بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
riskmanagmant

گزارشی از نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه آرمان

گزارشی از نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه آرمان

مقدمه:

مقوله حاکمیت شرکتی در سال های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده استعلت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه است. حاکمیت شرکتی شامل نظم و انضباط سازمانی، شفافیت، استقلال، مسئولیت پذیری، عدالت و مسئولیت اجتماعی است. حاکمیت شرکتی به شیوه ای اشاره دارد که در آن هیات مدیره و مدیریت ارشد سازمان بر کسب و کار سازمان نظارت می نماید. شرکت های بیمه از مؤسساتی هستند که لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی در آنها انکارناپذیر است. ساختار حاکمیتی مناسب و کارآمد زمینه ساز اثربخشی سیستم مدیریت ریسک و ارتقاً توانگری مالی است.

کلیه‌ شرکت ­ها و فعالان اقتصادی اعم از کوچک و بزرگ در هر سطحی از عملکرد با دامنه ه­ای از ریسک­ ها و فرصت­ ها که بر فعالیت آنها و دستیابی به اهدافشان تاثیر گذارند، مواجه هستند؛ بنابراین بقاء و سودآوری سازمان ­ها به توانمندی آنها در رویارویی با تغییرات محیط کسب و کار و بهره برداری از فرصت های خلق شده بستگی دارد؛ تحقق این مهم، جز در سایه پیاده سازی فرایند مدیریت ریسک  سازمانی  ERMممکن نخواهد بود.

در این راستا شرکت بیمه آرمان نیز در اجرای استقرار نظام راهبری و حاکمیت شرکتی حسب آیین نامه شماره ۹۳ ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، ساختار کمیته ریسک و واحد مدیریت ریسک را در بدنه خود ایجاد نموده است. مدیریت ریسک شرکت بیمه آرمان با بهره­ گیری از پرسنل مجرب در نظر دارد تا با اتخاذ رویکردی سیستماتیک، فرایند مدیریت ریسک را در حوزه های مختلف سازمان پیاده سازی نموده و در هدایت، اداره بهینه امور و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان، نقش تعیین کننده ای ایفا نماید.گزارشی از نحوه مدیریت ریسک در شرکت بیمه آرمان

تعریف:

تعریف ریسک در انجمن بین المللی اکچوئری  IAA عبارت است از احتمال وقوع هر آنچه که بر اهداف سازمان تاثیر می گذارد و با پیامدهای آن و احتمال وقوع آنها سنجیده می ­شود.

در سال های اخیر به مقوله مدیریت ریسک توجه بیشتری شده است به طوری که اعتقاد بر این است که در صورت عدم پیاده سازی یک نظام جامع مدیریت ریسک در سازمان ها، تحقق برنامه های استراتژیک و کوتاه مدت با موانع مواجه خواهد شد. مدیریت ریسک فرایندی است جامع که به منظور شناسایی و کنترل و به حداقل رساندن تاثیرات و عواقب رویدادهای احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت بیمه پارسیان نیز با هدف افزایش ارزش ایجاد شده برای ذی نفعان در بلند مدت، ضمن استقرار سیستم مدیریت ریسک سازمانی ERM با اتخاذ رویکرد کل گرایانه، کلیه ریسک های پیش روی خود را به صورت سیستماتیک شناسایی، تحلیل و ارزیابی نموده و با برخورد مناسب با ریسک ها، مدیریت سرمایه و منابع مالی خود را بهینه می نماید و از این طریق موجب افزایش توانگری و تثبیت خود در درازمدت می شود.

کمیته و مدیریت ریسک شرکت بیمه آرمان:

اهم مسئولیت­های کمیته ریسک شرکت­ بیمه آرمان در راستای اجرایی سازی آیین نامه ۹۳ حاکمیت شرکتی با بررسی دستورالعمل اجرای موضوع ماده ۱۱آیین نامه ۹۳و مستندات  ICP8&ICP16 به صورت کلی به شرح ذیل میباشد:

این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را ارزیابی و کنترل کرده و نتایج را به هیئت مدیره گزارش می کند. نظارت بر فرایند مدیریت ریسک،حصول اطمینان از مناسب بودن چارچوب و برنامه مدیریت ریسک،گزارش موارد مواجهه با ریسکهای با اهمیت از مسئولیت های مهم کمیته ریسک محسوب میشود.

در راستای اجرایی سازی وظایف کمیته ریسک جلساتی در شرکت بیمه آرمان برگزار می گردد.

وظایف مدیریت ریسک

اهم مسئولیت­های مدیریت ریسک شرکت­ بیمه آرمان در راستای اجرایی سازی آیین نامه ۹۳ حاکمیت شرکتی به صورت کلی به شرح ذیل میباشد:

  •  شناسایی، ارزیابی، پایش، نحوه برخورد و گزارشگری به هنگام ریسکهای با اهمیت (  از قبیل ریسک های بیمه گری و ذخیره گیری، عملیاتی ، ریسک نقدینگی، تمرکز …) که موسسه بیمه با آن مواجه است ‌یا ممکن است مواجه شود در چارچوب  راهبرد مدیریت ریسک  و مصوب هیئت مدیره موسسه بیمه .

نتایج فرایند شناسایی ریسک

انجمن بین المللی اکچوئری، ریسک شرکت­­ های بیمه را در پنج مقوله اصلی ریسک بیمه گری، ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی به شرح نمودار زیر طبقه بندی کرده است که شرکت بیمه آرمان نیز اقدام به شناسایی ریسک های خود در این دسته بندی نموده است.

  • ریسک بیمه ­گری : ریسک موضوع  اصلی عملیات بیمه است. بیمه گزاران از طریق خرید انواع بیمه نامه بدنبال انتقال ریسک به بیمه گر در ازای پرداخت حق بیمه می باشند. بنابراین فعالیت اصلی یک شرکت بیمه، ارزیابی صحیح میزان و زمان پرداخت ­های خسارت و محاسبه ارزش فعلی تعهدات آتی با توجه به درجه ریسک پذیرفته شده می ­باشد. منظور از ریسک بیمه گری، ریسک های ناشی از تعهداتی است که شرکت­ های بیمه بموجب صدور انواع بیمه نامه و انعقاد قرارداد های اتکایی می پذیرند. پذیرش ریسک­های نامطلوب، نرخ گذاری غیر متناسب با ریسک، نگهداشت بیش از حد ریسک­ ها و عدم کفایت ذخایر، نمونه هایی از ریسک ­های بیمه گری می­ باشند.
  • ریسک بازار: ریسک­ بازار از نوسانات و عدم اطمینان ذاتی ارزش بازاری جریانات نقدی آتی بیمه‌گر(دارایی ها و بدهی ها) نشأت می­ گیرد. ریسک­ بازار در اثر بروز تغییرات در متغیرهای مالی از جمله قیمت سهام، نرخ بهره، نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم پدید می ­آید.
  • ریسک اعتباری: ریسک­ هایی که موسسه بیمه به دلیل احتمال عدم انجام تعهدات مالی توسط طرف های معامله خود از جمله بیمه گزاران، بیمه گران اتکایی، بدهکاران، وام گیرندگان و… در معرض آن هاست. عدم وصول حق بیمه فروش­ های اقساطی بیمه نامه، عدم پرداخت کامل و بموقع خسارت توسط بیمه گران اتکایی و… نمونه هایی از ریسک ­های اعتباری می ­باشند.
  • ریسک نقدینگی: منظور از ریسک نقدینگی، عدم توانایی شرکت بیمه برای تامین نقدینگی مورد نیاز بمنظور تحقق اهداف و پرداخت دیون و تعهدات خود می ­باشد. به طور مثال، عدم وجود دارایی  کافی با قابلیت نقدشوندگی به هنگام وقوع خسارات بسیار بزرگ یا خسارات فاجعه آمیز می تواند شرکت­ های بیمه را با ریسک نقدینگی مواجه سازد.
  • ریسک عملیاتی: شامل آن دسته از ریسک­ خسارت­ های مستقیم و غیرمستقیم می شود که بعلت نامناسب بودن یا کارکرد غلط فرایندها (رویه ها)، منابع انسانی و سیستم ­های داخلی یا رویدادهای خارجی به وقوع می ­پیوندد. نقصان در فرایندهای فروش و بازاریابی، نامناسب بودن حفاظت و امنیت داده ها، اشتباهات انسانی، کلاهبرداری، تروریسم و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی از قبیل ریسک های عملیاتی می باشند.

شرکت بیمه آرمان پس از شناسایی ریسک های اصلی و تعیین ریسک های با اهمیت، تحلیل و ارزیابی ریسک های شناسایی شده را در دستور کار خود قرار داده است تا پس از آسیب شناسی، روش های برخورد با ریسک های مطروحه را مشخص نماید

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان.

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

معاینات پزشکی اولیه برای متقاضیان بیمه

خرید آنلاین بیمه نامه

برای خواندن مقاله بیمه مدیریت ریسک کلیک کنید

Visits: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *