هر کدام از بیمه‌ شده‌ها می‌توانند از پوشش‌های فوت بر اثر حادثه، نقص عضو بر اثر حادثه، هزینه پزشکی بر اثر حادثه، غرامت امراض خاص، معافیت از پرداخت حق بیمه و ازکارافتادگی کامل استفاده کنند.

امکان دریافت وام بعد از پایان سال دوم بیمه عمر مشترک وجود دارد.

امکان تعیین ذینفع برای هر کدام از بیمه‌شده‌ها به صورت مجزا وجود دارد.

مزیت اصلی بیمه عمر مشترک

در صورتی که بیمه‌گزار اول دارای پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه باشد، در صورت فوت یا احراز ازکارافتادگی کامل و دائم او، بیمه شده دوم تا پایان قرارداد معاف از پرداخت حق بیمه است. این مزیت طلایی بیمه عمر مشترک است که از جذاب‌ترین ویژگی‌های این بیمه به شمار می‌آید. به این صورت که اگر بیمه‌گزار اول فوت شود هم سرمایه فوت به ذینفعان او تعلق می‌گیرد و هم بیمه‌گزار دوم معاف از پرداخت حق بیمه تا پایان قرارداد می‌شود. اگر هم بیمه‌گزار اول دچار از کارافتادگی کامل و دائم شود، بیمه‌گزار دوم تا پایان قرارداد معاف از پرداخت حق بیمه می‌شود.

خرید جداگانه هر بیمه نامه ، به پرداخت هزینه ها به صورت جداگانه منجر می شود. در حالیکه بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک یا همان بیمه عمر مشترک علاوه برآن که امکان پوشش بیمه ای دو نفر را به طور همزمان فراهم می نماید، با کاهش هزینه ها، مبلغ بهتری را برای افرادی که با هدف ایجاد پس انداز اقدام به خرید بیمه نامه می نمایند در صندوق سرمایه گذاری آنها ذخیره می کند. بیمه عمر طرح مشترک، راهکاری مناسبی برای افراد می باشد تا بتوانند با خرید یک بیمه نامه و پرداخت یک حق بیمه ، به طور همزمان از مزایای بیمه عمر مشترک برخوردار شود