بازگشت به صفحه اصلی

بیمه آرمان
insurance3

نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه آرمان در دوره کووید ۱۹

نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه آرمان در دوره کووید ۱۹

بیمه ارمان کووید ۱۹در شرایط وقوع بحران، یکی از فاکتورهایی که میتواند برای شرکتها ایجاد مزیت رقابتی کند، تجربه مشتری است. این مفهوم به شرایط زمینهای وابسته بوده و حتی به صورت ذهنی نیز به دیگران منتقل میگردد. نتایج تحقیقات نشان میدهد، رفتار مصرفکننده در این دوره دستخوش تغییرات بسیاری شده است، یکی از این تغییرات خرید اضطرابی است. هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش تجربه اشتراکی مشتری در خرید اضطرابی او در دوره کووید ۱۹ است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه ارمان در تهران بوده که از میان آنها ۳۸۴ به صورت احتمالی در دسترس انتخاب شدند. یافتههای تحقیق، مبین این امر است که اشتراک تجارب در فضای مجازی و حقیقی، اضطراب خرید را افزایش داده و قدرت تصمیمگیری عقلایی مشتری را کاهش میدهد. به خصوص اشتراک استرس تجربه شده در خرید حضوری، تجربه ناخوشایندی در دوره کووید محسوب میگردد که خرید اضطرابی را تشدید میکند. نتایج این تحقیق برای محققان این عرصه،بیمه ارمان کووید ۱۹ مدیران صنعت بیمه و تحقیقات آتی کاربردی میباشنقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه ارمان در دوره کووید 19

تاثیر بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی کسب وکار  بیمه آرمان

 

امروزه، رمز موفقیت شرکت ها در ایجاد، حفظ روابط سودمند و ماندگار با مشتری و ایجاد ارزش و رضایت بیشتر برای مشتری است. هدف اصلی این پژوهش، تاثیر بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب وکار در شرکت بیمه ارمان در استان چهار محال و بختیاری است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان بیمه آرمان در استان چهارمحال و بختیاری می باشد، با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بازاریابی خدمات بر استراتژی کسب وکار با میزان (۴۰/۰)، بازاریابی خدمات بر جذب مشتری از طریق استراتژی کسب و کار با میزان (۵۸/۰)، تبلیغات بر استراتژی کسب وکار با میزان (۵۶/۰)، تبلیغات بر جذب مشتری از طریق استراتژی کسب و کار با میزان (۴۸/۰)، فناوری اطلاعات بر استراتژی کسب وکار با میزان (۵۳/۰) و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری از طریق استراتژی کسب و کار با میزان (۵۵/۰) تاثیر مثبت دارد. با توجه به یافته ها می توان گفت بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات عواملی کارساز برای حفظ و جذب مشتری بیمه ارمان استان چهارمحال و بختیاری است.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

تاثیر حضور بیمه گران اتکایی خارجی

برای خواندن مقاله نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه کلیک کنید

Views: 0

Khazaei
Khazaei
Reviewer
5/5

بیمه نامه حوادث انفرادی بیمه با شما برای شرکت بیمه آرمان هستش که متوجه شدم دارای پوشش ها و خدمات عالی هستش واقعا ممنونم???

2 سال ago
زهرا حسینی زاده
زهرا حسینی زاده
Reviewer
5/5

سلام و احترام
خدمت شما عرض شود که خدمات بیمه آرمان نسبت به سایر شرکت ها خدمات بهتری ارائه میکند و پیشنهاد میشود از بیمه آرمان استفاده شود??

2 سال ago
درویش
درویش
Reviewer
5/5

من برای بیمارستان از خدمات کلی بیمه پزشکان استفاده کردم عالی بود واقعا سپاس فراوان

2 سال ago
میانبر به مقالات دیگر
امتیاز دهی
4.5/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *