بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد منابع انسانی با نقش میانجی کاربرد دانش

تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد منابع انسانی با نقش میانجی کاربرد دانش

تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد منابع انسانی با نقش میانجی کاربرد دانش

مدیریت دانش یکی از مهمترین موضوعات در توسعه و بلوغ سازمان است. در تحقیقات مختلف، به این موضوع به عنوان یک استراتژی نگاه شده که منجر به بهبود عملکرد می گردد. هدف پژوهش کنونی، برسی تاثیر مدیریت دانش و کابرد دانش بر عملکرد منابع انسانی در صنعت بیمه ایران است. بنابراین، از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان نمایندگان بیمه در شهر تهران هستند که به روش نمونه گیری تصادفی در نهایت ۲۲۷ پرسشنامه تکمیل و تحلیل شد. از نرم افزار اسمارت پی ال اس و اس پی اس اس به منظور تحلیل بهره بردیم. پرسشنامه نیز محقق ساخت بوده و روایی آن توسط اساتید و پایایی توسط الفای کرونباخ تایید شد. نتایج نشان داد که مدیریت دانش به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد منابع انسانی اثرگذار است. در این جا، کاربرد دانش نیز بر عملکرد منابع انسانی اثردارد و نقش میانجی در رابطه مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی ایفا می کند.تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد منابع انسانی با نقش میانجی کاربرد دانش

تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی بهره‌وری منابع انسانی

مقدمه و هدف: نوآوری سازمانی به عنوان یک ابزار مهم برای سازمان­ها برای رقابت در محیط رقابتی شناخته شده است. و سازمان­ها در تمام جنبه­های کسب و کار تلاش می­کنند جهت توسعه نوآوری سازمانی، فرآیندهای مدیریت دانش و بهره­وری منابع انسانی را به عنوان دارایی­های ارزشمند و استراتژیک مورد توجه قرار دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی بهره‌وری منابع انسانی بوده است. روش­ شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری کارکنان شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر و شرکت‌های زیرمجموعه به تعداد ۲۷۰ نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران ۱۵۸ نفر نمونه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد فرآیند‌های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و بهره‌وری منابع انسانی از شجیتا و همکاران (Shujahata et al, 2019) استفاده شده است که روایی آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۸۵/۰، ۷۶۸/۰ و ۸۰۵/۰ مورد تایید قرار گرفته است. یافته­ ها: داده­های به دست آمده با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری نرم­افزار اسمارت پی. ال اس مورد تحلیل قرار گرفت .نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که ‌فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی و بهره‌وری منابع انسانی تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین نقش میانجی بهره­وری منابع انسانی بین فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری سازمانی تایید شد.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *