بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در توسعه صنعت بیمه با نقش تعدیلگر پویایی محیطی

تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان

تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان

تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در توسعه صنعت بیمه طراحی و با رویکردی کمی اجرا شده است. این تحقیق از نظر استراتژی، پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های فعال در صنعت بیمه هستند که ۷۷ نفر از مدیران، معاونین و روسای این شرکت ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده جهت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه انتخاب شده اند. در این مطالعهبه منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است؛ که به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه مذکور از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی rho_a و جهت ارزیابی روایی از روایی همگرا (میانگین واریانس استخراجی متغیرها)، روایی واگرا (آزمون فورنل و لارکر و آزمون بارهای عاملی متقابل) استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی ( PLS ) ونرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تمامی مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش و توسعه منابع انسانی و سیستم ابداعات و نوآوری تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه صنعت بیمه دارند. همچنین نقش تعدیل گری پویایی محیطی در رابطه میان سیستم ابداعات و نوآوری و توسعه صنعت بیمه تایید شد.تبیین نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در توسعه صنعت بیمه با نقش تعدیلگر پویایی محیطی

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه

 توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه گذاری, می تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش, فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین, بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می رسد. در این راستا, تحقیق حاضر می کوشد تاثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی, سیستم ابداعات و نوآوری, آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مثابه مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۲ بررسی کند. به همین منظور, مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. نتایج نشان می دهد تاثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی, سیستم ابداعات و نوآوری, آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته, تاثیر مولفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مولفه ها بزرگ تر بوده است. همچنین, تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه, نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار, منفی و معنادار و منفی و معنادار است.
 روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه آرمان 
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

Views: 5

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

1 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

1 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

1 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *