بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه تمام خطر پیمانکاری (CAR)

 

 

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران اصولا برای یک پروژه در حال ساخت که اجرای آن طی قرارداد بین کارفرما و پیمانکار منعقد شده است صادر میگردد و پروژه را از زمان شروع کار تا پایان تحت پوشش قرار میدهد. موضوع مورد بیمه در بیمه نامه CAR میتواند شامل کلیه پروژه های آب و خاکی، راهسازی، ساختمانی و … میباشد. لذا موضوعات مورد بیمه بسیار متنوع بوده که به عنوان مثال پل ها،سدها، تونل ها، سیستم های آبیاری و زهکشی، بندرگاه ها، کارخانجات و سیلوها، تأسیسات راه آهن و فرودگاه ها، ساختمانهای مسکونی و اداری، مدارس و غیره را تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاری قرار داد.

 

بیمه تمام خطر پیمانکاران (Contractors All Risk):

بیمه تمام خطر پیمانکاران همانطور که از نام آن پیداست کلیه خطراتی را که پروژه را تهدید میکند اعم از خطراتی که منشا آنها طبیعت هستند مانند زلزله ، سیل و طوفان و یا خطراتی که منشا آنها عوامل انسانی هستند از قبیل سرقت ،عدم مهارت ، خسارت های هنگام تمیز کردن و یا تعمیر کردن را بیمه میکند به جز مواردی که صراحتا در بیمه تمام خطر استثناء شده است .
بیمه تمام خطر پیمانکاران خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش بینی و ناگهانی ناشی از حادثه در حین اجرای پروژه های عمرانی،‌ زیربنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری،‌ برج‌ها،‌ سیلوها،‌ راه‌ها،‌ راه آهن،‌ فرودگاه،‌ سدها،‌ پروژه های آبیاری و زهکشی،‌ تونل ها، پل ها،‌ لوله کشی آب و فاضلاب،‌ مخازن آب،‌ موج‌شکن ها و مانند آن را تحت پوشش قرار میدهد.در این بیمه نامه  علاوه بر پوشش خسارت‌های وارد بر کارهای ساختمانی،‌ میتوان خسارت‌های جانی یا مالی وارد بر اشخاص ثالث، برداشت ضایعات و اموال مجاور را نیز بیمه نمود. پوشش این بیمه از زمان شروع عملیات ساختمانی آغاز شده و تا ابتدای دوره تحویل موقت ادامه می یابد و درصورت تمایل  بیمه گذار دوره تحویل موقت که همان دوره تضمین یا دوره نگهداری میباشد نیز به منظور ایفای تعهدات قراردادی تحت پوشش قرار میگیرد.لازم به ذکر است اولین بیمه نامه مهندسی در ایران در سال ۱۳۴۲ برای احداث سد لتیان صادر شده است .

خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر پیمانکاران 

بیمه تمام خطر پیمانکاران همه خطرات طبیعی یا خطراتی که انسان در بوجود آمدن آن ها نقش ندارد (Acts Of God) و خطراتی که انسان در بوجود آمدن آن ها نقش دارد (Human Errors ) را پوشش میدهد مگر خسارت هایی که صراحتا در بخش استثنائات قرارداد استثناء شده باشد . با این توضیح برخی از خطرات مطرح که در تعریف فوق قرار میگیرد در زیر اشاره میشود .

بیمه تمام خطر پیمانکاران کدام خسارت ها را پرداخت نمی کند 

استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران به سه گروه تقسیم میشوند

۱-استثنائات عمومی :

 

بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد

۱- جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجی ، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد ) ، جنگ داخلی ؛ یاغیگری ،بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی یا سوء نیت که با نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد . توطئه ، توقیف ، ضبط و مصادره ، تخریب یا زیان وارده به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .

۲- واکنش های هسته ای ، تشعشعات اتمی یا آلودگی رادیو اکتیو

۳- عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی

۴- توقف کار به طور کلی یا  جزئی

۵- هر سلاح شیمیایی ، بیولوژیکی ، بیو شیمیایی یا الکترو مغناطیسی

۶- بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر ، سیستم کامپیوتری ،برنامه نرم افزار کامپیوتری ، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر نوع سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن

(هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هر گونه دادرسی دیگر بیمه گر با استناد بند ۱ اعلام دارد که از بین رفتن ، ویرانی ، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول بیمه نیست اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه نامه می باشد به عهده بیمه گذار است )

۲-استثنائات ویژه بخش یک :

 

 

۳-استثنائات ویژه بخش دو :

 

شرایط عمومی بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

کلوز های بیمه تمام خطر پیمانکاران 

دربیمه های مهندسی مجموعه ای ازپوششها ، شرط ها و محدودیت ها وجود دارد که تحت عنوان کلوز ارایه میگردد این کلوزها گاهی بصورت اجباری و گاهی بصورت اختیاری به همراه بیمه نامه عرضه میگردد . بطور کلی کلوز ها از نظر تاثیر و عملکرد به چهار گروه تقسیم میشوند که عبارتند از :

۱- کلوزهایی که باعث بیشتر شدن تعهدات شرکت بیمه میشوند و باعث افزایش حق بیمه میشوند مانند کلوز های :

۲- کلوز هایی که باعث کمتر شدن تعهدات شرکت بیمه میشوند و باعث کاهش حق بیمه میشوند مانند کلوزهای :

۳- کلوز هایی که به منظور مدیریت ریسک محدودیت ها و قید و بندهایی را در اجرای پروژه اعمال میکنند بنابراین افزایش حدود تعیین شده در این کلوزها یا حذف این کلوزها موجب افزایش حق بیمه خواهد شد :

۴- کلوزهایی که شرط هایی را برای بیمه گذار تعیین میکند و بیمه گذار ملزم به اجرای شروط تعیین شده خواهد بود و برداشتن این شروط که با حذف کلوز مربوطه از بیمه نامه همراه خواهد بود باعث افزایش حق بیمه خواهد شد  :

 

شرکت بیمه آرمان

تیم تخصصی بیمه با شما

 

۰۱۱۴۴۴۵۰۳۴۶

۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 3