بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

خرید آنلاین و غیر حضوری بیمه نامه شخص ثالث خودرو

خرید آنلاین و غیر حضوری بیمه نامه شخص ثالث خودرو، در بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تحت پوشش قرار می‌گیرد. منظور از شخص ثالث کلیه اشخاصی (به غیر از رانندۀ مسبب حادثه) است که به سبب وقوع حوادث مرتبط با وسیله نقلیه مورد بیمه و یا محمولات آن دچار زیان‌های مالی و جانی شوند. زیان‌های مالی، زیان‌های مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می‌شود و زیان‌های جانی شامل هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی یا دیه فوت شخص ثالث است .

بیمۀ نامه حوادث راننده :

پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذی‌ربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. تعهدات بیمه گر شامل پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی ناشی از حوادث رانندگی خواهد بود .

معانی برخی از اصطلاحات کاربردی در آیین نامه اجرایی قانون صدر الاشاره

شخص ثالث:

هر شخصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون دچار زیان های بدنی یا مالی می شود، به استثناء راننده مسبب حادثه.

خسارت های بدنی:

هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی- موقت یا دایم) یا دیه فوت.

خسارت های مالی:

زیان هایی که مسبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد می شود به استثنای موارد زیر:

 •  خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
 •  خسارت وارده به محمولات وسلیه نقلیه مسبب حادثه
 •  خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
 •  خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرایم

تعهدات و ضوابط بیمه خودرو

حوادث مشمول بیمه:

هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و نیز خسارتی که از محمولات وسایل نقلیه دارای بیمه نامه فوق به اشخاص ثالث وارد می شود.

تعهدات بیمه گر:

بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

بیمه حوادث راننده :

شرکت های بیمه موظفند همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را حداقل به میزان معادل ریالی دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام تحت پوشش قرار دهند و خرید این بیمه نامه برای کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری است.

تعهدات بیمه گر:

پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزیی ناشی از حوادث رانندگی پوشش این بیمه نامه شامل رانندگانی است که بر اساس نظر مراجع ذیربط، در حادثه رانندگی مربوط مقصر شناخته شوند. پرداخت غرامت موکول به آن است که راننده مسبب حادثه، گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد.

راهنمای خرید: دارندگان خودرو، می توانند با مراجعه به هر یک از شعب و نمایندگان سراسر کشور نسبت به تحصیل بیمه های اجباری فوق اقدام نمایند.

خسارت های تحت پوشش

 •  خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
 •  خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
 •  در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
 •  خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود ، شامل هزینه های متعارف برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیرآن ، حداکثر تا بیست درصد خسارت وارده قابل جبران خواهد بود .

بیمه گذار می تواند علاوه بر پوشش های فوق که پوشش های اصلی بیمه نامه است، اقدام به خرید پوشش های اضافی به شرح زیر نماید:

 •  سرقت درجا (قطعات و لوازم درخواستی ویا کلیه قطعات)
 •  شکست شیشه به تنهایی
 •  سیل ، زلزله و آتشفشان
 •  پاشیدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی
 •  غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در مدت تعمیر
 •  نوسان قیمت خودرو

خسارتهای مستثنی شده

 •  خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود .
 •  خسارت های وارد به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره ، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد .
 •  خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه .
 •  خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه .
 •  کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد .
 •  زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه .

بیمه با شما

طراحی وب سایت بیمه ای

مدارک مورد نیاز خسارت بیمه بدنه در شرکت بیمه آرمان

مدارک مورد نیاز خسارت ثالث بدنی

مدارک مورد نیاز خسارت جانی ( حوادث راننده )

مدارک مورد نیاز خسارت جانی (شخص ثالث)

استعلام نرخ بیمه ثالث خودرو

Visits: 19