بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه های اشخاص

  بیمه نامه اشخاص،اغلب حوادث ، بیماری ، از کار افتادگی ، نقص عضو  و  در کل تمام حوادثی که برای افراد ممکن است اتفاق بیافتد و بیمه آن را پوشش میدهد جزو بیمه اشخاص میباشد . این بیمه شامل چهار بیمه عمر ، درمان ، مسافرتی و حوادث میشود . بیمه اشخاص دارای ۲ نوع انفرادی و گروهی است. تمام انواع بیمه اشخاص هر ۲ حالت انفرادی و گروهی را دارند، به جز بیمه درمان که فقط حالت گروهی را دارد و تهیه کردن آن بصورت انفرادی ممکن نمیباشد . بیمه اشخاص فرضیه ایجاد بیمه‌ های اشخاص ، کاهش آثار اقتصادی (خطرات جانی – مالی) برای خانواده بوده . یکی از اهداف اصلی بیمه اشخاص ، حمایت هنگام بروز مشکلات مالی است، به‌ طوری که پس از مرگ یا از کارافتادگی نان‌ آور خانوار ، درآمد مشخص و معینی برای بازماندگان جاری خواهد بود . دیگر مزیت استفاده از بیمه‌ نامه‌ های اشخاص استفاده از آن بصورت نوعی پس‌ انداز است . این بیمه‌ نامه‌ ها بر اساس شرایط میتوانند جنبه حمایتی یا پس‌ انداز داشته باشند . حتی یک منبع درآمد اضافی برای زمان پیری و از کارافتادگی شخص به حساب آیند . بیمه اشخاص شامل بیمه مسافرتی ، درمان ، عمر و حادثه می باشد .

استعلام نرخ بیمه اشخاص

بازدیدها: ۲۳۰