بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه های اشخاص

 بیمه نامه اشخاص،اغلب حوادث ، بیماری ، از کار افتادگی ، نقص عضو  و  در کل تمام حوادثی که برای افراد ممکن است اتفاق بیافتد و بیمه آن را پوشش میدهد جزو بیمه اشخاص میباشد .این بیمه شامل چهار بیمه عمر ، درمان ، مسافرتی و حوادث میشود .بیمه اشخاص دارای ۲ نوع انفرادی و گروهی است.تمام انواع بیمه اشخاص هر ۲ حالت انفرادی و گروهی را دارند، به جز بیمه درمان که فقط حالت گروهی را دارد و تهیه کردن آن بصورت انفرادی ممکن نمیباشد .بیمه اشخاصفرضیه ایجاد بیمه‌ های اشخاص ، کاهش آثار اقتصادی (خطرات جانی – مالی) برای خانواده بوده .یکی از اهداف اصلی بیمه اشخاص ، حمایت هنگام بروز مشکلات مالی است، به‌ طوری که پس از مرگ یا از کارافتادگی نان‌ آور خانوار ، درآمد مشخص و معینی برای بازماندگان جاری خواهد بود .دیگر مزیت استفاده از بیمه‌ نامه‌ های اشخاص استفاده از آن بصورت نوعی پس‌ انداز است .این بیمه‌ نامه‌ ها بر اساس شرایط میتوانند جنبه حمایتی یا پس‌ انداز داشته باشند .حتی یک منبع درآمد اضافی برای زمان پیری و از کارافتادگی شخص به حساب آیند .بیمه اشخاص شامل بیمه مسافرتی ، درمان ، عمر و حادثه می باشد .

استعلام نرخ بیمه اشخاص

Views: 230