بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه تمام خطر نصب

 

 

این بیمه مشابه بیمه تمام خطر پیمانکاران بوده و کلیه موارد تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران را پوشش میدهد. هدف اصلی این بیمه ارائه تأمین جامع و کافی در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین آلات و تجهیزات و همچنین نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی میباشد. بیمه نامه EAR می تواند توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکتهای مجری عملیات نصب، خریداران ماشین آلات و لوازم مورد نصب، بانک ها )در صورتی که اعتبار اجرای پروژه را تأمین کرده باشند، ( سازندگان یا عرضه کنندگان ماشین آلات یا لوازم مورد نصب مشروط بر آنکه عملیات نصب را انجام داده یا مسئول انجام آن باشند، منعقد گردد.

موضوع مورد بیمه بسیار گسترده و متنوع بوده و به عنوان مثال میتوان از نصب و آزمایش کامل موارد زیر نام برد :ماشین آلات، دستگاه ها و قطعات منفصله از قبیل توربین ها، ژنراتورها، دیگ های بخار، کمپرسورها، موتورهای الکتریکی، تأسیسات کامل نیروی برق و کارخانجات تولیدی از قبیل نیروگاهها، کارخانجات فولاد سازی و تهیه مواد شیمیایی، خطوط انتقال گاز و برق و غیره.

Views: 13