بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین

 

 

موضوع بیمه نامه عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال مالکان ،کارفرما و اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمان سازی ،بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری ، قصور ، خطا ، غفلت و یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در اجرای پروژه و انجام وظایف قانونی خود (محل ملک مورد محاسبه،طراحی و نظارت واجرا و بازرسی گاز و مهندسین آزمایشگاه و ژئوتکنیک خاک ) خسارت بدنی و مالی به مالکان ، کارفرما و اشخاص ثالث (اعم از افراد ، ساختمان های مجاور و تاسیسات زیربنایی شهری ) و کارگران پروژه ساختمانی وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و درصورت لزوم براساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام نماید .

 

سایر شرایط و توضیحات

بیمه نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر می شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است . چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هریک از اقساط موعد رسیده را به هردلیل پرداخت نکند بیمه گر می تواند بیمه نامه را با رعایت شرایط عمومی بیمه نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه ،خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه نامه ضوابط دیگری درج شده باشد .

۱-بیمه گذار جناب آقای / سرکار خانم *********** به نمایندگی از خود و سایر مهندسین طراح ،ناظر،مجری و بازرس گاز،عضو سازمان نظام مهندسی مازندران طبق کد رهگیری پروژه ساختمان به شماره ****** به مالکیت ***.*** و به کد ملی *****.***** میباشد.

۲-ساختمان مورد احداث به آدرس: مازندران_***_***_***_***  به کد رهگیری *** به متراژ ***** متر مربع میباشد.

۳-موضوع قرارداد عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار (مهندسین) در قبال مالکان ،کارفرما و اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمان سازی ،بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری ،قصور،خطا،غفلت ویا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در اجرای پروژه و انجام وظایف قانونی خود (محل ملک مورد محاسبه،طراحی و نظارت واجرا و بازرسی گازو مهندسین آزمایشگاه و ژئوتکنیک خاک )خسارت بدنی و مالی به مالکان ،کارفرما و اشخاص ثالث(اعم از افراد،ساختمان های مجاور وتاسیسات زیربنایی شهری)وکارگران پروژه ساختمانی وارد آید و بیمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و درصورت لزوم براساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

۴-هر نوع حادثه ای که منجر به خسارات مالی یا جانی به اشخاص گردد و دادگاه شما را به عنوان مهندس طراح،ناظر،مجری و بازرس گاز ملزم به پرداخت خسارت نماید آن را جبران خواهیم نمود.

۵-خسارت جانی که به کارگران ساختمانی یا اشخاص ثالث وارد آید تحت پوشش است.

۶-خساراتی که ناشی از گودبرداری و ریزش گود،نشست ساختمان های مجاور براساس رشته فعالیت و پروانه شغلی شما،ترکیدگی و نشت لوله های گاز ،اتصال سیم های برق،برق گرفتگی ،آتش سوزی در کارگاه های ساختمانی و عمرانی،خرابی تاسیسات و سقوط اشتباه از چاله های آسانسور و ارتفاع و ریزش نما و..باشد به ترتیبی که دادگاه شما را ملزم به جبران خسارت نماید،ما آن را جبران خواهیم کرد.

۷-کلوزهای بیمه نامه:

۱-تبصره یک ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی:مطالبات سازمان تامین اجتماعی با سازمان خدمات درمانی برای مهندسین طراح،ناظر،مجری و بازرس گاز بابت هزینه های قانونی شامل معالجه،غرامت،مستمری و..ناشی از حادثه منجر به فوت یا بروز جراحت و نقص عضو کارگران و پیمانکاران ساختمان تحت نظارت و طراحی و اجرا بیمه گذار براساس مفاد قانون تامین اجتماعی تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

۲-۷-تعدد دیات ، حداکثر مبلغ دیه دوم به بالا تا سقف ۱۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۳-۷-پوشش بیمه ای افزایش دیه،ما به التفاوت افزایش دیه هر سال حداکثر تا سه سال از زمان صدور بیمه نامه می باشد.

۸- حق بیمه این بیمه نامه جهت ***** متر مربع با احتساب هر متر مربع ***.*** برابر است با ***.***.***.***  ریال با مالیات که در تاریخ **/**/**** از بیمه گذار به صورت نقدی دریافت گردید .

۹-بیمه نامه صادره برای سازمان نظام مهندسی استان مازندران که دارای اضافه بنا می باشدمشمول شرایط این بیمه نامه خواهد بود ولیکن درصورت افزایش بنا ساختمان،بیمه گذار (مهندسین طراح،ناظر،مجری و بازرس گاز عضو سازمان نظام مهندسی مازندران )موظف است نسبت به پرداخت حق بیمه اضافی بر مبنای هر مترمربع ********* ریال اقدام نماید درغیر این صورت پرداخت خسارت مشمول قاعده نسبی حق بیمه خواهد شد.

۱۰-پس از صدور پایان کار توسط مرجع صدور پروانه پوشش بیمه ای زمان بهره برداری حداکثر به مدت ۵ سال صرفا برای مهندسین ناظر , طراح ومجری آغاز می گردد.لازم به ذکر است در صورت عدم اتمام عملیات ساختمانی بیمه گذار موظف است نسبت به تمدید پوشش بیمه ای عملیات ساختمانی اقدام،در غیر این صورت بیمه گر تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۱-استثنات بیمه نامه:

 

۱-۱۱-مسئولیت مدنی کارفرما،صاحبکار، مالک پروژه، سازنده و پیمانکاران وی و همچنین مجریان ذیصلاح که عضو سازمان نظام مهندسی نمی باشند تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشند.

۲-۱۱-خسارت جانی و مالی ناشی از مسئولیت های صاحب کار و پیمانکار

۳-۱۱-مبالغ و جرائم و مطالبات شهرداری

۴-۱۱-خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و نمایندگان و یا کارکنان وی .

۵-۱۱- خسارات ناشی از شورش ، جنگ ،اغتشاش ، درگیری ، عملیات تروریستی و اعتصاب و مواردی دیگر از این قبیل .

۶-۱۱- خسارات غیر مستقیم و عدم النفع .

۷-۱۱-خسارات ناشی از انفجار هسته ای تشعشعات رادیواکتیو.

۸-۱۱-خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری .

۹-۱۱-خسارات ناشی از هرگونه تغییر درنقشه های مصوب ساختمان.

۱۲-بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اخطار کتبی ۱۰ روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

 

 

 

تیم تخصصی بیمه_با_شما شرکت بیمه آرمان

 

۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

۰۱۱۴۴۴۵۰۳۴۶

 

Views: 0