بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

صنعتی

  

معانی برخی از اصطلاحات کاربردی در آیین نامه اجرایی قانون صدر الاشاره

آصا :

آصا مجموعه خطرات آتش سوزی,زلزله و انفجار است که فرانشیز هم به آن تعلق نخواهد گرفت.

مورد بیمه :

به معنی اموال بیمه شده است(در بیمه آتش سوزی فقط اموال را بیمه می کنیم) که مادامی که در محل بیمه شده است تحت پوشش قرار می گیرد.

فرانشیز در آتش سوزی :

سهم بیمه گذار از خسارت بیمه آتش سوزی را فرانشیز آتش سوزی میگویند.

ارزش اعیانی :

ارزش استاندارد ساخت هر مترمربع در شهر محل بیمه را ارزش اعیانی می گویند.

بیمه نامه کنسرسیوم :

سرمایه مورد بیمه از یک حدی که بیشتر شود برای اینکه شرکت بیمه با توجه به توانگری مالی که دارد بهتر جوابگو باشد و برای پاسخگویی بهتر به بیمه گذار هنگام خسارت,سرمایه مذکور بیمه گذار را با بیمه های دیگر شریک میشود و موقع پرداخت خسارت نیز با هم درصد شراکت جبران خسارت اتفاق خواهد افتاد.

 

استعلام نرخ بیمه آتش سوزی صنعتی

Views: 9