بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه نامه بدنه خودرو

 

صدور بیمه نامه بدنه خودرو بصورت خرید آنلاین و غیر حضوری ، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه ( حادثه ، تصادف ، تصادم ، واژگونی ، سقوط ، آتش سوزی ، انفجار ، صائقه ، سرقت) طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواه ناشی از تقصیر دارنده ( راننده ) و یا دیگران باشد ، جبران می کند. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه است اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید :

 

  • سرقت درجا ( قطعات و لوازم درخواستی و یا کلیه قطعات )
  •  شکست شیشه به تنهایی
  •  سیل ، زلزله و آتشفشان
  •  پاشیدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی
  •  غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر
  •  نوسان قیمت خودرو

 

بیمۀ آرمـــان در راستای رفاه حال بیمه گذاران و زیان‌دیدگان محترم و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه های اضافی ، علاوه بر صدور بیمه نامه در اسرع وقت و حق بیمه مناسب ، با حضور بموقع در صحنه تصادف و یا نشانی اعلام شده ، خسارت‌های مالی را تا سقف ضوابط و مقررات جاری بیمه مرکزی ، پرداخت می‌ کند .

مشاهده محتوا

بیمه با شما

 

بیمه نامه بدنه خودرو ، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه ( حادثه ، تصادف ، تصادم ، واژگونی ، سقوط ، آتش سوزی ، انفجار ، صائقه ، سرقت) طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواه ناشی از تقصیر دارنده ( راننده ) و یا دیگران باشد ، جبران می کند. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه است اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید

بیمه نامه بدنه خودرو ، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه ( حادثه ، تصادف ، تصادم ، واژگونی ، سقوط ، آتش سوزی ، انفجار ، صائقه ، سرقت) طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواه ناشی از تقصیر دارنده ( راننده ) و یا دیگران باشد ، جبران می کند. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه است اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید

بیمه نامه بدنه خودرو ، خسارت‌هایی را که به علت حوادث مشمول بیمه ( حادثه ، تصادف ، تصادم ، واژگونی ، سقوط ، آتش سوزی ، انفجار ، صائقه ، سرقت) طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه خواه ناشی از تقصیر دارنده ( راننده ) و یا دیگران باشد ، جبران می کند. بیمه گذار می‌تواند علاوه بر پوشش‌های فوق که پوشش‌های اصلی بیمه نامه است اقدام به خرید پوشش‌های اضافی به شرح زیر نماید

استعلام نرخ بیمه بدنه خودرو

Views: 9