بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و واحد های اقامتی

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و واحد های اقامتی

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و واحد های اقامتی

یکی از مراکز پر تردد هتل ها هستند که تعداد افراد بسیاری در همه واحد های این مکان ها تردد می‌کنند. با توجه به احتمال پیش آمدن خسارات جانی و مالی برای مهمانان و سایر افراد در هتل و محل‌های اقامتی، مدیران و صاحبان این مکان ها به دنبال داشتن بیمه نامه‌ای برای جبران خسارات احتمالی هستند. در این نوشته می‌خواهیم به بررسی پوشش‌ها و شرایط بیمه نامه‌ها بپردازیم.

بیمه هتل چیست؟

بیمه هتل به صورت بیمه مسئولیت مدیران هتل و محل های اقامت گاهی در مقابل کارگران و کارمندان شاغل در آن محل و بیمه نامه در قبال افراد ثالثی که ممکن است در آن محل حضورداشته باشند چه به صورت مهمان ساکن و چه به صورت تردد روزانه را باید تحت پوشش داشته باشد.

بیمه مدیران هتل

این بیمه نامه در واقع بیمه نامه مدیران هتل ها در قبال کارمندانی می‌باشد که در آن محل در بخش های مختلف در حال کار می‌باشند. از جمله خدمات، تاسیسات، اداری، آشپزخانه و رستوران و ….

در این بیمه نامه اگر خسارت جانی به هر کدام از افراد شاغل در هتل اتفاق بیافتد با این بیمه نامه تحت پوشش می‌باشد.

بیمه مدیران هتل در قبال مهمانان

حال اگر اتفاق و یا صانحه ای در هتل و مشاعات هتل اتفاق بیافتد که مسئول حادثه مدیر هتل شناخته شود با توجه به خسارت اتفاق افتاده جبران خسارت توسط شرکت بیمه انجام می‌شود.

 

پوشش‌های بیمه مدیران هتل

 

 • جبران خسارت فوت و دیه
 • هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
 • غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه
 • جبران خسارت مالی هر نفر در هر حادثه
 • حداکثر تعهد جانی بیمه گر در طول مدت بیمه
 • حداکثر تعهد مالی بیمه گردر طول مدت بیمه

میزان هر کدام از پوشش ها بر اساس سقف درج شده در بیمه نامه فعال می شود و تحت پوشش قرار می‌دهد. سقف پوشش در میزان دیات برابر دیه ماه حرام و ماه عادی هر سال می‌اشد که در بیمه نامه درج می‌شود.بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و واحد های اقامتی

  مکان‌های تحت پوشش در بیمه مسئولیت مدیران هتل

همه مکان‌هایی که متعلق به هتل هستند از قبیل استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره با توجه به این بیمه تحت پوشش می‌باشد.

مخاطبین بیمه هتل ها چه کسانی هستند؟

کلیه صاحبان هتل ها، مسافرخانه ها و واحدهای اقامتی در قبال استفاده کنندگان از این مکان ها به این بیمه نامه نیاز دارند.

استثنائات بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی :

 • نزاع و درگیری و شورش
 • حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
 • حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی واحد اقامتی
 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • خسارت ناشی از انفجارهسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی

 

اعلام خسارت بیمه مسئولیت مدیران هتل

اگر در بیمه نامه های مسئولیت مدیران هتل‌ها خسارتی دارید، بیمه گذار موظف است ظرف مدت۵ روز خسارت را به صورت کتبی با تکمیل فرم خسارت و ارائه مدارک به اطلاع شرکت بیمه رسانده و اقدام به تشکیل پرونده نماید.

مدارک لازم در پرداخت خسارت بیمه مسئولیت مدیران هتل

اگر خسارت جانی باشد و فوتی هم اتفاق نیافتاده باشد:

مدارک زیر باید توسط بیمه گذار و فرد زیان دیده به شرکت بیمه تحویل داده شود:

 • صورت‌حساب بیمارستان
 • قبوض پرداختی
 • شرح عمل جراحی انجام شده
 • خلاصه پرونده بیمارستان فرد زیان دیده
 • شناسنامه و کپی شناسنامه مصدوم
 • کارت ملی و کپی کارت ملی مصدوم
 • فرم “گواهی پزشک معالج” تکمیل شده
 • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)
 • بهبیمه‌شده شفاها اعلام می‌شود که برای معاینه به پزشک بیمه مراجعه نماید.
 • بعد از معاینه، پزشک معالج میزان نقصبیمه‌شده را طی نامه‌ای به اطلاع کارشناس اداره خسارت می‌رساند.

اگر خسارت جانی باشد و فوت اتفاق افتاده باشد:

مدارک زیر باید توسط بیمه گذار و زیان دیده به شرکت بیمه تحویل داده شود:

 • کپی برابر اصل گواهی فوت
 • کپی برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
 • کپی برابر اصل گذارش نیروی انتظامی
 • کپی برابر اصل بازپرس کار و امور اجتماعی
 • کپی برابر اصل گذارش پزشکی قانونی (معاینه جسد)
 • کپی برابر اصل گواهی حصر وراثت
 • کپی برابر اصل لیست تامین اجتماعی (فقط برای پروژه ‌های عمرانی)

اگر خسارت اتفاق افتاده مالی باشد:

مدارک زیر باید توسط بیمه گذار و زیان دیده به شرکت بیمه ارائه شود.

 • مدارک مالکیت زیان‌دیده
 • نظر دادگاه مبنی بر درصد تقصیربیمه‌گذار

فرایند پرداخت خسارت بیمه مسئولیت مدیران هتل

فرآیند پرداخت خسارت بیمه‌نامه مسئولیت حرفه ای هتل‌داری، در همه شرکت های بیمه با دریافت نامه اعلام خسارت از بیمه‌گذار آغاز می‌شود. بیمه گذار باید اعلام خسارت رخ‌داده را ظرف مدت ۵ روز پس از وقوع خسارت انجام دهد. مراحا اعلام خسارت و پرداخت خسارت به ترتیب زیر می‌باشد:

 1. در مرحله اول بیمه‌گذار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت در همه شرکت های بیمه تحویل می‌دهد. (در صورتی که بیمه‌گذار بخواهد، می‌تواند خسارت را با تکمیل فرم “اعلام خسارت در بیمه‌های مسئولیت و طرح‌های مخصوص” اعلام نماید).
  اطلاعات زیر باید حتما در اعلام خسارت عنوان شوند:

  • مشخصات کامل بیمه گذار
  • شماره بیمه‌نامه
  • نوع حادثه
  • شرح حادثه
  • تاریخ و محل وقوع حادثه
  • مشخصات کامل زیان‌دیدگان به صورت کدملی و تاریخ تولد
 2. نامه (فرم) دریافتی در دبیرخانه ثبت و شماره می‌شود.
 3. فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” با توجه به اصل بیمه‌نامه صادر شده، توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌های مسئولیت تکمیل شده و در پرونده قرار داده می‌شود.
 4. کارشناس فنی واحد خسارت شرکت بیمه به محل حادثه اعزام می‌شود.
 5. کارشناس فنی شرکت بیمه از محل حادثه  بازدید بعمل آورده و صورت‌جلسه بازدید را تنظیم و امضا مینماید. بیمه‌گذار با امضای خود درگزارش ارسال شده توسط کارشناس بیمه صورت‌جلسه تهیه شده را تایید می‌نماید.
 6. مدارک مورد نیاز توسط کارشناس اداره خسارت در زمان بازدید و یا بعد از بازدید طی نامه‌ای به اطلاع بیمه‌گذار رسانده می‌شود.
 7. بیمه‌گذار مدارک لازم را به اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تحویل می‌دهد.
 8. خسارت بر اساس مدارک تحویل شده در اداره خسارت تعیین و در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” ذکر می‌شود. محاسبات خسارت پرداختی در پایین این فرم به طور کامل ذکر می‌شود.
 9. قسمت اطلاعات اولیه فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه” توسط کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت تکمیل شده و فرم به بیمه‌گزار تحویل داده می‌شود.
 10. بیمه‌گذار پس از مراجعه به اداره کل حسابداری و آمار و تحویل فرم “استعلام پرداخت حق‌بیمه”، فرم تکمیل شده استعلام حق‌بیمه‌های پرداختی خود را دریافت می‌نماید.
 11. کارشناس اداره خسارت بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدارک خسارت را بررسی می‌نماید.
 12. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بیمه‌های مسئولیت مدنی” بیمه‌های مسئولیت مدنی و نیز اطلاعات پرداخت‌های قبلی در سیستم اطلاعاتی سامان محاسبه می‌شود.
 13. حواله پرداخت خسارت در ۷ نسخه صادر و مهر و امضا می‌گردد. در صورتی که بیمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحویل بگیرد، باید گواهی محضری مبنی بر پرداخت خسارت به بیمه‌شده (خسارت‌دیده) را ارائه نماید.
 14. دو برگ از حواله صادر شده و نیز فرم “مفاساحساب (رسید دریافت وجه)” به بیمه‌گذار/ بیمه‌شده/ نماینده قانونی بیمه‌شده تحویل داده می‌شود تا با ارائه آن به اداره کل حسابداری و آمار، چک خسارت خود را دریافت نماید.
  بقیه برگ‌های حواله صادر شده به صورت زیر توزیع می‌گردد:

  • ارسال به اداره کل حسابداری و آمار
  • ارسال به اداره آمار و اتکایی
  • بایگانی در پرونده بیمه‌گزار
 15. گزارشات زیر به صورت ماهانه در این واحد تنظیم شده و به ادارات مربوطه ارسال می‌گردد:
  • اداره کل حسابداری و آمار: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
  • اداره کل آمار و اتکایی: آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه
  • اداره نظارت بر خسارت بیمه‌نامه‌ها:‌ آمار خسارت پرداختی ماهانه و رونوشت حواله‌های خسارت صادر شده در ماه

خرید بیمه مسئولیت مدیران هتل

برای خرید بیمه مسئولیت مدیران هتل ها می‌توانید درخواست خریدتان را در سامانه بیمه ارمان ثبت نمایید. قبل از خرید بیمه مسئولیت هتل‌ها می‌توانید از کارشناسان بخش مسئولیت بیمه تایم در این باره کمک بگیرید تا راهنمایی‌های لازم برای انجام مقایسه قیمت و پوشش‌های بیمه نامه مدیران هتل را در شرکت‌های مختلف را برای شما انجام دهند تا بتوانید بهترین بیمه نامه مسئولیت را انتخاب و خریداری نمایید.  برای دریافت مشاوره می‌توانید با شماره۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲ تماس بگیرید.

Views: 1

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *