بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
بررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی و عروقی

بررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی و عروقی

بررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی و عروقی

مقدمه: با توجه به فراوانی بروز و شیوع و ماهیت خاص بیماری های قلبی- عروقی در کشورمان و تعدد، تنوع، پیچیدگی و گرانقیمت بودن خدمات و تجهیزات تشخیصی و درمانی، امکان القای تقاضا در این دسته از بیماری ها بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف آزمون رویکرد حداقل مربعات جزیی عوامل مرتبط با تقاضای القایی در بیماریهای قلبی- عروقی و ارایه الگویی از ارتباط این عوامل انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع کتابخانه ای با مرور ۳۹ مقاله و سپس پیمایشی با نمونه ۱۱۸ نفره بود. ابتدا به وسیله فن تحلیل محتوای کیفی، فهرستی از عوامل، زیرعامل ها و مولفه های مرتبط با تقاضای القایی استخراج گردید. سپس با تکمیل پرسشنامه رواسازی شده توسط پزشکان، کارشناسان، کارکنان و مراجعان به بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان در سال ۱۳۹۸ ، با استفاده از فن تحلیل مسیر، مدل برازش و الگوی نهایی با نظر متخصصان معتبرسازی شد. یافته ها: در تحقیق حاضر، ۵ عامل اصلی و ۱۸ عامل فرعی و ۸۲ گویه به دست آمدبررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی و عروقی. در برازش مدل اندازهگیری، ضرایب پایایی ترکیبی، روایی متقاطع، همگرا و واگرای نتایج آزمون مطلوب و در برازش مدل ساختاری نیز ضرایب مسیر به جزء در مسیر«بیماران» مقادیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار و میانگین ضریب تعیین مدل، ۸۲۲ / ۰ (قوی) و شاخص تناسب پیشبین به جزء در مورد ویژگی های خدمات درمانی، بیشتر از ۰۲ / ۰ و از حد قابل قبولی برخوردار بود. نتیجه بررسی برازش کلی، ۱۳۳ / ۰ گزارش گردید که نشان دهنده مطلوبیت برازش کلی متوسط مدل بود. اعتبار الگوی نهایی ارایه شده با ۷۷ درصد توافق نظر متخصصان، مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، ضروری است در سطح کلان، سیاست مناسب جهت اصلاح ساختار شبکه و ارجاع و تقویت مدیریت اطلاعات اتخاذ گردد و در سطوح اجرایی نیز نسبت به اصلاح روش های پرداخت، تغییر تعرفه و فرانشیز و تغییر روش های بیمه گری و پوشش های آن اقدامات لازم صورت گیرد.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷بیمه آرمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *