بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
مدیران3

عوامل موثر بر اعتماد سازی در صنعت بیمه

عوامل موثر بر اعتماد سازی در صنعت بیمه

اعتماد شیوه ضروری و اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی است و رکنی تأثیرگذار در زمینه موفقیت و سیاست‌گذاری در عرصه اجتماعی قلمداد می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر اعتمادسازی در صنعت بیمه است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های موردنظر جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری این پژوهش، بیمه‌گذاران عمده طرف قرارداد با شرکت بیمه دانا هستند که تعدادی از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که میان رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات و کیفیت خدمات ارائه‌شده با اعتماد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته (اعتماد) از طریق تبیین متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات، کیفیت خدمات، رفتار اخلاقی فروشنده و مشارکت تبیین می‌شود. ضریب استاندارد مبین این امر است که متغیر رضایتمندی مشتریان از کالا و خدمات با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی ۳۳۸/۰ دارای بیشترین قدرت پیش‌بینی کنندگی و تبیین‌کنندگی نسبت به مسئله اعتماد است.عوامل موثر بر اعتماد سازی در صنعت بیمه

یافته های این پژوهش حاکی از ایـن اسـت کـه میان رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات و کیفیت خدمات ارائه شده با اعتماد همبستگی مثبت و معنـاداری وجود دارد، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان میدهد که ٢١ درصد از تغییرات متغیر وابسته (اعتمـاد) از طریـق تبیین متغیرهای مستقل شامل رضایتمندی مشتری از کالا و خدمات ، کیفیت خدمات ، رفتار اخلاقی فروشنده و مشارکت تبیین میشود. با توجه به اهمیـت صـنعت بیمه ، می توان ادعا کرد که بحث اعتماد مشتریان و شـهروندان نسـبت بـه ایـن صـنعت دارای اهمیـت دوچندان و مضاعف است و به همین دلیـل ضـرورت دارد تـا تحقیقـی در خصـوص اعتمادسـازی و عوامل مؤثر آن در جلب مشتری صورت گیرد. تحقیقات داخلی و خارجی در حوزه اعتماد و بیمه (رجوع شود به تصویر صفحه) میتوان با توجه به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده که به شرح جدول بالا به آن اشاره شده است ، نتایجی را به شرح زیر میتوان ارائه کرد: اول : اینکه در میان تحقیقات ذکرشده ، پژوهشی کمتر به چشم میخورد که منحصرا بـه بررسـی عوامل مؤثر بر اعتماد در صنعت بیمه پرداخته شده باشد و آن را محور بررسی خود قرار دهد. همچنـین اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه اعتمـاد مشـتری نقـش تأثیرگذاری بر شکل گیری درک مشتری از روابط خـود بـا شـرکت هـای خـدماتی دارد. International Journal of Research in Marketing, 20(1), 31–۴۳ – Gabriela-Mihaela Muresan, Gabriel Armean, (2016),Trust – The Intangible Asset of Policy Holder Behavior on Insurance market, Scientific Annals of Economics and Business, 63 (SI),, 125-136, DOI: 10.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

بررسی تأثیر کرونا بر عملکرد بیمه

برای خواندن مقاله عوامل موثر بر اعتماد سازی در صنعت بیمه کلیک کنید

Views: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *