بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

خرید و استعلام آنی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تحویل فوری و غیر حضوری

۱.طرح آرمان زندگی بیمه نامه عمر شرکت آرمان :

خرید آنلاین بیمه نامه به همراه صدور آنلاین و غیر حضوری، بیمه عمرو زندگی ترکیبی از یک بیمه عمر و همچنین تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آینده می باشد که علاوه بر ارائه پوشش های بیمه ای ، بیمه گذار را در مجموع معاملات بیمه های زندگی سهیم نموده و سرمایه گذاری مطمئنی را در زمان حیات نصیب بیمه‌گذار می نماید

تأمین درآمدی معین و مشخص برای افراد یک خانواده پس از فوت نان آور خانواده

تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی.

۲.طرح دختران و پسران آرمانی بیمه عمر شرکت بیمه آرمان :

این طرح نوعی تامین هزینه های آتی فرزندان مانند :  تحصیلات دانشگاهی، شروع کسب و کار ، و هزینه تهیه جهیزیه و… می باشد که به صورت تدریجی پس انداز و در انتهای بیمه نامه سرمایه قابل توجهی را به فرزند پرداخت می نماید.در این طرح  پدر یا  مادر به عنوان بیمه شده اصلی  و فرزندان کمتر از ۱۸ سال  به عنوان بیمه شده فرعی تحت پوشش قرار می گیرند.

۳.بیمه آرمان زندگی طرح مشترک :

طرح مشترک نوعی از بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری است که دو نفر تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند (عمدتاً اعضای یک خانواده). در این طرح ، هر یک از بیمه شده گان میتوانند علاوه بر پوشش اصلی سرمایه فوت، با پرداخت حق بیمه مجزا، از سایر پوشش های اضافی بیمه نامه بهره مند گردند

۴.منافع، پوشش ها  و مزایای بیمه عمرو زندگی شرکت بیمه آرمان

سود تضمینی بیمه‌نامه: سود تضمینی برای ۲ سال اول ۱۶% و برای دو سال دوم ۱۳%  ومازاد آن ۱۰ % می باشد.

سود مشارکت در منافع : در بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی ، بیمه‌گذار علاوه بر سود علی‌الحساب تضمینی، در ۸۵% منافع حاصل از سرمایه گذاری بیمه‌گر بر روی ذخیره بیمه‌نامه‌ مشارکت دارد و این مشارکت در پایان هر سال  و بعد از اعلام مجمع سالانه شرکت، به اندوخته بیمه نامه ها واریز می‌گردد.

(سود قطعی اعلام شده در بیمه آرمان در سال ۹۲و ۹۳ به میزان ۲۳% ، در سال ۹۴ ،۲۲% ، در سال ۹۵ ،۲۰ % ، سال ۹۶، ۷/۲۰ % ، سال ۹۷ ، ۲۰ % ، سال ۹۸ ، ۳۵/۲۰% و در سال ۹۹ ، ۲۲/۲۲ % بوده است )

بیمه گذار می تواند از پایان سال دوم بیمه نامه تا ۹۰% ارزش بازخرید بیمه نامه , درخواست وام نماید .ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعیین می‌شود , حداقل مبلغ وام ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

بیمه گذار می تواند از پایان سال دوم  , حداکثر ۹۰% اندوخته بیمه نامه خود را برداشت نماید قابل ذکر است تعهدات بیمه‌گر نسبت به اندوخته بیمه نامه تا مبلغ برداشت از اندوخته کاهش می‌یابد.

بیمه گذار میتواند در شروع بیمه نامه و طی سال بیمه ای علاوه بر حق بیمه ، مبلغی یا سپرده ای  را به اندوخته بیمه نامه اضافه نماید.

طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته ، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند.

بیمه گذاران آرمان زندگی اطلاعات شفاف و کاملی را در هر دوره از شرایط مالی بیمه نامه خود شامل ؛ سرمایه بیمه , میزان اندوخته , حق بیمه و سایر موارد می توانند دریافت نمایند.

۵.پوشش های بیـمه های عمر آرمان زندگی

طرح آرمان زندگی:

در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت برخی پوششهای اضافی نیز پیش‌بینی شده که هر یک از آنها با لحاظ حق بیمه مربوطه، تعهدات خاصی را برای بیمه‌گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر تحت پوشش ، از بیمه‌شده حمایت می‌نماید.

 • پوشش فوت به هر علت :

بیمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده ، مبلغ سرمایه فوت و  اندوخته بیمه­ نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت به ذینفعان پرداخت نماید.

سرمایه ‌فوت می‌تواند از  ۱ تا ۴۰ برابر حق‌بیمه انتخاب شود.

سقف سرمایه ‌فوت تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

حداقل سرمایه فوت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

سقف سنی تا۷۵ سالگی بیمه‌شده می‌باشد.

به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت و حق بیمه به میزان ۵ تا ۳۰ درصد در هر سال را داشته باشد.

 • پوشش فوت حادثه :

در صورتی‌که بیمه‌شده بر اثر حادثه فوت نماید، سرمایه‌فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت پرداخت خواهد شد.

تعریف حادثه : هر واقعه ناگهانی ناشی از برخورد یک عامل خارجی، که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به فوت بیمه شده گردد .

سقف پوشش حداکثر تا ۴۰۰درصد (۴ برابر) سرمایه‌فوت .

برای سنین زیر ۱۵ سال حداکثر تا ۱ برابر سرمایه فوت.

از بدو تولد پوشش تعلق می‌گیرد .

سقف سنی ۷۵ سالگی بیمه‌شده.

سقف سرمایه ‌تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

 • پوشش نقص عضو دائم  ناشی از حادثه:

دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید.

تعریف نقص عضو : منظور از نقص‌عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آید .

سقف سرمایه پوشش حداکثر تا ۴۰۰ درصد سرمایه فوت(۴برابر سرمایه‌فوت) .

از بدو تولد پوشش تعلق می‌گیرد.

سقف سنی پوشش، ۶۰ سالگی بیمه‌شده می‌باشد‎.

سقف سرمایه ‌تا ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

این پوشش هر سال با دریافت حق بیمه اضافی مربوط ، به بیمه شده ارائه می گردد.

 • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه :

هزینه‌های بستری بیمارستانی خطرات ناشی از حادثه را تاسقف تعهد شده تحت پوشش قرار میدهد.

سقف سرمایه پوشش۲۰ درصد سرمایه‌فوت حادثه می‌باشد.

از بدو تولد بیمه‌شده تعلق می‌گیرد

سقف سنی پوشش ۶۰ سالگی بیمه‌شده می‌باشد

سقف سرمایه ‌تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

این پوشش هر سال با دریافت حق بیمه اضافی مربوط ، به بیمه شده ارائه می گردد.

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم :

هرگونه ازکارافتادگی کامل و دائم عبارت از ناتوانی کامل بیمه گذار بر اثر حادثه و یا بیماری به صورتیکه دیگر قادر به ادامه کار نباشد و براساس قانون تامین اجتماعی یا تایید پزشک معتمد بیمه گر از کارافتاده به شمار آید.

مدت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه حداکثر ۲۰ سال می باشد .

حداقل سن ورود برای پوشش ۱۸ سال  وحداکثر ۵۵ سالگی می باشد .

سقف سنی ۶۵ سالگی می باشد .

دوره انتظار این پوشش در اثر بیماری  یک سال است.

محاسبه هزینه پوشش معافیت بر روی حق‌بیمه اصلی و پوشش‌های اضافی لحاظ گردد.

 • پوشش دریافت مستمری در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ( پوشش درآمد از کار افتادگی )

در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم، به میزان ۱ , ۲ ، ۳ و ۴ برابر حق بیمه پرداختی سالی که بیمه گذار معاف از پرداخت حق بیمه شده است به مدت ۲۰ سال هر ساله به عنوان مستمری به بیمه شده پرداخت می گردد .

در صورتی‌که بیمه‌گذار و بیمه‌شده شخص واحدی نباشند پوشش مستمری تعلق نخواهد گرفت.

سقف  این پوشش از ۱ تا ۴ برابر حق بیمه پرداختی می باشد .

تمام شرایط این پوشش وابسته و مانند پوشش معافیت ‌می‌باشد.

 • پوشش بیمای های خاص:

در صورت ابتلای بیمه شده به بیماری‌های تحت پوشش (سکته قلبی ,  سکته مغزی , جراحی عروق کرونر قلب ، پیوند اعضای اصلی و انواع سرطان‌ها )  سرمایه امراض خاص قابل پرداخت می باشد ، اثبات بیماری بر اساس مستندات پرونده بالینی نظر پزشک معالج بیمه شده و تایید پزشک معتمد بیمه گر می باشد .

سقف پوشش تا ۱۰ درصد سرمایه‌ فوت بهر علت و حداکثر تا ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .

از بدو تولد بیمه‌ شده این پوشش تعلق خواهد گرفت .

سقف سنی این پوشش۶۰ سالگی بیمه‌شده .

دوره انتظار این پوشش سه ماهه می‌باشد

این پوشش در طول مدت بیمه نامه جهت هر بیماری یکبار قابل پرداخت می باشد.

پرداخت خسارت  بصورت سرمایه ای می باشد .

 • سایر شرایط بیمه‌نامه:

حداقل حق‌بیمه سالانه هر بیمه نامه ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد

حداکثر تعدیل حق بیمه ۳۰ درصد می باشد.

روش پرداخت می‌تواند یکجا، سالانه، شش ماهه ، چهارماهه ، سه ماهه و دو ماه خواهد بود که در صورت گروهی بودن  روش پرداخت ماهانه نیز قابل قبول می‌باشد

تمدید بیمه‌نامه به صورت خودکار هر ساله در سررسید بیمه نامه انجام خواهد گرفت.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و وجود اندوخته در بیمه نامه، بیمه‌گر هزینه‌های بیمه‌ای را از اندوخته بیمه نامه برداشت نموده و پوشش‌های بیمه‌ای را کامل ادامه خواهد داد و چنانچه اندوخته بیمه نامه برای پوشش هزینه های مربوطه  کفایت ننماید بیمه نامه به حالت تعلیق درآمده و بیمه گر هیچ گونه تهعدی در قبال پوشش های ارائه شده نخواهد داشت .

ارزش بازخرید بیمه‌نامه از پایان ماه اول بیمه نامه مقدور بوده و معادل ۱۰۰% اندوخته هر سال می‌باشد که از سال‌های دوم به بعد سود قطعی سال‌های گذشته نیز به اندوخته قابل پرداخت اضافه خواهد شد.

شروع بیمه نامه از بدو تولد بیمه شده.

انعطاف پذیری و امکان تغییر شرایط بیمه نامه در ابتدای هرسال بیمه ای.

هزینه چکاپ : در صورت صدور بیمه نامه ، هزینه چکاپ بیمه شده ، به عهده بیمه گر می باشد.

عدم وجود محدودیت سنی .

پرداخت سود روزشمار در صورت واریز حق بیمه زودتر از تاریخ سررسید قسط

بیمه آرمان زندگی طرح مشترک :

* پوشش معافیت صرفاً متعلق به بیمه‌شده اصلی می‌باشد .

* سرمایه‌فوت بیمه ‌شده فرعی می بایست حداکثر مساوی یا کمتر از سرمایه‌فوت بیمه‌شده اصلی ‌باشد .

* تمام پوشش‌های بیمه‌شده اصلی نیز می تواند به بیمه ‌شده فرعی هم تعلق گیرد .

* حداکثر سن پرداخت پوشش معافیت برای بیمه شده اول ( اصلی )  ۶۰ سالگی می‌باشد .

فوت بیمه‌شده اصلی : در صورت فوت بیمه‌شده اصلی و دارا بودن پوشش معافیت ،  سرمایه فوت به استفاده‌کننده(گان) پرداخت شده و بیمه‌شده فرعی به مدت ۲۰ سال  از پرداخت حق‌بیمه معاف می‌شود .

فوت بیمه‌شده فرعی : در صورت فوت بیمه شده فرعی ، سرمایه فوت بیمه‌شده فرعی به استفاده‌کننده(گان) پرداخت شده و بیمه نامه با شرایط قبلی ادامه پیدا می‌کند .

طرح دختران و پسران آرمانی:

 •  پوشش معافیت جزء پوشش های اصلی و صرفاً متعلق به بیمه گذار می‌باشد .
 • در صورت فوت  یا ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار ( پدر /مادر)  ، فرزند به مدت ۲۰ سال معاف از پرداخت حق بیمه می گردد.
 • بیمه گذار و بیمه شده اول می بایست پدر یا مادر بیمه شده فرعی باشد .
 • درپایان مدت بیمه  نامه ، استفاده کننده از منافع بیمه نامه فرزند می باشد .

سایر شرایط بر اساس بیمه نامه طرح مشترک خواهد بود.

برای دریافت مشاوره و تهیه بیمه عمر و سرمایه گذاری میتوانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را تکمیل کرده تا در سریع ترین زمان ممکن کارشناسان تیم تخصصی بیمه_با_شما جهت راهنمایی تماس گرفته و به راحتی خود و خانواده تان را از هر کجای کشور تحت پوشش بیمه قرار دهید.

بیمه با شما

استعلام نرخ حق بیمه عمر و سرمایه گذاری

Views: 19