ساعته وحتی درتمام طول سال مورد نیاز است تضمین شود . بیمه آرمان محصول جامع بیمه مسافرتی خود را که بازار هدف آن مسافران عازم به خارج از کشوراست جهت رویارویی با آنها تهیه نموده    اندک صرفه جوئی درهزینه های سفرمی توانید آنرا خریداری نمایید. شما که برای سفر و خرید برنامه ریزی کرده ایدآیا به فکرخرید بیمه نامه جامع مسافرتی خودهستید ؟ اگردر دوره کوتاه مدت سفر،تحت پوشش بیمه مسافرتی نباشید و ناخواسته اتفاقی بیافتد.چه خواهید کرد؟

بازار هدف بیمه مسافرتی خارج از کشور:

بیمه آرمانبا شرکت کمک رسان ایران(sos )که بزرگترین شرکت کمک رسانی خاور میانه است ودر زمینه ارائه خدمات به مسا فرانی که عازم به خارج ازکشورایران هستند فعالیت دارد همکاری می نماید ،شرکت کمک رسان ایران عضو گروه مرکزی  (IAG)international assistance group بوده که درسراسرجهان فعال بوده و امکان استفاده شبانه روزی بیمه شدگان ازخدمات شبکه بین المللی را فراهم آورده و دردسترس آن ها قرار میدهد . این بیمه نامه شامل افرادی که مقیم خارج ازکشور هستند نمیگردد

مزایای بیمه نامه مسافرتی خارج از کشور:

 • خدمات ما با دسترسی جهانی وتخصصی
 • راهنمائی پزشکی تلفنی .
 • دسترسی شبانه روزی به خدمات در سراسرجهان .
 • معرفی بیمارستان و مراکز درمانی .
 • اخذ پذیرش بستری در بیمارستان .
 • پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی .
 • پرداخت هزینه های پزشکی وبستری در بیمارستان خارج از کشور.
 • ارسال پیام واطلاعات مراجع درمانی درمواقع اضطراری .
 • جا بجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به کشور درطول سفر به علت بیماری یا حادثه .
 • بازگشت اعضای بلا فصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور ایران  .
 • سازماندهی و تامین هزینه انتقال جنازه بیمه شده به کشور ایران .
 • سفر اضطراری یکی از اعضای بلا فصل خانواده به کشور محل بستری بیمه گذار .
 • سازماندهی و تأمین هزینه انتقال پزشکی هوائی- زمینی در سراسر جهان .
 • بازگشت اضطراری به کشور به علت فوت یکی از اعضای خانواده نزدیک بیمه گذار .
 • تحویل دارو درصورت فقدان آن درمحل اقامت بیمه گذار.
 • حواله تضمینی وجه نقد .
 • حواله وجه نقد .
 • معاضدت حقوقی درمقابل اشخاص ثالث .
 • امداد رسانی در صورت فقدان گذرنامه و گواهینامه رانندگی وشناسنامه .
 • جبران خسارت فقدان بار و یا تأخیر پرواز بیمه شده در طول سفر.
 • یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی .
درحال سفر که هستید یک اورژانس پزشکی با بهترین مراقبت پزشکی همراه شماست

استعلام نرخ بیمه مسافرتی خارج از کشور

بازدیدها: ۱۹