• پرداخت هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث احتمالی؛
 • سایر پوشش‌های اضافی درمانی طبق شرایط ‌بیمه‌نامه.
 1. بیمه‌شدگان شامل کارکنان شاغل در سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد تحت تکفل آنهاست.
 2. افراد تحت تکفل که با معرفی بیمه‌گذار تحت پوشش قرار گرفته و می‌توانند از مزایای این ‌بیمه‌نامه استفاده نمایند.
 3. افراد تحت تکفل شامل همسر، فرزندان و والدین می‌باشند.

موارد تحت پوشش در بیمه درمان گروهی عبارت است از

 • تأمین هزینه ‌عمل‌های جراحی و بستری در بیمارستان و مراکز جراحی محدود در اثر حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب، انواع سنگ شکن، دیسک ستون فقرات، هزینه‌های شیمی درمانی، رادیوتراپی و گامانایف.
 • تأمین هزینه ‌عمل‌های جراحی قلب، مغز و اعصاب (بجز دیسک ستون فقرات)، پیوندها (شامل ریه، کبد، کلیه و مغز استخوان).
 • تأمین هزینه‌های زایمان طبیعی و سزارین.
 • تأمین هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در داخل و خارج شهر، به شرط بستری در بیمارستان.
 • تأمین هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم برای اصلاح موارد نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم.
 • تأمین هزینه‌های پاراکلینیکی شامل انواع اسکن، سونوگرافی، ام آر آی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، ماموگرافی، دانسیتومتری، تست ورزش، نوار (اعم از عضله، عصب، مغز، قلب، مثانه)، آنژیوگرافی چشم، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولتر مانیتورنینگ قلب، انواع گرافی، فیزیوتراپی.
 •  تأمین هزینه جراحی‌های مجاز سرپایی مانند شکستگی‌ها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست، لیزر درمانی و بیوپسی.
 • ارائه پوشش‌های اضافی دیگر (نظیر پوشش هزینه‌های دندانپزشکی، عینک، سمعک، ویزیت و دارو) با در نظر گرفتن شرایط و قوانین و توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار قابل ارائه است.

نحوه ارائه خدمات به ‌بیمه‌شدگان بیمه درمان گروهی

‌بیمه‌شدگان در انتخاب هر یک از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سراسر کشور آزاد هستند. اما بیمه آرمان به منظور ارائه خدمات شایسته و کاهش هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان، با بیش از ۱۰۰۰ مرکز معتبر درمانی، اعم از بیمارستانی، تشخیصی درمانی پاراکلینیکی، جراحی محدود و … در سراسر کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است.

هزینه‌های بیمارستانی ‌بیمه‌شدگانی که به علت نبود امکانات لازم و با تایید ‌بیمه‌گر، به خارج از کشور سفر می‌نمایند، براساس ضوابط ‌بیمه‌نامه قابل پرداخت می‌باشد.

موارد تحت پوشش در بیمه درمان گروهی آسیا عبارت است از

۱) استفاده از خدمات مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه آسیا:

‌بیمه‌شده ضمن مراجعه به هر یک از شعب شرکت بیمه آرمان در تهران و شهرستان‌ها و یا واحدهای صدور منتخب، با ارائه مدارک مربوطه نسبت به دریافت معرفی‌نامه و ارائه آن به مرکز درمانی مورد نظر اقدام می‌نماید.

۲) استفاده از خدمات مراکز درمانی و بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد بیمه آرمان

در این صورت ‌بیمه‌شده

 1. پس از پرداخت هزینه‌ها و تسویه حساب با مرکز درمانی موردنظر و تحویل اصل مدارک به ‌بیمه‌گر اول؛
 2. رونوشت برابر با اصل مدارک را به همراه چک دریافت شده از ‌بیمه‌گر اول به بیمه آرمان ارائه می‌نماید؛
 3. بیمه آرمان مابه التفاوت هزینه‌ها را بر اساس تعرفه مراکز درمانی هم درجه‌ی طرف قرارداد و نیز با در نظر گرفتن تعهدات ‌بیمه‌نامه به ‌بیمه‌شده پرداخت می‌نماید.

درمان کارت بیمه آرمان

در مواقع اورژانس یا روزهای تعطیل و ساعات غیراداری، ‌بیمه‌شدگان می‌توانند با در دست داشتن درمان کارت بیمه آرمان به مراکز درمانی طرف قرارداد مراجعه نموده و از خدمات این مراکز مطابق با شرایط قرارداد استفاده و در اولین ساعات وقت اداری روز بعد جهت دریافت معرفی‌نامه به شعب بیمه آرمان مراجعه نمایند.

روزبه عبادی نمین کد۹۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه باشما

برای خواندن مقاله بیمه درمانی گروهی کلیک کنید