بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

هدف این مطالعه طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی در بیمه سلامت استان فارس است. این پژوهش در سه بخش به اجرا درآمده است: در بخش اول به بررسی پیشینه و بنیاد تئوریک مرتبط با ابعاد و مولفه های توسعه منابع انسانی و ارزش های سازمانی می پردازیم؛ بخش دوم مطالعه، مبنای کیفی دارد و جهت اجرای آن از نظریه داده بنیاد بهره گرفته شده و در بخش سوم، رویکرد کمی و مدل سازی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزیی برگزیده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند بود و در نهایت ۱۵ نفر انتخاب و با آن­ها مصاحبه شد. برای تایید و افزایش روایی، از روش های کثر گرایی و کنترل  یادداشت های مصاحبه ها استفاده شد. در بخش کمی از مدل­سازی معادلات ساختاری بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی و با بهره­گیری از نرم­افزار Smart-PLS، استفاده شده است. جامعه آماری در این بخش، ۱۵۰ نفر از مدیران و متخصصان  بیمه سلامت استان فارس بودند که با استفاده از روش تمام شماری، همه آن ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها برای این بخش، پرسشنامه ای ساختارمند تدوین شدطراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی و برای برآورد و تایید پایایی و روایی ابزار تحقیق، از شاخص های روایی صوری، روایی محتوایی، روایی همگرا، روایی تفکیکی، و پایایی درونی بهره گرفته شد. همچنین، برای برآورد شاخص ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزئی، بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد، مولفه های توسعه منابع انسانی شامل قابلیت ها، ظرفیت ها، عامل رفتاری، عامل مدیریتی، عامل حمایتی، و توسعه زیرساخت ها و مولفه های ارزش های سازمانی شامل عدالت محوری، عامل زیربنایی، عامل مدیریتی، و عامل سیاست گذاری می باشند. کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، ارزش های سازمانی، بیمه سلامت، استان فارس
 روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *